Studietoeslag aanvragen

Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te betalen. Als u een beperking of chronische ziekte hebt is bijverdienen vaak moeilijk. Misschien hebt u recht op studietoeslag. Dit is een bedrag van € 311 per maand.

De studietoeslag is geen lening die u moet terugbetalen. U mag het geld gewoon houden en gebruiken waarvoor u maar wilt. Bijvoorbeeld voor kamerhuur, of om uw studiebeurs te verlagen. Dan hoeft u minder geld te lenen en hebt u minder schuld.

Voorwaarden

 • U hebt een lichamelijke of geestelijke beperking, of een chronische ziekte waardoor u niet kan werken naast uw studie.
 • U ontvangt studiefinanciering, of een tegemoetkoming scholieren (Wtos).
  Het maakt niet uit of u studeert aan een ROC, een hoge school of universiteit of naar school gaat.
 • U kunt naast uw studie niet bijverdienen door een blijvende of langdurige medische beperking. Dit is een chronische ziekte, of een lichamelijke of geestelijke beperking. U krijgt geen studietoeslag voor bijvoorbeeld:
  - een gebroken been
  - een medische behandeling met een herstelperiode van een half jaar
  - een sociale beperking zoals het geven van mantelzorg
 • Ontvangt u een stage vergoeding? Dan geeft u dit aan ons door. Is de stagevergoeding hoger dan € 181,67 per maand? Dan trekken wij het bedrag boven de € 181,67 van de studietoeslag af.
 • U hebt een bewijs van uw medische beperking. Dit kan zijn een verklaring van een deskundige over uw medische beperking.
  Hebt u nog geen bewijs? Vraag dan ook alvast de studietoeslag aan. Wij kunnen een deskundige (bijvoorbeeld een arts) vragen om dit te onderzoeken.

Aanvragen

Vraag de studietoeslag aan in de gemeente waar u woont, ook als u in een andere gemeente studeert. U hebt uw DigiD nodig. 

Met terugwerkende kracht aanvragen

U kunt met terugwerkende kracht studietoeslag aanvragen als u over die periode voldoet aan de voorwaarden. Dit kan tot 5 jaar terug. Maar deze nieuwe regeling is op 1 april 2022 ingegaan. Dit betekent dat de terugwerkende kracht niet verder kan gaan dan 1 april 2022.

Wat stuurt u mee?

 • Kopie van een verklaring van de arts waaruit uw situatie blijkt. U bent niet verplicht om deze verklaring naar ons op te sturen. Het kan zijn dat wij dan een medisch advies aanvragen.
 • Bankafschrift van de bankrekening waarop u de studietoeslag wilt ontvangen. Het rekeningnummer en uw naam zijn duidelijk te zien.
 • Een kopie van een geldig Nederlands paspoort of Nederlandse ID.
 • Beschikking (brief met besluit) van DUO waarin staat dat u gebruikmaakt van WTOS of studiefinanciering. U kunt ook studietoeslag aanvragen als DUO een bedrag van € 0 aan u heeft toegekend.

Hulp bij uw aanvraag

Hebt u hulp nodig bij uw aanvraag? Misschien kan iemand in uw omgeving of op school u helpen. U kunt ook bij ons terecht voor hulp bij uw aanvraag. Maak dan een afspraak. Lukt het u niet om deze afspraak online te maken? Bel ons dan op 030 – 286 52 11.

Hoelang krijgt u studietoeslag

U hoort binnen 8 weken of u studietoeslag krijgt. U ontvangt hierover een brief. De studietoeslag wordt per maand uitbetaald. U krijgt het bedrag vanaf de eerste dag van de maand waarin u de aanvraag doet tot het einde van het studiejaar. De studietoeslag loopt automatisch door.

Studietoeslag stopt als u stopt

U bent verplicht wijzigingen die gevolgen hebben voor uw recht op studietoeslag aan ons door te geven. Gaat u werken? Onderbreekt u uw studie en stopt uw studiefinanciering (tijdelijk)? Of voldoet u niet meer aan een van de andere voorwaarden? Dan geeft u dit aan ons door. De studietoeslag stopt dan. Geef wijzigingen op tijd door. Dan hoeft u geen geld terug te betalen. Wilt u daarna weer studietoeslag ontvangen? Dan moet u opnieuw een aanvraag doen.