Werktijdenontheffing voor bouwen/slopen

Wilt u als aannemer werkzaamheden uitvoeren tussen 19.00 - 7.00 uur of op zon- en feestdagen? In bijzondere gevallen kan dat en moet u daarvoor een vergunning aanvragen.

Voorbeelden van bijzondere gevallen

 • Vlinderen betonvloer (monolithisch afwerken)
 • Werken bij het spoor (treinvrije periode)
 • Werken in of bij drukke gebieden

Voorwaarden

 • Vraag uw ontheffing minimaal 6 weken voor de geplande start van de werkzaamheden aan.
 • Meerdere locaties? Voor elke locatie doet u een aparte aanvraag.
 • Zijn de werkzaamheden niet achter elkaar? Voor elk moment doet u een aparte aanvraag.

Spelregels

 • U vertelt waarom u de werkzaamheden buiten normale werktijden moet doen en waarom andere mogelijkheden niet kunnen.
 • Economische redenen neemt de gemeente niet mee in de beoordeling van de aanvraag.
 • U vertelt hoe u ervoor zorgt dat er zo min mogelijk overlast is door bijvoorbeeld: een andere techniek toe te passen, werkvolgorde veranderen, het voorkomen van onnodige verkeersbewegingen, verlichting afschermen, en goede uitleg aan personeel.
 • U vertelt omwonenden op tijd over de werkzaamheden.

Wat stuurt u mee?

1. Situatietekening op schaal met daarop:
 • De precieze locatie van de werkzaamheden.
 • De locatie en de functie van de dichtstbijzijnde gebouwen die in gebruik zijn.
 • De afstand in meter tussen de werkzaamheden en de gebouwen die in gebruik zijn.
 • Veiligheidszones en andere maatregelen zoals afzettingen.
 • Verkeermaatregelen.
2. Een projectplan en/of een werkplanning.
3. Geluidsrapport met informatie over het materieel, geluidsdebieten, bedrijfsuren en geluidsbelasting op nabijgelegen geluidsgevoelige gebouwen.

Aanvragen

Vraag werktijdenontheffing voor bouwen/slopen aan

Na uw aanvraag

U krijgt binnen 10 werkdagen antwoord op uw aanvraag.

Kosten 2023

€ 712,10 voor het in behandeling nemen van de aanvraag (wij sturen een rekening).

Hebt u vragen?

Stuur dan een e-mail naar omgevingsloket@utrecht.nl.

Meer informatie