Ontheffing geluidsnorm bij feest aanvragen

Aanvullende maatregelen door coronavirus

We hebben maatregelen genomen om bezoekers en medewerkers te beschermen.

Het is verboden de geluidsnormen van het Activiteitenbesluit (milieuregels voor bedrijven) te overtreden. Wilt u tijdens een festiviteit meer geluid maken? Dan hebt u een ontheffing nodig.

U kunt maximaal 2 keer per jaar een ontheffing aanvragen. Sportverenigingen mogen maximaal 9 ontheffingen per jaar aanvragen. U moet de ontheffing minimaal 4 weken voor de festiviteit indienen.

Vraag ontheffing geluidsnorm aan

Voorwaarden ontheffing

Voordat de gemeente een ontheffing verleent, bekijkt de gemeente of:

  • er recent gegronde geluidsklachten ingediend zijn over uw bedrijf;
  • het maximale aantal ontheffingen nog niet verleend is;
  • de festiviteit past binnen het bestemmingsplan.

Aan een ontheffing zijn ook voorwaarden verbonden die afhankelijk zijn van het tijdstip en de locatie. Bij het verlenen van de ontheffing wordt u hierover geïnformeerd.

Evenementenvergunning

Hebt u een evenementenvergunning nodig? Dan hoeft u geen individuele geluidsontheffing aan te vragen. Lees meer informatie over een evenementenvergunning.

Besluit

De gemeente beslist binnen 8 weken over uw aanvraag. De ontheffing is gratis.

Meer informatie

Ontheffingen worden verleend op grond van de Vrijstellingsverordening inrichtingen milieubeheer.

Naar boven