Plusbonus voor werkgevers aanvragen

Hebt u een parttime werknemer die recht heeft op een bijstandsuitkering en wilt u deze meer contracturen geven? Dan komt u misschien in aanmerking voor de plusbonus voor werkgevers.

Plusbonus aanvragen

U kunt de plusbonus aanvragen tot uiterlijk 3 maanden na de datum waarop het nieuwe contract is ingegaan.

Wat stuurt u mee?
Upload de volgende bijlagen in het aanvraagformulier:

  • kopie van de oude arbeidsovereenkomst
  • kopie van de aangepaste arbeidsovereenkomst
  • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
  • kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.

Vraag de plusbonus aan (voor organisaties)

Waar is de bonus voor?

De plusbonus is een eenmalige subsidie voor werkgevers van werknemers die parttime werken en recht hebben op een bijstandsuitkering. U kunt de plusbonus aanvragen als u deze werknemer een nieuw of aangepast contract geeft met een urenuitbreiding van minstens 8 uur.

Wat zijn de voorwaarden?

  • De werknemer woont in de gemeente Utrecht
  • Het nieuwe contract heeft een looptijd van minstens 6 maanden
  • De looptijd van het nieuwe contract is niet korter dan het bestaande contract
  • Voor de arbeid van de werknemer is geen andere subsidie ontvangen
  • U hebt geen verplichting openstaan in het kader van Social Return On Investment (SROI)
  • Gaat de werknemer van een nul-urencontract naar een contract met vaste uren? Dan kunt u alleen een plusbonus krijgen als de werknemer hierdoor uitstroomt uit de bijstand, of als u kunt aantonen dat de werknemer de afgelopen 3 maanden gemiddeld 8 uur minder heeft gewerkt per week dan de uren in het nieuwe contract.

Alle eisen en voorwaarden staan in de beleidsregel Plusbonus en duurzaamheidsbonus

Hoeveel bonus kunt u krijgen?

Heeft de werknemer met de extra uren nog steeds recht op een bijstandsuitkering? Dan is de plusbonus maximaal € 3.000 per werknemer. Kan de werknemer uit de bijstand? Dan is de plusbonus € 5.000.

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem dan contact op met het WerkgeversServicepunt Utrecht-Midden.

Lees ook

Naar boven