Bijstand voor zelfstandigen, verlenging aanvragen

Hebt u bijstand voor zelfstandigen (Bbz-uitkering) en wilt u deze verlengen? Dit kunt u hieronder aanvragen.

Wat stuurt u mee?

Stuur de volgende bijlage mee:

  • jaarrekening vorig boekjaar
  • winst -en verliesrekening over dit boekjaar, van 1 januari tot en met nu
  • verklaring voortzetting bedrijf: uitleg over de (financiële) verwachting van de levensvatbaarheid van uw bedrijf. En hoeveel maanden u nog een uitkering nodig hebt
  • plan van aanpak: wat onderneemt u om uw omzet en resultaat te vergroten
  • kopieën van afschriften van alle bankrekeningen, zowel zakelijk als privé, van de afgelopen 3 maanden
  • Bent u van rechtsvorm veranderd? Stuur dan een nieuwe inschrijving Kamer van Koophandel.
  • Bent u (nog) tijdelijk arbeidsongeschikt? Stuur dan uitleg over de oorzaak en het vooruitzicht. En niet-medische bewijsstukken, bijvoorbeeld verwijskaarten en afspraakkaarten
  • Hebt u een erfenis of gift ontvangen? Stuur hierover dan bewijsstukken mee. U kunt hierbij denken aan bankafschriften of een ondertekende verklaring

Aanvragen

Hebt u geen bijstand voor zelfstandigen en wilt u dit aanvragen? Ga dan naar Bijstand voor zelfstandigen.