Standplaats, huurkorting aanvragen

Hebt u een standplaats en bent u tijdens de corona veel omzet misgelopen? Dan kunt u in sommige gevallen een deel van uw huurkosten voor de standplaats terugkrijgen.

Omzetverlies

We kijken naar het percentage omzetverlies per maand. Dit doen we door uw maandomzet in coronatijd te vergelijken met de maandomzet in 2019. Bijvoorbeeld: omzet mei 2020/2021/2022 wordt vergeleken met omzet mei 2019.

Berekening huurkorting

Voor het berekenen van de huurkorting houden we rekening met:

 • huurkosten van de standplaats
 • vergoeding voor een deel van de huurlasten die u hebt gekregen via de TVL-regeling (Tegemoetkoming Vaste Lasten)
 • percentage omzetverlies dat we 50/50 verdelen tussen de standplaatshouder en de gemeente

De berekening is dan als volgt: huurkorting = (huur standplaats – TLV-vergoeding voor huur) x percentage omzetverlies x 50%

Voorwaarden

 • U huurt de standplaats van de gemeente en de huurovereenkomst is voor maart 2020 afgesloten.
 • U ontvangt geen subsidie of structurele bijdrage (bv een dienstverleningsovereenkomst) van de gemeente die we u over een langere periode uitbetalen.
 • We controleren de omzet(ten) (jaarrekeningen en accountantsverklaring).

Wat stuurt u mee?

 • Als u die hebt gekregen: de toekenning van de TVL.
 • Jaarrekening 2019.
 • Jaarrekening 2020 (alleen als u omzetverlies had in 2020).
 • Jaarrekening 2021 (alleen als u omzetverlies had in 2021).
 • Inkomstenverklaring administratiekantoor of accountantsverklaring 2022 (alleen als u omzetverlies had in januari-juni 2022).

Aanvragen

Belangrijk vooraf:

 • vul voor elke standplaats die u hebt een aparte aanvraag in
 • u hebt de eerste 2 cijfers van uw SBI-code nodig die in het uittreksel van de Kamer van Koophandel staat

Vragen of hulp nodig?

Hebt u vragen of hulp nodig bij het invullen van het formulier? Wij helpen u graag. Neem dan contact op via standplaatsen@utrecht.nl