Onderwijsimpuls, subsidie aanvragen

Deze subsidie is voor activiteiten die een impuls geven aan de kwaliteit van het onderwijs en een onderwijsinnovatie stimuleren.

U kunt tot 1 oktober 2019 subsidie aanvragen voor projecten die starten in de eerste helft van 2020.

Wat stuurt u mee?

Upload de volgende bijlagen in het aanvraagformulier:

Vraag subsidie aan (voor organisaties)

(Kies tijdens het invullen voor 'onderwijsimpuls voor kwaliteit en excellentie')

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem gerust contact op met het subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Waar is de subsidie voor?

De activiteiten moeten passen binnen één of meer van de thema’s:

  • Competenties en vaardigheden voor de toekomst (21st century skills): Initiatieven die bijdragen aan vaardigheden voor de toekomst. Denk aan het leren werken met nieuwe technologische ontwikkelingen en experimenten met competentiegericht onderwijs.
  • Differentiatie: Initiatieven die inspelen op de leerbehoeften en –capaciteiten van jongeren en die gedifferentieerd leren mogelijk maken.
  • Professionalisering: Initiatieven die ruimte geven aan bijvoorbeeld docenten om te innoveren en bijdragen aan kennisdeling en intervisie.
  • Samenwerking met bedrijven/instellingen/omgeving: Initiatieven die bijdragen aan de uitwisseling tussen onderwijs en buitenwereld. Onder andere het doen van onderzoek, stages, het ontwerpen en testen van oplossingen, bedrijfsbezoeken en het geven van presentaties.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Bij de beoordeling van uw subsidieaanvraag kijken wij naar de eisen en criteria in de beleidsregel Utrechtse Onderwijsimpuls voor Kwaliteit en Excellentie.

De subsidie kan worden aangevraagd door:

  • Utrechtse besturen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.
  • Utrechtse scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en voor voortgezet speciaal onderwijs (via het schoolbestuur).
  • een groep onderwijsprofessionals die lesgeven aan verschillende Utrechtse scholen, waarvoor een schoolbestuur bereid is om penvoerder te zijn.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De subsidie is maximaal €100.000 voor 12 maanden. De subsidieperiode kan niet langer zijn dan 18 maanden. Dat betekent dat u nooit meer dan €150.000 subsidie kunt krijgen per aanvraag.

Vraagt u voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens?

Voeg dan ook de volgende bijlagen toe:

  • kopie uittreksel uit het verenigingen-, stichtingen- of handelsregister van de Kamer van Koophandel
  • kopie statuten van de organisatie
  • kopie bankafschrift van de organisatie.

Wat kunt u verwachten?

De subsidieaanvragen worden elk jaar beoordeeld in 2 ronden. Tot 1 oktober kunt u aanvragen doen die starten in de eerste helft van het volgende kalenderjaar. Start uw project in de tweede helft van een jaar? Dan loopt de indientermijn 1 mei daarvoor. De subsidieaanvragen worden eerst beoordeeld op de verplichte criteria. Als er te weinig budget is voor alle positief beoordeelde aanvragen, dan kijken we naar kwaliteit en urgentie. Binnen 13 weken na de sluitingsdatum krijgt u een besluit.

Lees ook

Naar boven