Geluidsnorm bij feest, ontheffing aanvragen

U mag de geluidsnormen van het Activiteitenbesluit (milieuregels voor bedrijven) niet overtreden. Wilt u tijdens een feest meer geluid maken? Dan hebt u een ontheffing nodig.

U hebt geen aparte geluidsontheffing nodig als u een evenementenvergunning aanvraagt.

Voorwaarden

  • U vraagt de ontheffing minimaal 4 weken van tevoren aan.
  • U kunt maximaal 2 keer per jaar een ontheffing aanvragen. Sportverenigingen mogen maximaal 9 ontheffingen per jaar aanvragen.
  • Bij uw bedrijf of vereniging is de laatste tijd geen te hard geluid vastgesteld.
  • Het feest past binnen het bestemmingsplan.

Bij sommige tijdstippen en plekken horen andere voorwaarden. Dit heet een maatwerkvoorschrift. U hoort daarover meer als u de ontheffing krijgt.

Aanvragen

Vraag ontheffing geluidsnorm aan

Kosten

De ontheffing is gratis.

Na uw aanvraag

U krijgt binnen 8 weken een besluit over uw aanvraag.

Meer informatie