Wonen boven winkels, subsidie aanvragen

De gemeente ziet graag meer zelfstandige woonruimte in de stad en wil het aantal leegstaande bedrijven en kantoorpanden verminderen. Particulieren en organisaties kunnen subsidie aanvragen als zij leegstaande verdiepingen van winkelpanden willen verbouwen tot zelfstandige woonruimte.

Aanvragen

U vraagt de subsidie aan vóórdat u start met de verbouwing. 

Als inwoner kunt de subsidie alleen aanvragen met Digid. Als organisatie kunt u de subsidie alleen aanvragen met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben.

Vraag subsidie aan

Onder ‘wat stuurt u mee’ leest u welke bijlagen u moet uploaden.

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem gerust contact op met het subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Voorwaarden

 • U bent eigenaar van het winkelpand dat u wilt verbouwen. Hebt u alleen een plan om een pand te kopen dan kunt u de subsidie nog niet aanvragen.
 • Het winkelpand staat in het kernwinkelgebied van de binnenstad van de stad Utrecht. Zie onderaan voor een stratenlijst
 • U start binnen 1 jaar na de datum dat u subsidie hebt gekregen met de verbouwing.

Bij de beoordeling van uw subsidieaanvraag kijken we naar de eisen en criteria in de beleidsregel fonds toevoegen woonruimte.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De subsidie is maximaal 50% van de (in aanmerking komende) bouwkosten voor de verbouwing. Per zelfstandige woonruimte kunt u maximaal €10.000 subsidie krijgen. Er geldt een maximum van €50.000 per gebouw en per aanvraag.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende stukken toe aan uw aanvraagformulier:

 • een plan van aanpak van de geplande werkzaamheden met, wanneer aanwezig, de bouwtekeningen van het pand
 • een eigendomsbewijs van het pand
 • een volledige kopie van de aanvraag omgevingsvergunning

Vraagt u de subsidie aan als organisatie?

Vraagt uw organisatie voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Voeg dan ook de volgende documenten toe:

 • een kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.
 • kopie uittreksel uit het verenigingen-, stichtingen- of handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • kopie statuten van de organisatie. 

Wat kunt u verwachten?

Als u de subsidieaanvraag compleet en op tijd hebt ingediend, ontvangt u binnen 13 weken een besluit. In dit besluit staat onder andere:

 • Wanneer u de verbouwing uiterlijk moet hebben uitgevoerd
 • Welke (bewijs)stukken u nog naar ons moet sturen

De subsidie wordt pas uitbetaald na de goedkeuring van de verbouwing. 

Lees ook…

Overzicht van straten in het kernwinkelgebied

Annastraat
Boterstraat
Buurkerkhof
Buurkerksteeg, 1e
Buurkerksteeg, 2e
Choorstraat
Donkeregaard
Donkerstraat
Drakenburgstraat
Drieharingstraat
Ganzenmarkt Hamsteeg
Hanengeschrei
Hekelsteeg
Janskerkhof Zuidzijde
Jodenrijtje
Korte Elisabethstraat
Korte Jansstraat
Korte Minrebroederstraat
Lange Elisabethstraat
Lange Jansstraat
Lauwersteeg
Lichtegaard
Lijnmarkt
Mariaplaats
Mariastraat
Massegast
Minrebroederstraat
Neude
Nobelstraat
Oudegracht Tolsteegzijde, van Donkeregaard tot Gaardbrug (klein stukje aan de oostkant)
Oudegracht Weerdzijde, van beide zijden van Viestraat tot stadhuis
Oudkerkhof
Potterstraat
Stadhuisbrug
Schoutenstraat
Steenweg
Twijnstraat
Viestraat
Vinkenburgstraat
Vismarkt
Voor Clarenburg
Voorstraat
Vredenburg; oostzijde, noordzijde en zuidzijde (de rest is Hoog Catharijne)
Wittevrouwenstraat
Zadelstraat
Zakkendragersteeg
Zoutmarkt

Naar boven