Document of gegevens, kopie opvragen

Wilt u een kopie van een document of dossier over uzelf, uw bedrijf of organisatie van de gemeente ontvangen? Dan kunt u een verzoek doen om deze te ontvangen. Dit valt binnen de Wet open overheid (Woo). We versturen het opgevraagde dossier of document alleen aan u.

Voorwaarden

  • Het moet om een verzoek gaan dat met u persoonlijk te maken heeft, met uw bedrijf of organisatie.
  • U kunt ook informatie opvragen over een overleden partner, ouder of kind. De persoon waarover u informatie opvraagt, moet overleden zijn. Het moet ook gaan om eerstegraads familie.
  • Uw aanvraag moet gaan om een specifiek document/specifieke documenten die u wilt inzien. U kunt geen verzoek doen voor een algemene inzage.
  • We moeten uw identiteit kunnen vaststellen. Dat doen we om zeker te zijn dat het een verzoek over uzelf of overleden eerstegraads familie is. Dat kan via DigiD of door u te legitimeren in het stadskantoor.

Wat stuurt u mee?

  • Vermeld duidelijk om welk document of om welk dossier het gaat.
  • Als u namens een bedrijf of organisatie een verzoek doet, dan moet u een machtiging bijvoegen.

Aanvragen

Is de informatie die u zoekt nog niet openbaar en wilt u een kopie ontvangen? U kunt op de volgende manieren een verzoek doen:

Online


Via e-mail

E-mail uw verzoek naar woo@utrecht.nl. Beschrijf zo duidelijk mogelijk wat u wilt weten. Zo kunnen wij u de juiste documenten sturen.


Schriftelijk

Stuur uw verzoek naar:

Financiën, Inkoop en Juridische Zaken
Afdeling Juridische Zaken
T.a.v. het Woo-team
Postbus 10080
3505 AB Utrecht

Kosten

De gemeente stuurt de documenten bij voorkeur digitaal. Dat is gratis. Wilt u de documenten toch op papier ontvangen? Vermeld dat dan in uw verzoek. Per pagina betaalt u in dat geval €0,20. Is het totale bedrag €4,00 of minder? Dan hoeft u niet te betalen.

Na uw aanvraag

  • We nemen binnen 6 weken een besluit over uw aanvraag.
  • Staat er informatie in het document of dossier die we niet aan u kunnen geven? Dan lakken we die delen weg. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens van andere personen.
  • Vraagt u een document of dossier opvragen over een (overleden) echtgenoot, partner of kind. En staat in een schriftelijke wilsverklaring dat de informatie niet met u gedeeld mag worden? Dan delen we de informatie niet met u.

Meer weten

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar woo@utrecht.nl.