Ontheffing geluidsnorm bij feest aanvragen

Het is verboden de geluidsnormen van het Activiteitenbesluit (milieuregels voor bedrijven) te overtreden. Wilt u tijdens een festiviteit meer geluid maken? Dan hebt u een ontheffing nodig.

U kunt maximaal 2 keer per jaar een ontheffing aanvragen. Sportverenigingen mogen maximaal 9 ontheffingen per jaar aanvragen. U moet de ontheffing minimaal 4 weken voor de festiviteit indienen.

Vraag ontheffing geluidsnorm aan

Voorwaarden ontheffing

Voordat de gemeente een ontheffing verleent, bekijkt de gemeente of:

  • er recent gegronde geluidsklachten ingediend zijn over uw bedrijf;
  • het maximale aantal ontheffingen nog niet verleend is;
  • de festiviteit past binnen het bestemmingsplan.

Aan een ontheffing zijn ook voorwaarden verbonden die afhankelijk zijn van het tijdstip en de locatie. Bij het verlenen van de ontheffing wordt u hierover geïnformeerd.

Evenementenvergunning

Hebt u een evenementenvergunning nodig? Dan hoeft u geen individuele geluidsontheffing aan te vragen. Lees meer informatie over een evenementenvergunning.

Besluit

De gemeente beslist binnen 8 weken over uw aanvraag. De ontheffing is gratis.

Meer informatie

Ontheffingen worden verleend op grond van de Vrijstellingsverordening inrichtingen milieubeheer.