Gewaarmerkte kopie Nederlands reisdocument

De gemeente Utrecht maakt alleen een gewaarmerkte kopie van een Nederlands reisdocument (een paspoort of identiteitskaart). U kunt kiezen voor een gewaarmerkte kopie in het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Wilt u uw Nederlandse reisdocument laten waarmerken?

Maak een afspraak

Neem naar uw afspraak uw originele reisdocument mee.

Kosten 2022

Het waarmerken van een kopie van uw reisdocument kost € 18,10.

Geen Nederlands reisdocument?

Hebt u een gewaarmerkte kopie van een identiteitsbewijs van een ander land nodig? Ga dan naar de ambassade of het consulaat van dat land. Voor het waarmerken van deze identiteitsbewijzen of andere documenten kunt u ook naar een notaris.

Rijbewijs?

De gemeente Utrecht waarmerkt geen kopie van het rijbewijs. Voor een echtheidsverklaring van uw rijbewijs kunt u contact opnemen met de RDW.