Duurzaam monumentenadvies, subsidie aanvragen

Bent u eigenaar van een beschermd monument en wilt u energie besparen? Dan kunt u subsidie vragen voor het laten uitvoeren van een duurzaam monumentenadvies (DUMO advies). Met een DUMO advies krijgt u inzicht in welke energiebesparende maatregelen passen bij de monumentale waarden van uw pand.

Neem contact met ons op

Neem voordat u de subsidie aanvraagt contact op met afdeling Erfgoed via monumenten@utrecht.nl. U krijgt dan een contactpersoon die u adviseert over uw aanvraag en het vervolg.

Subsidie aanvragen

U vraagt de subsidie aan vóórdat u opdracht geeft voor het laten uitvoeren van het DUMO advies. Onder het kopje ‘wat stuurt u mee?’ leest u welke bijlagen u moet uploaden.

Als inwoner kunt de subsidie alleen aanvragen met Digid. Als organisatie kunt u de subsidie alleen aanvragen met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben.

Vraag subsidie aan

Wat stuurt u mee?

Upload de volgende bijlagen in het aanvraagformulier:

  • Offerte voor het laten opstellen van het advies waarin ook de componenten van het advies staan.
  • Redengevende omschrijving van het monument.
Vraagt u subsidie namens een organisatie en is dit de eerste keer? Of zijn er wijzigingen in de gegevens van uw organisatie?
Upload dan ook de volgende bijlagen:
  • kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.
  • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel;
  • kopie statuten van de organisatie.

Wat zijn de voorwaarden

  • Eigenaren van zowel Rijksmonumenten als gemeentelijke monumenten komen in aanmerking voor deze subsidie.
  • De subsidie kan aangevraagd worden door particulieren en organisaties, waaronder ook Verenigingen van Eigenaren (VvE).
  • Het DUMO advies moet voldoen aan de eisen. U leest deze in artikel 17 en de toelichting op artikel 17 (laatste pagina) van de Beleidsregel financiering restauratie en energiemaatregelen voor monumenten uit het Utrechts Restauratiefonds.
  • De energiemaatregelen uit het DUMO advies moeten binnen 2 jaar zijn uitgevoerd. Welke maatregelen u uitvoert overlegd u met uw contactpersoon van afdeling Erfgoed.
  • Het kan zijn dat u een vergunning nodig hebt voor het uitvoeren van de maatregelen. Deze moet u apart aanvragen. Lees meer informatie over werkzaamheden aan monumenten. Uw contactpersoon van afdeling Erfgoed kan u hier verder over informeren.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?
Organisaties krijgen de kosten voor het advies vergoed tot een maximum van € 5.000. Voor particuliere woonhuismonumenten geldt een maximum van € 2.500.

Hebt u praktische hulp nodig bij uw aanvraag?
Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Wat kunt u verwachten?
U krijgt binnen 13 weken een besluit over uw aanvraag. Als de aanvraag niet compleet is of als wij meer informatie nodig hebben, dan kan het besluit iets langer duren.

Lees ook…

Naar boven