Onderwijsimpuls, subsidie aanvragen

Utrechtse besturen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die de professionele lerende cultuur op school stimuleren en de onderwijsontwikkeling versnellen.

Wat stuurt u mee?

Upload de volgende bijlagen in het aanvraagformulier:

  • een activiteitenplan, volgens de eisen in artikel 5 van de beleidsregel onderwijs 2020. Geef hierin een toelichting op de criteria in artikel 10.2 van dezelfde beleidsregel. Gebruik ook de tips voor het maken van een plan (pdf, 43 kB).
  • een (sluitende) begroting.
  • een specificatie van de cofinanciering (in geld, uren of anders).

Subsidie aanvragen

Er zijn 2 subsidierondes per jaar. U kunt subsidie vragen:

  • tot 1 oktober voor projecten die starten in de eerste helft van het volgend kalenderjaar
  • tot 1 mei voor projecten die starten in de tweede helft van het volgende kalenderjaar, oftewel die starten in het nieuwe schooljaar

Vraag subsidie aan (voor organisaties)

Waar is de subsidie voor?

De activiteiten moeten passen binnen 1 of meer van de thema’s:

  • Toekomstgericht onderwijs: initiatieven die bijdragen aan onderwijs voor de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan het leren werken met nieuwe technologische ontwikkelingen en experimenten om het onderwijs anders te organiseren. 
  • Professionalisering: initiatieven die ruimte geven aan docenten voor reflectie, teamontwikkeling, collegiale consultatie, kennisdeling, om samen te werken aan geïnspireerde onderwijsteams. 
  • Differentiatie: ontwikkeling van werkwijzen die de leerbehoeften en capaciteiten van leerlingen en van onderwijsprofessionals aanspreken.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Alle eisen en criteria aan de aanvrager en de activiteiten staan in de beleidsregel onderwijs 2020.

Wat kunt u verwachten?

De subsidieaanvragen worden elk jaar beoordeeld in 2 ronden. De subsidieaanvragen worden eerst beoordeeld op de verplichte criteria. Als er te weinig budget is voor alle positief beoordeelde aanvragen, dan kijken we naar kwaliteit en urgentie. Binnen 13 weken na de sluitingsdatum van de ronde krijgt u een besluit.

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook…

Naar boven