Duurzaam monumentenadvies, subsidie aanvragen

Bent u eigenaar van een beschermd monument en wilt u energie besparen? Dan kunt u subsidie vragen voor het laten uitvoeren van een duurzaam monumentenadvies (DUMO-advies). Met een DUMO-advies krijgt u inzicht in welke energiebesparende maatregelen passen bij de monumentale waarden van uw pand.

Neem contact met ons op

Neem voordat u de subsidie aanvraagt contact op met afdeling Erfgoed via monumenten@utrecht.nl. U krijgt dan een contactpersoon die u adviseert over uw aanvraag en het vervolg.

Voorwaarden

 • Eigenaren van zowel Rijksmonumenten als gemeentelijke monumenten komen in aanmerking voor deze subsidie.
 • Particulieren en organisaties kunnen de subsidie aanvragen. Ook Verenigingen van Eigenaren (VvE).
 • Het DUMO-advies moet voldoen aan de eisen. U leest deze in artikel 17 en de toelichting op artikel 17 (laatste pagina) van de nadere regel financiering restauratie en energiemaatregelen voor monumenten uit het Utrechts Restauratiefonds.
 • De energiemaatregelen uit het DUMO-advies moeten binnen 2 jaar zijn uitgevoerd. U bespreekt welke maatregelen u uitvoert met uw contactpersoon van afdeling Erfgoed.
 • Het kan zijn dat u een vergunning nodig hebt voor het uitvoeren van de maatregelen. Deze moet u apart aanvragen. Lees meer over werkzaamheden aan monumenten. Uw contactpersoon van afdeling Erfgoed kan u hier verder over informeren.

Wat stuurt u mee?

Stuur de volgende bijlagen mee in het aanvraagformulier:

 • Offerte voor het laten opstellen van het advies waarin ook de componenten van het advies staan.
 • Redengevende omschrijving van het monument.
 • Een akte van levering of eigendomsakte.

Vraagt u subsidie namens een organisatie en is dit de eerste keer? Of zijn er wijzigingen in de gegevens van uw organisatie?

Stuur dan ook de volgende bijlagen mee:
 • kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.
 • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel;
 • kopie statuten van de organisatie.

Subsidie aanvragen

U vraagt de subsidie aan voordat u opdracht geeft voor het laten uitvoeren van het DUMO-advies.

Als inwoner kunt de subsidie alleen aanvragen met DigiD.
Als organisatie kunt u de subsidie alleen aanvragen met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben.

Vraag subsidie aan

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

 • Organisaties: tot maximum van € 5.000.
 • Particuliere woonhuismonumenten: tot maximum van € 2.500.

Hulp nodig bij uw aanvraag?

Stuur een e-mail naar subsidie@utrecht.nl of bel 030 – 286 33 36.

Na uw aanvraag

U krijgt binnen 13 weken een besluit over uw aanvraag. Het kan langer duren als de aanvraag niet compleet is of als wij meer informatie nodig hebben.

Lees ook…