Hulp- en dienstverlening aan prostituees, subsidie aanvragen (niet beschikbaar)

Organisaties kunnen deze subsidie aanvragen voor hulpverlening en dienstverlening aan sekswerkers die wonen of werken in de gemeente Utrecht.

Voorwaarden

 • U kunt de subsidie aanvragen als organisatie (rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid).
 • U kunt de subsidie aanvragen tot en met 31 maart 2022.
 • Uw medewerkers hebben een geschikte opleiding gevolgd met aantoonbare ervaring in de prostitutiehulp- en dienstverlening. Voor ervaringsdeskundigen zijn uitzonderingen mogelijk.
 • De arts heeft een geschikte opleiding gevolgd en staat geregistreerd als arts.
 • U hebt een eigen kantoorruimte als u dit nodig hebt voor uw activiteiten.
 • Per aanvraag kan 1 organisatie subsidie krijgen.

De subsidie gaat naar 1 organisatie. Dat is de aanvraag die het beste aan de eisen en voorwaarden voldoet. Lees alle eisen en voorwaarden in de nadere regel Stedelijke prostitutiehulp- en dienstverlening gemeente Utrecht.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

2022

Het beschikbare bedrag voor 2022 is € 277.500. Dit is uitgesplitst in:
 • maximaal € 250.000 voor prostitutiehulp- en dienstverlening
 • maximaal € 27.500 voor het artsenspreekuur

Deze bedragen zijn inclusief indexering voor 2022.

2023 en 2024

Het beschikbare bedrag voor 2023 en 2024 is € 555.000 per jaar. Dit is uitgesplitst in:

 • maximaal € 500.000 per jaar voor prostitutiehulp- en dienstverlening
 • maximaal € 55.000 per jaar voor het artsenspreekuur

De bedragen voor 2023 en 2024 kunnen nog veranderen door indexering.

Wat stuurt u mee?

Stuur een plan van aanpak mee. Zet in uw plan van aanpak:

 • Hoe u de stedelijke prostitutiehulp- en dienstverlening ontwikkelt. Uit uw omschrijving blijkt dat u kennis hebt van wat er speelt in Utrecht.
 • Hoe u zorgt voor doorlopende hulp- en dienstverlening aan bestaande cliënten. En hoe u cliënten hebt betrokken bij het plan.
 • Hoe u de activiteiten uit artikel 5 van de nadere regel uitvoert.
 • Welke branches u hiermee wilt bereiken en hoe de activiteiten aansluiten bij de leefwereld van de cliënten uit deze branches.
 • Hoe u het aanbod bekend wilt maken onder (potentiële) cliënten en waarom u deze manieren kiest.
 • Hoe u de deskundigheid van uw personeel wilt vergroten.
 • Welke inzet u gaat realiseren voor social return. Richtlijn voor de inzet is 5% van het aangevraagde subsidiebedrag.
 • Wat uw organisatie doet aan duurzaamheid.
 • Een correcte, duidelijke begroting per jaar die past binnen het maximaal beschikbare budget voor deze regeling.
  • De begroting sluit aan bij de activiteiten uit artikel 5 van de nadere regel.
  • De activiteiten in het plan van aanpak zijn duidelijk terug te vinden in de begroting.
  • U geeft in de begroting in elk geval inzicht in:
   • salariskosten op basis van in te zetten fte (met onderbouwing voor zowel uitvoering als overhead)
   • overige personele kosten (bijvoorbeeld opleidingskosten)
   • materiële kosten
   • huisvestingskosten
   • opbrengsten

Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Of zijn uw gegevens veranderd? Voeg dan ook toe:

 • Kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.
 • Kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.
 • Kopie statuten van de organisatie.

Aanvragen

Deze subsidie kunt u niet meer aanvragen.

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet en op tijd? U krijgt ons besluit voor 1 mei 2022.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Bekijk uw aanvraag in het subsidieportaal

Hulp of advies nodig?

Neem contact met ons op via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook

 • Subsidiehulp voor een overzicht van alle gemeentelijke subsidies en voor de algemene regelgeving subsidies