Studietoeslag aanvragen

Bent u een scholier of student? En kunt u niet bijverdienen door een beperking of chronische ziekte? Dan kunt u misschien studietoeslag krijgen. Dit is een bedrag van € 337,49 per maand.

Het bedrag dat u bij ons krijgt is hoger dan de landelijke minimumbedragen vastgesteld door de Rijksoverheid. De studietoeslag is geen lening die u moet terugbetalen. U mag het geld houden en gebruiken waarvoor u zelf wilt. Bijvoorbeeld voor kamerhuur, of om uw studiebeurs te verlagen. Dan hoeft u minder geld te lenen en hebt u minder schuld.

Voorwaarden

 • U hebt een blijvende of langdurige lichamelijke of geestelijke beperking, of een chronische ziekte. Hierdoor kunt u niet werken naast uw studie. U krijgt geen studietoeslag voor bijvoorbeeld:
  • een gebroken been
  • een medische behandeling met een herstelperiode van een half jaar
  • een sociale beperking zoals het geven van mantelzorg
 • U ontvangt studiefinanciering, of een tegemoetkoming scholieren (Wtos).
  Het maakt niet uit of u studeert aan een ROC, een hogeschool of universiteit, of naar school gaat.
 • Ontvangt u een stagevergoeding? Dan geeft u dit aan ons door. Is de stagevergoeding hoger dan € 197,15 per maand? Dan trekken wij het bedrag boven de € 197,15 van de studietoeslag af.
 • Geef ook aan ons door als u vrijwilligerswerk gaat doen. Krijgt u daarvoor een vrijwilligersvergoeding? Dan trekken wij dat bedrag niet van uw studietoeslag af. Soms laten wij uw medische situatie beoordelen door een deskundige als u vrijwilligerswerk gaat doen.
 • U hebt een bewijs van uw beperking of chronische ziekte. Dit kan zijn een verklaring van een deskundige, waaruit blijkt dat u niet kunt werken naast uw studie.
  Hebt u nog geen bewijs? Vraag dan ook alvast de studietoeslag aan. Wij kunnen een deskundige (bijvoorbeeld een arts) vragen om dit te onderzoeken.
Ontving u al voor 1 januari 2023 een toeslag uit de regeling individuele studietoeslag? Dan gelden voor u vanaf 1 januari 2023 de voorwaarden van de regeling studietoeslag.

Aanvragen

Vraag de studietoeslag aan in de gemeente waar u woont, ook als u in een andere gemeente studeert. U hebt uw DigiD nodig. 

Met terugwerkende kracht aanvragen

De regeling studietoeslag is ingegaan op 1 april 2022. U kunt met terugwerkende kracht studietoeslag aanvragen. Dit kan vanaf 1 april 2022. En als u over die periode voldoet aan de voorwaarden.

Wat stuurt u mee?

 • Kopie van een verklaring van de arts waaruit uw situatie blijkt. U bent niet verplicht om deze verklaring naar ons op te sturen. Het kan zijn dat wij dan een medisch advies aanvragen.
 • Bankafschrift van de bankrekening waarop u de studietoeslag wilt ontvangen. Het rekeningnummer en uw naam zijn duidelijk te zien.
 • Een kopie van een geldig Nederlands paspoort of Nederlandse ID.
 • Beschikking (brief met besluit) van DUO waarin staat dat u gebruikmaakt van WTOS of studiefinanciering. U kunt ook studietoeslag aanvragen als DUO een bedrag van € 0 aan u heeft toegekend.

Hulp bij uw aanvraag

Hebt u hulp nodig bij uw aanvraag? Misschien kan iemand in uw omgeving of op school u helpen. U kunt ook bij ons terecht voor hulp bij uw aanvraag. Maak dan een afspraak. Lukt het u niet om deze afspraak online te maken? Bel dan naar Werk en Inkomen van de gemeente via 14 030.

Hoelang krijgt u studietoeslag

U hoort binnen 8 weken of u studietoeslag krijgt. U ontvangt hierover een brief. De studietoeslag wordt per maand uitbetaald. U krijgt het bedrag vanaf de eerste dag van de maand waarin u de aanvraag doet tot het einde van het studiejaar. De studietoeslag loopt automatisch door.

Verandering doorgeven

Krijgt u studietoeslag of hebt u een aanvraag gedaan? En verandert er iets in uw situatie? U krijgt bijvoorbeeld een stagevergoeding of gaat vrijwilligerswerk doen. Of u stopt met uw studie. Geef dit dan direct aan ons door. Zo voorkomt u dat u misschien geld moet terugbetalen.

Geef verandering door