Zorgen voor meer werk, subsidie aanvragen (niet beschikbaar)

Hebt u een idee om mensen aan werk te helpen of aan het werk te houden in de sectoren: gezondheid, ICT, bouw/techniek/energietransitie en onderwijs? Dan kunt u mogelijk subsidie krijgen. U kunt subsidie aanvragen tot en met 30 juni 2022.

Waarvoor kunt u deze subsidie krijgen?

U kunt subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten die plaatsvinden in 2021 en/of 2022:

 • Ervoor zorgen dat er meer werknemers gaan werken in een van de volgende sectoren: gezondheid, ICT, bouw/techniek/energietransitie en onderwijs.
 • Omscholen, bijscholen, begeleiden en/of houden van mensen naar/in werk in deze sectoren op de lange termijn.
 • Die de vraag naar en het aanbod van personeel verbinden.
 • Samenwerken tussen onderwijs en/of bedrijfsleven en/of (semi-)overheid dat bijdraagt aan het versterken van bovenstaande activiteiten.

Voorwaarden

 • Uw organisatie (rechtspersoon) staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Uw aanvraag moet voldoen aan de beoordelingscriteria. Deze vindt u in de nadere regel subsidie Stimuleren initiatieven toekomstbestendige werkgelegenheid.

Lees meer over de voorwaarden in de nadere regel subsidie Stimuleren initiatieven toekomstbestendige werkgelegenheid.

Wat stuurt u mee?

Stuur de volgende stukken mee met uw aanvraag:

 • Een plan van aanpak waarin u omschrijft:
  • Wanneer, hoe en welke activiteiten u gaat uitvoeren? Welk resultaat u bereikt en hoe u dit resultaat controleert en als dit nodig is, bijstuurt.
  • Voor welk deel van de activiteiten de subsidie nodig is.
  • Waarom de activiteiten noodzakelijk zijn en hoe de activiteiten het huidige aanbod in de regio aanvullen.
  • Met wie u samenwerkt en hoe deze partijen betrokken zijn bij de activiteiten.
  • Op welke doelgroep(-en) u zich richt en hoe u deze met uw activiteiten bereikt.
  • Hoeveel mensen u door de activiteiten naar werk in een sector met goede toekomst begeleidt.
  • Hoe u van plan bent na afloop van de subsidieperiode de resultaten van uw activiteiten in stand te houden.
 • Een kostenberekening waarin u het volgende opneemt:
  • De totale kosten van de activiteiten. U licht hier minimaal de kosten voor personeel, de activiteiten en de organisatie toe.
  • Hoe u de kosten van plan bent te dekken: een eventuele eigen bijdrage, inkomsten en bijdrage door cofinanciering en/of andere subsidies. Bij bijdragen of subsidie van andere partijen licht u toe of dit nog moet worden aangevraagd of dat u al akkoord hebt van andere partijen.

Er staat een voorbeeld onder het kopje 'Begroting bij subsidieaanvraag' in de Subsidiehulp van de gemeente Utrecht.

Vraagt u als organisatie voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Voeg dan ook de volgende bijlagen toe:

 • Kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.
 • Kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.
 • Kopie statuten van de organisatie.

Subsidie aanvragen

Deze subsidie kunt u niet meer aanvragen.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

U kunt minimaal € 25.000 en maximaal € 350.000 subsidie per aanvraag krijgen.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

U ontvangt uiterlijk na 13 weken een besluit over uw aanvraag. Is uw aanvraag niet compleet of hebben wij meer informatie nodig? Dan kan het besluit wat langer duren.

Hulp of advies nodig?

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 - 286 33 36.

Lees ook...

 • Subsidiehulp voor de algemene regelgeving en voor andere subsidies van de gemeente Utrecht.