Ontheffing voertuig

Wilt u rijden of parkeren in een gebied waar dit niet altijd mag of waar een verkeersverbod is? Dit is in bijzondere gevallen mogelijk. Vraag dan een verkeersontheffing aan. Er is een tijdelijke ontheffing voor maximaal 5 dagen of een langdurige ontheffing.

Belangrijk vooraf!

 • U betaalt direct vooraf met iDEAL.
 • U kunt geen verkeersontheffing aanvragen om:
 • Controleer of u de milieuzone mag inrijden met het voertuig.

Kies uw situatie

Ik heb tijdelijk een ontheffing nodig (maximaal 5 dagen)
Ik heb langdurig een ontheffing nodig
Ik heb een beperking en wil fietsen in het voetgangersgebied
Ik woon in het voetgangersgebied en wil 's avonds het gebied in kunnen rijden

Tijdelijke verkeersontheffing aanvragen

Een tijdelijke verkeersontheffing kunt u krijgen voor bijvoorbeeld bouw-, installatie-onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, trouwplechtigheden, gehandicaptenvervoer en verhuizingen. De ontheffing is maximaal 5 dagen geldig.

Vraag de verkeersontheffing minimaal 10 werkdagen van tevoren aan.
Let op! Eén kenteken per aanvraag.

Vraag tijdelijke ontheffing aan (zonder DigiD)

Lees de voorwaarden voor tijdelijke ontheffing

Kosten 2019

Een tijdelijke verkeersontheffing kost € 54,15 per dag (maximaal 5 dagen).
U betaalt direct vooraf met iDEAL.

Langdurige verkeersontheffing aanvragen

Vraag de verkeersontheffing minimaal 8 weken van tevoren aan.
Let op! Eén kenteken per aanvraag.

Vraag langdurige ontheffing aan (zonder DigiD)

Lees de voorwaarden voor langdurige ontheffing

Kosten 2019

Een langdurige verkeersontheffing kost € 75,95.
U betaalt direct vooraf met iDEAL.

Ontheffing fietser met beperking

Wilt u in een gesloten gebied en/of voetgangersgebied fietsen en uw fiets daar kort parkeren? Vraag dan de ontheffing fietser met beperking (pdf, 48 kB) aan. Deze ontheffing is gratis. Onderaan het formulier staat waar u de aanvraag naartoe mailt of opstuurt.

Ontheffing bewoner voetgangersgebied

Bent u bewoner van het voetgangersgebied in de binnenstad? Maak dan gebruik van de extra uren om te laden en lossen (dagelijks van 19.00 – 21.00 uur; donderdag van 21.00 – 23.00). U vraagt hiervoor een tijdelijke of een langdurige ontheffing aan. Als u de langdurige ontheffing krijgt, is hij geldig tot en met 2024. ’s Avonds mogen normaal alleen schone auto’s het voetgangersgebied in, maar voor bewoners met deze ontheffing is een schone auto niet verplicht.

Voorwaarden tijdelijke ontheffing (maximaal 5 dagen)

U kunt een tijdelijke ontheffing krijgen als:

 • u in een gesloten gebied of voetgangersgebied zonder venstertijden wilt laden en lossen. U kunt aantonen dat u hiervoor het gebied in moet rijden met uw voertuig. Als u wilt laden en lossen in de binnenstad kunt u aantonen dat u uw goederen niet door een aanbieder van stadsdistributie kan laten laden en lossen. 
 • u het voertuig dichtbij nodig hebt voor het uitvoeren van het werk, en u dit kunt aantonen.

Voorwaarden langdurige ontheffing

Kies uw situatie:

Ik ben bewoner
Ik heb een beperking
Ik vertegenwoordig een organisatie of bedrijf
Ik ben een goederenvervoerder
Ik ben een taxivervoerder

Ik ben bewoner

Als bewoner krijgt u een langdurige verkeersontheffing als:

 • u op eigen terrein parkeert en dit terrein alleen te bereiken is via een gesloten gebied of voetgangersgebied
 • u een beperking hebt en in een gesloten gebied of voetgangersgebied voor de deur van uw woning wilt worden opgehaald of afgezet
 • u bewoner bent van het Domplein of de Servetstraat

De ontheffing ontvangt u voor onbepaalde tijd.

Ik heb een beperking

Als persoon met een beperking krijgt u een ontheffing als:

 • u in een gesloten gebied en/of voetgangersgebied voor de deur van uw woning wilt worden opgehaald of afgezet. U moet een gehandicaptenparkeerkaart, type P-passagier hebben.
De ontheffing krijgt u voor onbepaalde tijd.

Ik vertegenwoordig een organisatie of bedrijf

Een organisatie of bedrijf kan een ontheffing krijgen als:

 • u op eigen terrein parkeert en dit terrein alleen te bereiken is via een gesloten gebied of voetgangersgebied. De ontheffing krijgt u voor onbepaalde tijd.
 • u gevestigd bent op het Domplein of in de Servetstraat en u daar wilt laden en lossen. De ontheffing krijgt u voor onbepaalde tijd.
 • u in een gesloten gebied of voetgangersgebied zonder venstertijden wilt laden en lossen. U moet bij de aanvraag aantonen dat u hiervoor het gebied in moet rijden met uw voertuig. Als u wilt laden en lossen in de binnenstad moet u aantonen dat u uw goederen niet door een aanbieder van stadsdistributie kan laten laden en lossen. De ontheffing krijgt u voor een periode van maximaal 2 jaar.
 • u wilt rijden en/of parkeren in een gesloten gebied of voetgangersgebied voor de uitvoering van regelmatig terugkerende activiteiten. Denk hierbij aan gemeentelijke taken als afvalinzameling en onderhoud van de openbare ruimte of aan een calamiteit of storing die acuut moet worden opgelost. In een gebied met venstertijden kunt u aantonen dat u de activiteiten niet binnen de venstertijden kunt uitvoeren.

Ik ben een goederenvervoerder

Zie de voorwaarden op de webpagina voor goederenvervoerders.

Ik ben een taxivervoerder

Als taxivervoerder kunt u een ontheffing krijgen als:

 • u over een Utrechtse taxivergunning beschikt. U krijgt de ontheffing voor de duur van de vergunning.
 • u niet over een Utrechtse taxivergunning beschikt, maar wel bij de Kamer van Koophandel geregistreerd staat als taxivervoerder en u een voertuig heeft waarvan het kenteken bij de RDW geregistreerd staat als taxi. De ontheffing krijgt u voor een periode van maximaal 2 jaar.

Voor het rijden in een voetgangersgebied of gesloten gebied gelden de volgende voorwaarden:

 • U heeft een aantoonbare opdracht voor taxivervoer
 • In voetgangersgebieden gebruikt u de ontheffing alleen voor taxivervoer van hulpbehoevende passagiers en passagiers met veel of grote bagage

Meer informatie

Naar boven