Persoonsgegevens opvragen of aanpassen (BRP)

Aangepaste dienstverlening door coronavirus

U kunt uw adres- of persoonsgegevens in de Basisregistratie personen (BRP) bekijken, aanpassen of verwijderen.

Verhuizing doorgeven? Dit doet u via de pagina over verhuizen.

Uw gegevens bekijken

U kunt uw gegevens makkelijk bekijken op de website mijnoverheid.nl. Hiervoor hebt u DigiD nodig.

Bekijk uw gegevens op mijnoverheid.nl (met DigiD)

Uw gegevens aanpassen of verwijderen

U kunt uw adresgegevens laten aanpassen als:
 1. uw verhuisdatum niet klopt. De datum waarop u uw adreswijziging doorgeeft is bepalend.
 2. uw adres/huisnummer niet klopt.

Wat stuurt u mee?

 • Verhuisdatum klopt niet; stuur uw eerdere aangifte van adreswijziging.
 • Adres/huisnummer klop niet; stuur bewijsstukken met de juiste adresgegeven.

Hoe past u uw gegevens aan?

Dit kan op 2 manieren: online of per post.

Online gegevens aanpassen

Per post gegevens aanpassen

Stuur een schriftelijk verzoek naar:

Gemeente Utrecht
T.a.v. afdeling Publiekszaken, Team 1
Postbus 5000
3502 JA Utrecht

Wilt u uw persoonsgegevens (naam, geslacht en geboortedatum) aanpassen? Dit kan alleen schriftelijk of via een afspraak.

Gegevens bewijzen

U moet de gegevens kunnen bewijzen. Niet alleen de verkeerde, maar ook de juiste gegevens. Met een geboorteakte bewijst u bijvoorbeeld dat uw naam en/of geboortedatum verkeerd is.

Wat stuurt of neemt u mee?

 • Geboorteakte.
 • Paspoort.
 • Rechterlijke uitspraak over het aangepaste gegeven.
 • Andere aanvullende documenten die relevant zijn voor de aanpassing.

Documenten uit het buitenland

Hebt u een document uit het buitenland? Dan moet het document gelegaliseerd (en eventueel vertaald) zijn. Over het legaliseren van buitenlandse documenten kijkt u op de website van de Rijksoverheid.

Hoe past u persoonsgegevens aan?

U kunt de persoonsgegevens op 2 manieren aanpassen: persoonlijk aan de balie of schriftelijk.

Persoonlijk aan de balie

Per post gegevens aanpassen

Stuur een schriftelijk verzoek naar:

Gemeente Utrecht
T.a.v. afdeling Publiekszaken, Team 1
Postbus 5000
3502 JA Utrecht

Soms kunt u ook gegevens laten verwijderen, bijvoorbeeld gegevens van voor een adoptie of een geslachtsverandering. Dit kan alleen schriftelijk. Stuur uw verzoek naar:

Gemeente Utrecht
T.a.v. afdeling Publiekszaken, Team 1
Postbus 5000
3502 JA Utrecht

Wie mag een aanvraag doen om de gegevens te verwijderen?

Bij adoptie

 • Adoptieouders als het kind jonger is dan 16 jaar
 • Adoptiekind zelf als het 16 jaar of ouder is.
 • Biologische ouders na de adoptie.

Bij geslachtsverandering

Bij een geslachtsverandering laat de persoon die de verandering heeft ondergaan zelf de gegevens verwijderen, behalve:

 • als deze jonger is dan 16 jaar. Dan laten de ouders, voogden of verzorgers de gegevens verwijderen.
 • als deze onder curatele staat. Dan laat de curator de gegevens verwijderen.

Antwoord gemeente

Binnen 4 weken passen we uw gegevens aan. Gaat het om gegevens over uw burgerlijke staat of nationaliteit? Dan kunnen we de termijn steeds met 8 weken verlengen.

Passen we uw gegevens niet aan? Dan kunt u in bezwaar gaan.

Privacy, rechten en plichten en persoonsgegevens

Naar boven