Aanvullende vergoeding hoge energiekosten aanvragen

Komt u in geldproblemen door een hoge energierekening? Dan kunt u misschien bijzondere bijstand krijgen. We noemen dit de aanvullende energievergoeding. Kijk verderop op deze pagina wat de voorwaarden zijn en hoe u dit aanvraagt.

Doe eerst een check bij het Tijdelijk Noodfonds Energie

Kijk eerst of u steun kunt krijgen uit het Tijdelijk Noodfonds Energie. Dan betaalt het Noodfonds een deel van uw energierekening aan uw leverancier. Dit is een landelijk fonds van energieleveranciers. U kunt hiervoor geen aanvraag doen bij de gemeente. Ga naar www.noodfondsenergie.nl en doe de Noodfonds-check om te weten of het goed is om een aanvraag te doen. Daarna kunt u online een aanvraag doen. Het Noodfonds heeft gemerkt dat het voor sommige huishoudens moeilijk was een aanvraag te doen. Eerst kon u alleen een aanvraag doen met de smartphone of app. U kunt nu ook een aanvraag doen op de computer. En hulpverleners kunnen nu ook via een DigiD-machtiging een aanvraag doen. Het Noodfonds blijft een maand langer open: aanvragen kan nu tot en met 30 april 2023. Zo hebt u meer tijd om een aanvraag te doen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met De Geldzaak. Zij helpen u graag bij het doen van uw aanvraag. Hebt u een aanvraag gedaan en krijgt u geen steun uit het Noodfonds? Dan kunt u misschien een aanvullende energievergoeding krijgen. Hieronder leest u hoe u dit aanvraagt.

Lees meer over de gewone energievergoeding

Voorwaarden

  • U mag volgens de wet in Nederland wonen en u woont in Utrecht.
  • U bent 21 jaar of ouder.
  • Het energiecontract staat op uw naam.
  • U kunt de energierekening niet meer betalen.
  • U hebt een aanvraag gedaan bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. En u hebt bewijs dat u geen steun krijgt uit dit Noodfonds.
  • Uw energiekosten zijn op of na 1 november 2021 veel hoger geworden.
  • Uw nieuwe energierekening is hoger dan het bedrag in de tabel hieronder.
Bedrag Energierekening

Huishoudtype

Maandlast energie

Alleenstaande

€ 161

Alleenstaande ouder

€ 276

Stel zonder kinderen

€ 195

Stel met kinderen

€ 319

Alleenstaande boven de AOW-leeftijd

€ 173
Stel waarvan beide partners boven de AOW-leeftijd zijn € 207
 • Uw vermogen is niet meer dan:
  • € 7.605 als u alleenstaand bent
  • € 15.210 als u een alleenstaande ouder bent, gehuwd bent of samenwoont
   Eigen vermogen is bijvoorbeeld geld op betaalrekeningen, spaargeld, cryptogeld, aandelen en obligaties, een auto, caravan, of antiek en sieraden.
 • U hebt een inkomen lager dan 200% van de bijstandsnorm die voor u geldt. Hieronder ziet u welk bedrag dit in uw situatie is.

Inkomensgrens

 • Kijk in de tabel hieronder wat uw woonsituatie is.
 • In de laatste kolom ziet u welk bedrag voor u geldt.
 • Is uw netto-inkomen per maand lager dan dat bedrag? Dan hebt u misschien recht op de aanvullende energievergoeding. Dit telt mee: netto-inkomen uit loondienst, zelfstandig werk, pensioenen, uitkeringen van het UWV en SVB. Is uw netto-inkomen door loonbeslag lager dan de voor u geldende inkomensgrens? Vermeld dat dan bij uw aanvraag
Woonsituatie en inkomensgrens

Woonsituatie

Bijstandsnorm

200% van de bijstandsnorm

Alleenstaande (ouder)

€ 1.195,66 netto

€ 2.391,32 netto

Getrouwd of samenwonend

€ 1.708,08 netto € 3.416,16 netto

Alleenstaande (ouder) en u hebt AOW

€ 1.330,67 netto € 2.661,34 netto

Getrouwd of samenwonend
en 1 van u of allebei hebben AOW

€ 1.807,20 netto € 3.614,40 netto
Bedragen zijn inclusief vakantietoeslag

Bent u student?

Als u student bent dan houden wij rekening met het maximale bedrag dat u kunt lenen van DUO voor het levensonderhoud. Voor mbo-studenten is dat € 766,06, voor hbo- en wo-studenten € 932,87. Het maakt niet uit of u wel of niet het maximale bedrag leent. Het maximale bedrag dat u kunt lenen, tellen wij mee bij uw totale inkomen.

Wat stuurt u mee met uw aanvraag?

De gegevens die wij nodig hebben verschillen per aanvraag. Dit heeft u in ieder geval nodig:

 • energiecontract
 • uw energierekening met de hogere energiekosten. Daarop is duidelijk te zien wat het adviesbedrag van uw energieleverancier is
 • als u geen bijstandsuitkering hebt: gegevens over uw inkomen van de afgelopen 3 maanden, bijvoorbeeld salarisspecificaties
 • gegevens over uw vermogen, bijvoorbeeld bankafrekeningen van alle rekeningen met daarop het saldo van de laatste 3 maanden

In het aanvraagformulier leest u welke gegevens wij precies nodig hebben. Stuur alle gegevens mee waar wij om vragen. Dan kunnen wij uw aanvraag sneller behandelen.

Aanvragen

U hebt uw DigiD nodig. Hebt u geen DigiD? Bekijk dan de eenvoudige uitleg over het aanvragen van een DigiD.

Hulp bij uw aanvraag

Een aanvraag doen met het online aanvraagformulier hierboven is de snelste manier. Veel persoonsgegevens worden al automatisch ingevuld, omdat u uw DigiD gebruikt. Misschien kan iemand u helpen bij uw online aanvraag. Bijvoorbeeld een familielid.

U kunt voor hulp ook terecht bij de Geldzaak in Utrecht, of bij het buurtteam bij u in de buurt. Lukt dit niet? Bel ons dan op 14 030. Dan kijken wij samen met u wat de beste manier is om u te helpen bij uw aanvraag.

Hoogte vergoeding

Hebt u recht op deze vergoeding? Dan berekenen wij wat u zelf kunt betalen. Wij kijken hierbij naar uw inkomen en vermogen (en dat van uw eventuele gezinsleden).

Geen gevolgen voor toeslagen

U ontvangt de aanvullende energievergoeding onbelast. Dit betekent dat het geen gevolgen heeft voor uw belastbaar inkomen. Daarom heeft het ook geen gevolgen voor uw recht op en de hoogte van huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. Het heeft ook geen gevolgen voor de hoogte van de eigen (inkomensafhankelijke) bijdrage in de zorg. En geen gevolgen voor kwijtschelding van gemeentelijke en/of waterschapsbelastingen.

Hulp bij geldzorgen en schulden

Maakt u zich zorgen over het betalen van de hoge energierekening of andere rekeningen? Of hebt u schulden? Dan kunt u gratis hulp krijgen.

 • U kunt contact opnemen met de gemeente of het buurtteam voor hulp bij geldzorgen en schulden.
 • U kunt met vragen of zorgen over geldzaken ook terecht bij de Geldzaak. U kunt langsgaan zonder afspraak, een afspraak maken, whatsappen, mailen of bellen. Kijk voor alle informatie op de Geldzaak.
Andere regelingen voor extra geld of hulp leest u op Geld en hulp bij rondkomen.