Buurtnetwerk, subsidie aanvragen

Aanvullende maatregelen door coronavirus

We hebben maatregelen genomen om bezoekers en medewerkers te beschermen.

Organiseert uw buurtnetwerk activiteiten voor elkaar, de buurt of de wijk? Dan kunt u subsidie vragen om uw buurtnetwerk te versterken. Zo hopen wij dat u zich kunt blijven inzetten voor elkaar en de kwetsbare bewoners in uw buurt. Een buurtnetwerk bestaat uit vrijwilligers uit de buurt.

Subsidie aanvragen

U kunt van juli tot 1 november een subsidieaanvraag voor het volgende jaar indienen. U kunt in 1 keer voor maximaal 3 jaar subsidie aanvragen. Voor buurtnetwerken rond opvoedingsvragen kunt u ook na 1 oktober nog subsidie vragen totdat het budget op is.

Wat stuurt u mee?

Upload de volgende bijlagen in het aanvraagformulier:

  • activiteitenplan, volgens de eisen in artikel 6 van de beleidsregel
  • sluitende begroting, bekijk eventueel de toelichting over de begroting (pdf, 83 kB)
  • kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.

Vraagt u voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens?

Upload dan ook de volgende bijlagen:

  • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
  • kopie statuten van de organisatie

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

De subsidie is voor de activiteiten van uw buurtnetwerk. Het is belangrijk dat hierdoor het contact tussen de buren verbetert. U maakt duidelijk dat er in de buurt behoefte is aan de activiteiten en dat ze niet overlappen met wat er al is.

De subsidie is in principe voor buurtnetwerken uit Utrecht die een rechtspersoon zijn. Alleen buurtnetwerken dit zich inzetten voor hulp bij opvoedingsvragen mogen de subsidie aanvragen als natuurlijk persoon. Wilt u een nieuw buurtnetwerk starten? Dan kunt u subsidie vragen uit het initiatievenfonds.

U leest de eisen en regels voor deze subsidie in de beleidsregel Buurtnetwerken en wijkinformatiepunten door bewoners.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De subsidie is per buurtnetwerk maximaal €30.000 per jaar.

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Wat kunt u verwachten?

U krijgt uiterlijk 31 december een besluit over uw aanvraag. Als de aanvraag niet compleet is of als wij meer informatie nodig hebben, dan kan het besluit iets langer duren.

Lees ook…

  • Subsidiehulp voor de algemene regelgeving en andere subsidies van de gemeente Utrecht.

Naar boven