Sportief talent ontwikkelen, subsidie aanvragen (niet beschikbaar)

Bent u als vereniging, stichting of sportbond bezig met het ontwikkelen van sportieve talenten? Dan kunt u de subsidie Talentontwikkeling aanvragen.

We ondersteunen graag sporttalenten om het maximale uit zichzelf te halen. Op deze manier krijgen we een zo goed mogelijk (top)sportklimaat.

Voorwaarden

 • U bent een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid.
 • U vraagt de subsidie aan namens een vereniging, stichting of sportbond.
 • U moedigt talentvolle sporters aan. Deze sporters zijn tussen de 11 en 18 jaar en komen uit Utrecht en omgeving. Deze talenten mogen ook aangesloten zijn bij een instroomprogramma van de bond. De activiteiten sturen op het ondersteunen en begeleiden van sporters, naar nationaal topsportniveau of hoger.
 • Het gaat om erkende opleidingsprogramma’s van de genoemde sportbond(en). Ook valt het programma binnen de focus van NOC*NSF.

Lees de aanvullende eisen en voorwaarden in de Nadere regel subsidie Talentontwikkeling sport gemeente Utrecht.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende stukken toe aan het aanvraagformulier:
 • Een activiteitenplan. Lees in de leidraad (pdf, 108 kB) waar het activiteitenplan aan moet voldoen.
 • Een begroting:
  • De inkomsten en uitgaven van het talentenprogramma per jaar, voor de periode 2021-2024, met een toelichting per post.
  • Leg uit waarom de subsidie belangrijk is voor de activiteiten. Geef per begrotingspost een korte toelichting.

Vraagt u voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens?

Voeg dan ook de volgende bijlagen toe:

 • kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.
 • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
 • kopie statuten van de organisatie

Aanvragen

Deze subsidie kunt u niet meer aanvragen.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

Het subsidiebedrag is maximaal 30% van de begroting van de activiteiten, met een maximum van €10.000 per jaar. Ten minste 70% van de begroting van het programma komt uit andere inkomstenbronnen.
Gedeeltelijke betaling door de bond en/of NOC*NSF is een voorwaarde. Deze betaling moet minimaal gelijk zijn aan het gevraagde subsidiebedrag aan de gemeente.

Wat kunt u verwachten?

Aanvragen die op tijd en volledig zijn ontvangen beoordelen wij op basis van een puntensysteem. In de nadere regel leest u aan welke eisen uw aanvraag moet voldoen. Op basis van de beoordeling nemen we voor 1 augustus 2021 een besluit.

Hulp of advies nodig?

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook…

 • subsidiehulp voor de algemene regelgeving en voor andere subsidies van de gemeente Utrecht