Fietsenrek aanvragen

Wilt u meer fietsenrekken in uw straat? Dan kunt u hiervoor een online aanvraag doen. Als we uw aanvraag goedkeuren, wordt het fietsenrek op kosten van de gemeente geplaatst.

Elk jaar stellen we een budget vast voor het plaatsen van fietsenrekken in de wijken. We vinden het belangrijk om fietsgebruik te stimuleren en de openbare ruimte te verbeteren. Er zijn verschillende soorten fietsenrekken. Welk soort fietsenrek we plaatsen, hangt af van de locatie.

Aanvragen van een fietsenrek

Vraagt u een fietsenrek aan voor uw deur, dan kunt u de aanvraag direct indienen. Wilt u het fietsenrek op een andere plek in uw straat? Dan is het verplicht om bij de buren waar het rek voor de deur komt, handtekeningen te verzamelen.

We plaatsen geen fietsenrekken in het groen, zoals gras of struiken.

Vraag een fietsenrek aan

Na uw aanvraag

Na uw aanvraag krijgt u van ons een ontvangstbevestiging per e-mail. Uw aanvraag wordt dan beoordeeld en u krijgt bericht of het fietsenrek kan worden geplaatst. Als het fietsenrek kan worden geplaatst, dan informeren we de buurt over de plaatsing, de locatie van het nieuwe rek, en wanneer we het rek gaan plaatsen. We plaatsen het fietsenrek ongeveer 3 maanden na goedkeuring van de aanvraag.

Beoordeling van uw aanvraag

Om te beoordelen of een fietsenrek kan worden geplaatst, kijken we onder andere naar:

  • de juistheid van de gegevens in de aanvraag
  • het parkeerbeleid van de gemeente, als het voor het plaatsen van het fietsenrek nodig is een parkeerplaats op te heffen
  • de verkeersveiligheid: blijft de straat overzichtelijk, bereikbaar voor nood en hulpdiensten, enzovoort
  • de toegankelijkheid en gebruik van het voetpad
  • eventuele ondergrondse belemmeringen (bijvoorbeeld kabels en leidingen, funderingen en boomwortels kunnen het plaatsen van een fietsenrek belemmeren
  • sociale veiligheid
  • het nog beschikbare budget
  • de parkeerdruk in de wijk, met andere woorden: is er een probleem met het parkeren van fietsen op de straat in de wijk of buurt?
  • of de woningen in de buurt beschikken over een eigen berging, tuin, garage waar de fiets gestald kan worden
  • aanvragen die niet voor eigen deur zijn, moeten met handtekening(en) van de buren worden ingediend.