Utrecht 900 jaar, subsidie aanvragen (niet beschikbaar)

In 2022 is Utrecht 900 jaar oud. Dit vieren we graag samen met u. Hebt u een goed idee? Vraag hiervoor subsidie aan.

Op 2 juni 1122 gaf keizer Hendrik V stadsrechten aan Utrecht en een stad was ‘geboren’. We zijn hierdoor een van de oudste steden van Nederland. Dit gaan we vieren met een mooi programma voor, door en met zoveel mogelijk Utrechters. We doen dit van de Stadsdag op 2 juni 2022 tot en met Sint Maarten op 11 november 2022. Het thema van onze verjaardag is ‘Stad zonder muren’: open, gastvrij en met elkaar verbonden. Lees meer op www.utrecht900.nl

Zelf iets organiseren

We vinden het belangrijk dat er op zoveel mogelijk plekken in de stad iets feestelijks gebeurt. Van Lunetten tot Overvecht en van Vleuten-De Meern tot het Utrecht Science Park. Wilt u ook iets organiseren? Doe dan een aanvraag voor een geldbedrag waarmee u uw idee kunt uitvoeren. U kunt dit persoonlijk doen, maar ook met uw straat, uw buurt of als organisatie.

Voorwaarden

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die lopen van 2 juni 2022 tot en met 11 november 2022. Er zijn 3 periodes waarin u dat kunt doen: voor 1 september 2021, 12 januari 2022 of 1 april 2022.

Bij de beoordeling van uw subsidieaanvraag kijken we naar de eisen en voorwaarden in de Nadere regel Utrecht 900 jaar.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

In de eerste en tweede periode kunt u maximaal €50.000 krijgen. In de derde periode krijgt u maximaal €10.000.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende stukken toe aan het aanvraagformulier:
 • een activiteitenplan met de volgende onderdelen:
  • een korte omschrijving per activiteit;
  • het subsidiebedrag dat u wilt aanvragen;
  • de doelgroep(en): voor wie wilt u de activiteiten organiseren;
  • een korte uitleg waarom de activiteiten passen bij de 900ste verjaardag van Utrecht en het thema ‘Stad zonder muren’;
  • de datum of de periode van de activiteit(en);
  • als u samenwerkt met andere mensen of organisaties: hoe en met wie.
 • een sluitende begroting: een overzicht met alle kosten en hoe u die gaat betalen
Vraagt u als organisatie voor het eerst subsidie aan of zijn er aanpassingen in uw gegevens? Voeg dan ook de volgende bijlagen toe:
 • Kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.
 • Kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.
 • Kopie statuten van de organisatie.

Subsidie aanvragen

Deze subsidie kunt u niet meer aanvragen.

U kunt de subsidie als organisatie of als persoon aanvragen. Als persoon vraagt u de subsidie aan met DigiD. Vraagt u als organisatie of zzp'er subsidie aan? Dan doet u dat met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben. Lees meer over eHerkenning.

Na uw aanvraag

U ontvangt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 december 2021, 13 april 2022 of 1 juli 2022 een besluit over uw aanvraag. Is de aanvraag niet compleet of hebben wij meer informatie nodig, dan kan het besluit wat langer duren.

Verantwoording

U moet binnen 6 weken na het einde van uw activiteit(en) de volgende documenten opsturen:
 • Een verslag in woord en beeld van de activiteit(en).
 • Een overzicht van alle inkomsten en uitgaven. Facturen en bonnen van de uitgaven moet u bewaren.
Hiermee laat u zien wat u hebt gedaan en wat dit heeft gekost.

Hulp of advies nodig?

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Meer informatie

 • Subsidiehulp voor de algemene regelgeving en voor andere subsidies van de gemeente Utrecht.