Individuele studietoeslag aanvragen

Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te betalen. Als u een beperking hebt is bijverdienen vaak moeilijk. Misschien hebt u recht op individuele studietoeslag. Dit is een bedrag van € 311 per maand.

Individuele studietoeslag is geen lening die u moet terugbetalen. U mag het geld gewoon houden en gebruiken waarvoor u maar wilt. Bijvoorbeeld voor kamerhuur, of om uw studiebeurs te verlagen. Dan hoeft u minder geld te lenen en hebt u minder schuld.

Voorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U hebt een lichamelijke of geestelijke beperking, of een chronische ziekte.
 • U hebt recht op studiefinanciering, of een tegemoetkoming scholieren (Wtos).
  Het maakt niet uit of u studeert aan een ROC, een hoge school of universiteit of naar school gaat.
 • Uw eigen vermogen is lager dan € 6.505 als u alleenstaand bent, of lager dan € 13.010 als u een partner en/of een kind hebt. Het vermogen van uw ouders telt niet mee. Hebt u een koopwoning? Dan mag de overwaarde van uw eigen huis niet meer zijn dan € 54.900.
 • U kunt naast uw studie niet bijverdienen door een blijvende of langdurige medische beperking. Dit is een chronische ziekte, of een lichamelijke of geestelijke beperking. U krijgt geen individuele studietoeslag voor bijvoorbeeld:
  - een gebroken been
  - een medische behandeling met een herstelperiode van een half jaar
  - een sociale beperking zoals het geven van mantelzorg
 • U hebt geen bijbaan naast uw studie. Maar u mag wel een bijbaan hebben in de vakantieperiode waarin u niet studeert.
 • U hebt een bewijs van uw medische beperking. Dit kan zijn:
  - beslissing toekenning indicatie banenafspraak
  - verklaring opname doelgroepenregister UWV
  - als u leerling was van voortgezet speciaal onderwijs (VSO) of praktijkonderwijs (PRO): de toelaatbaarheidsverklaring (tlv)
  - verklaring van een deskundige over uw medische beperking
  Hebt u nog geen bewijs? Vraag dan ook alvast individuele toeslag aan. Wij kunnen een deskundige (bijvoorbeeld een arts) vragen om dit te onderzoeken.

Aanvragen

Vraag de individuele studietoeslag aan in de gemeente waar u woont, ook als u in een andere gemeente studeert. U hebt uw DigiD nodig. 

Wat stuurt u mee?

 • Kopie van een verklaring van de arts waaruit uw situatie blijkt. U bent niet verplicht om deze verklaring naar ons op te sturen. Het kan zijn dat wij dan een medisch advies aanvragen.
 • Een kopie van afschriften van alle (spaar)rekeningen van de afgelopen 3 maanden waar het saldo op staat.
 • Een kopie van een geldig Nederlands paspoort of Nederlandse ID.

Hulp bij uw aanvraag

Hebt u hulp nodig bij uw aanvraag? Misschien kan iemand in uw omgeving of op school u helpen. U kunt ook bij ons terecht voor hulp bij uw aanvraag. Maak dan een afspraak. Lukt het u niet om deze afspraak online te maken? Bel ons dan op 030 – 286 52 11.

Hoelang krijgt u individuele studietoeslag

U hoort binnen 8 weken of u individuele studietoeslag krijgt. U ontvangt hierover een brief. De individuele studietoeslag wordt per maand uitbetaald. U krijgt het bedrag vanaf de eerste dag van de maand waarin u de aanvraag doet tot het einde van het studiejaar. De studietoeslag loopt automatisch door.

Individuele studietoeslag stopt als u stopt

U bent verplicht wijzigingen die gevolgen hebben voor uw recht op individuele studietoeslag aan ons door te geven. Onderbreekt u uw studie en stopt uw studiefinanciering (tijdelijk)? Of voldoet u niet meer aan een van de andere voorwaarden? Dan geeft u dit aan ons door. De individuele studietoeslag stopt dan. Geef wijzigingen op tijd door. Dan hoeft u geen geld terug te betalen. Wilt u daarna weer individuele studietoeslag ontvangen? Dan moet u opnieuw een aanvraag doen.

Naar boven