Studietoeslag aanvragen

Bent u een scholier of student? En kunt u niet bijverdienen door een beperking of chronische ziekte? Dan kunt u misschien studietoeslag krijgen. Dit is een bedrag van € 311 per maand.

De studietoeslag is geen lening die u moet terugbetalen. U mag het geld houden en gebruiken waarvoor u zelf wilt. Bijvoorbeeld voor kamerhuur, of om uw studiebeurs te verlagen. Dan hoeft u minder geld te lenen en hebt u minder schuld.

Voorwaarden

 • U hebt een blijvende of langdurige lichamelijke of geestelijke beperking, of een chronische ziekte. Hierdoor kunt u niet werken naast uw studie. U krijgt geen studietoeslag voor bijvoorbeeld:
  • een gebroken been
  • een medische behandeling met een herstelperiode van een half jaar
  • een sociale beperking zoals het geven van mantelzorg
 • U ontvangt studiefinanciering, of een tegemoetkoming scholieren (Wtos).
  Het maakt niet uit of u studeert aan een ROC, een hogeschool of universiteit, of naar school gaat.
 • Ontvangt u een stagevergoeding? Dan geeft u dit aan ons door. Is de stagevergoeding hoger dan € 181,67 per maand? Dan trekken wij het bedrag boven de € 181,67 van de studietoeslag af.
 • U hebt een bewijs van uw beperking of chronische ziekte. Dit kan zijn een verklaring van een deskundige, waaruit blijkt dat u niet kunt werken naast uw studie.
  Hebt u nog geen bewijs? Vraag dan ook alvast de studietoeslag aan. Wij kunnen een deskundige (bijvoorbeeld een arts) vragen om dit te onderzoeken.

Aanvragen

Vraag de studietoeslag aan in de gemeente waar u woont, ook als u in een andere gemeente studeert. U hebt uw DigiD nodig. 

Met terugwerkende kracht aanvragen

De regeling studietoeslag is ingegaan op 1 april 2022. U kunt met terugwerkende kracht studietoeslag aanvragen. Dit kan vanaf 1 april 2022. En als u over die periode voldoet aan de voorwaarden.

Wat stuurt u mee?

 • Kopie van een verklaring van de arts waaruit uw situatie blijkt. U bent niet verplicht om deze verklaring naar ons op te sturen. Het kan zijn dat wij dan een medisch advies aanvragen.
 • Bankafschrift van de bankrekening waarop u de studietoeslag wilt ontvangen. Het rekeningnummer en uw naam zijn duidelijk te zien.
 • Een kopie van een geldig Nederlands paspoort of Nederlandse ID.
 • Beschikking (brief met besluit) van DUO waarin staat dat u gebruikmaakt van WTOS of studiefinanciering. U kunt ook studietoeslag aanvragen als DUO een bedrag van € 0 aan u heeft toegekend.

Hulp bij uw aanvraag

Hebt u hulp nodig bij uw aanvraag? Misschien kan iemand in uw omgeving of op school u helpen. U kunt ook bij ons terecht voor hulp bij uw aanvraag. Maak dan een afspraak. Lukt het u niet om deze afspraak online te maken? Bel ons dan op 030 – 286 52 11.

Hoelang krijgt u studietoeslag

U hoort binnen 8 weken of u studietoeslag krijgt. U ontvangt hierover een brief. De studietoeslag wordt per maand uitbetaald. U krijgt het bedrag vanaf de eerste dag van de maand waarin u de aanvraag doet tot het einde van het studiejaar. De studietoeslag loopt automatisch door.

Verandering doorgeven

Krijgt u studietoeslag of hebt u een aanvraag gedaan? En verandert er iets in uw situatie? U krijgt bijvoorbeeld een stagevergoeding. Of u stopt met uw studie. Geef dit dan direct aan ons door. Zo voorkomt u dat u misschien geld moet terugbetalen.

Geef verandering door