Coffeeshop, gedoogverklaring aanvragen

Wilt u een coffeeshop beginnen voor de verkoop en het gebruik van softdrugs? Dan hebt u een gedoogverklaring nodig.

Wachtlijst

De gemeente Utrecht geeft maximaal 17 gedoogverklaringen uit. Op dit moment zijn er geen gedoogverklaringen vrij. Daarom is er een wachtlijst.

Voorwaarden wachtlijst

Wij plaatsen u op de wachtlijst als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • u bent eigenaar of u huurt een pand waar u de coffeeshop wilt beginnen
 • een pand heeft een horecabestemming (niet nodig op een bedrijventerrein)
 • een pand ligt minimaal 250 meter van een school voor voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs
 • een pand in de binnenstad (het gebied binnen de singels) ligt minimaal 250 meter van een bestaande coffeeshop
 • een pand buiten de singels en in een woonwijk ligt minimaal 350 meter van een bestaande coffeeshop

Wilt u op de wachtlijst?

Stuur een e-mail naar horecaloket@utrecht.nl met daarin:

 • uw naam en telefoonnummer
 • het adres van het pand

stuur de volgende bijlagen mee:

 • als u het pand huurt: volledige (en ondertekende) huurovereenkomst
 • als u het pand huurt: schriftelijke toestemming van de eigenaar dat hij/zij akkoord gaat met het vestigen van een coffeeshop in het pand
 • als het pand uw eigendom is: notariële akte waaruit blijkt dat u rechtmatig eigenaar bent
 • ondernemingsplan met exploitatiebegroting
 • veiligheidsplan
 • plattegrond met de indeling van de gewenste coffeeshop
 • kopie van een geldig legitimatiebewijs (beide zijden) van alle leidinggevenden, zowel ondernemer als werknemer(s)

U krijgt binnen 4 weken bericht of u op de wachtlijst wordt geplaatst.

Kosten

Plaatsen op de wachtlijst is gratis. Ook de aanvraag gedoogverklaring is gratis, maar op dit moment niet mogelijk.

Wet- en regelgeving