Stimulering bedrijven in stedelijke vernieuwingsgebieden, subsidie aanvragen

Deze subsidieregeling is voor kleine ondernemers en eigenaren van bedrijfspanden in deze gebieden. Kleine ondernemers kunnen subsidie aanvragen als zij kosten moeten maken omdat zij (tijdelijk) moeten verhuizen of stoppen met hun onderneming. Eigenaren van bedrijfspanden kunnen subsidie aanvragen als zij huisvestinglasten moeten verlagen of huurderving hebben omdat een bedrijf verhuist of stopt.

De gemeente wil dat de economie en sfeer in stedelijke vernieuwingsgebieden verbetert. Dit geldt vooral voor de wijken Overvecht, Zuilen, Ondiep, Kanaleneiland en Hoograven.

Meer informatie vindt u in de brochure (pdf, 1,0 MB).

Advies

Neem eerst contact op met de afdeling Economische Zaken voordat u het formulier invult. Dit kan via e-mailadres ez@utrecht.nl of telefoonnummer 14 030. U kunt uw plan bespreken en advies krijgen of u in aanmerking komt voor de subsidie.

Subsidie aanvragen

Als inwoner kunt de subsidie alleen aanvragen met Digid. Als organisatie kunt u de subsidie alleen aanvragen met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben.

Vraag subsidie aan

Voeg de volgende stukken toe aan uw aanvraagformulier:

Vraagt u de subsidie aan als organisatie?

Hebt u nog niet eerder subsidie gevraagd of zijn er wijzigingen zijn in de gegevens? Voeg dan ook de volgende stukken toe:

  • een kopie van een bankafschrift met IBAN
  • kopie uittreksel uit het verenigingen-, stichtingen- of handelsregister van de Kamer van Koophandel
  • kopie statuten van de organisatie

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem gerust contact op met het subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Meer informatie

Naar boven