Bijstand, informatie doorgeven voor verhaalsbijdrage

Heeft uw ex-partner een bijstandsuitkering aangevraagd en hebt u een onderhoudsplicht? Dan kan de gemeente bijstand op u verhalen (terugeisen). Dit is de verhaalsbijdrage.

Dit mag tot 12 jaar nadat uw echtscheiding of ontbinding van uw geregistreerd partnerschap is ingeschreven in de burgerlijke stand. 

Voor uw eventuele kind(eren) verhalen wij de bijstand op u tot de leeftijd van 18 jaar. Was u niet getrouwd en had u geen geregistreerd partnerschap? Ook dan kunnen wij de bijstand voor uw eventuele kind(eren) op u verhalen.

Hebt u een brief ontvangen over het opsturen van een formulier voor verhaal bijstand?

Wij willen vaststellen of u een verhaalsbijdrage moet betalen. Daarvoor hebben wij informatie van u nodig. Geef de informatie binnen 2 weken nadat u de brief hebt ontvangen aan ons door.

Wat gebeurt er daarna?

  • Wij onderzoeken of u een verhaalsbijdrage kunt betalen.
  • Kunt u een verhaalsbijdrage betalen? Dan krijgt u een besluit. Hierin staat hoeveel u moet betalen, voor wie de verhaalsbijdrage is en hoe u kunt betalen.
  • Betaalt u (nog) geen alimentatie? Dan kunnen wij uw ex-partner verplichten om alsnog partner- of kinderalimentatie van u te eisen. 

Voorwaarden

Bij het vaststellen van de verhaalsbijdrage gelden de volgende voorwaarden:
  • U moet meewerken aan een onderzoek om de verhaalsbijdrage vast te stellen. Werkt u niet mee aan het onderzoek? Dan kunnen wij de verhaalsbijdrage zelf vaststellen. De hoogte is maximaal het bedrag aan bijstand.
  • Betaalt u de verhaalsbijdrage niet? Dan kunnen wij de rechter vragen een besluit te nemen. Met het besluit van de rechter kunnen wij beslag laten leggen op uw inkomen. U ontvangt dan eerst een aanmaning. 
  • Heeft de rechter alimentatie vastgesteld en betaalt u deze alimentatie niet aan uw ex-partner? Dan kunnen wij het bedrag dat u aan alimentatie moet betalen op u verhalen. Betaalt u dat bedrag niet aan ons? Dan krijgt u een dwangbevel om te betalen.
  • Betaalt u niet binnen de termijn van het dwangbevel? Dan kunnen wij zonder tussenkomst van de rechter beslag leggen op uw loon of uitkering. 
  • Wij houden zoveel mogelijk rekening met uw (gewijzigde) financiële situatie.
Meer informatie over onderhoudsplicht, partneralimentatie en kinderalimentatie

Naar boven