Gemeentelijk beperkingenregister, inzage

Voor sommige gebouwen of stukken grond gelden publiekrechtelijke beperkingen. Deze bepalen mede wat u wel of niet met een gebouw of een stuk grond mag doen.

Bijvoorbeeld als:
  • een gebouw een monument is
  • een gebouw illegaal in gebruik is of illegaal verbouwd is
  • de gemeente de eigenaar of gebruiker schriftelijk heeft gewezen op achterstallig onderhoud van een gebouw
  • de gemeente voorrang (voorkeursrecht) heeft bij de verkoop van een stuk grond
U kunt deze beperkingen terugvinden in het gemeentelijke beperkingenregister. Voordat u een huis of een stuk grond koopt, is het handig in dit register te kijken. Zo weet u meteen waar u rekening mee moet houden.

Gemeentelijk beperkingenregister inzien

Informatie uit het gemeentelijke beperkingenregister is gratis.


U ontvangt de informatie binnen ongeveer 5 werkdagen per e-mail.

Let op! U krijgt géén informatie uit het bestemmingsplan of informatie over verleende vergunningen. Hiervoor kunt u een Verklaring bestemming en gebruik aanvragen.

Lees ook

Meer over gegevens opvragen van een gebouw of stuk grond
Meer informatie over publiekrechtelijke beperkingen via de Rijksoverheid

Wetgeving

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

Naar boven