Omgevingsvergunning aanvragen

Bent u van plan te (ver)bouwen of een bedrijf te starten? Dan moet u misschien een omgevingsvergunning aanvragen. Kijk op de website Omgevingsloket online of u deze vergunning nodig hebt of vraag direct de omgevingsvergunning aan.

Persoonsgegevens

Alle aanvragen zijn openbaar. Vul uw persoonsgegevens in alleen daar waar wij erom vragen. Alleen deze persoonsgegevens worden vooraf automatisch uit de aanvraag verwijderd.

Aanvragen/vergunningscheck

Doe vergunningcheck/vraag omgevingsvergunning aan

Kosten 2023

Welke werkzaamheden vallen allemaal onder omgevingsvergunning?

De belangrijkste werkzaamheden waarvoor u een omgevingsvergunning moet aanvragen zijn:

Archeologievergunning nodig?

Gaat u bouwen of slopen, of andere grondwerkzaamheden uitvoeren? Dan hebt u misschien naast een omgevingsvergunning ook een archeologievergunning nodig.

Gevel schoonmaken

Als u uw gevel wilt (laten) schoonmaken, moet u een melding doen bij het Omgevingsloket online. Dat kan via de knop bovenaan deze pagina. U moet dit melden, omdat het water de bodem kan vervuilen en omdat het gebruikte apparaat voor geluidsoverlast kan zorgen. Doe uw melding 4 weken van tevoren. De gemeente kan eisen stellen aan de afvoer van het water en de spullen die u gebruikt.

Wanneer krijgt u antwoord?

Dit hangt af van de soort procedure die u doorloopt. Bij de omgevingsvergunning zijn er 2 procedures: reguliere en uitgebreide.

Reguliere procedure

Bij de reguliere procedure gaat het om eenvoudige aanvragen. U krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze tijd mag 1 keer verlengd worden met 6 weken.

Uitgebreide procedure

De uitgebreide procedure geldt in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld:

  • bij een omgevingsvergunning voor het milieu
  • bij grotere afwijkingen van het bestemmingsplan
  • bij een omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van een pand

U krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze tijd mag 1 keer met 6 weken verlengd worden.
Let op: wilt u de omgevingsvergunning voor meerdere activiteiten tegelijk aanvragen? En moet 1 van deze aanvragen de uitgebreide procedure doorlopen? Dan doorloopt de hele aanvraag deze procedure. In sommige gevallen kunt u de activiteiten apart aanvragen.

Voorwaarden

Voor het indienen van een aanvraag gelden bepaalde voorwaarden. Het is aan te raden om een bouwkundig adviseur om hulp te vragen die u kan helpen met het indienen van een aanvraag. Aanvragen die niet zijn voorzien van de juiste stukken, nemen wij niet in behandeling.

Omgevingsvergunning op andere naam laten zetten

Hebt u een omgevingsvergunning gekregen? En gaat deze omgevingsvergunning voor een ander persoon gelden? Dan kunt u de vergunning op een andere naam laten zetten. Bijvoorbeeld: u hebt een vergunning aangevraagd voor een aanbouw van uw huis. Maar u gaat verhuizen voordat u begonnen bent met de verbouwing. U kunt dan de omgevingsvergunning op de naam van de nieuwe eigenaar zetten.

Wat moet u doen?

U stuurt een brief naar de gemeente met uw verzoek. Doe dit minimaal een maand van tevoren.

In de brief geeft u aan dat u de omgevingsvergunning wilt 'overdragen'.
Zet in de brief ook de volgende gegevens:

  • naam, handtekening en adres van de persoon die de vergunning nu heeft
  • naam, handtekening en adres van de persoon die de vergunning moet krijgen
  • voor welke activiteit u de omgevingsvergunning hebt aangevraagd
  • het kenmerk van de omgevingsvergunning
  • de datum waarop de omgevingsvergunning moet overgaan op de andere persoon

Stuur uw brief naar:

Gemeente Utrecht
Vergunningen, Toezicht en Handhaving, afdeling Vergunningen
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Binnen 6 weken krijgt u bericht dat de omgevingsvergunning aan de ander is gegeven. U kunt hier geen bezwaar tegen maken.

Meer informatie