Persoonsgegevens BRP aanpassen

U zorgt er zelf voor dat uw gegevens bij de Basisregistratie Personen (BRP) kloppen. Dit was voorheen de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Met uw DigiD controleert u uw gegevens eenvoudig via Mijnoverheid.nl. Klopt er iets niet? Neem dan contact op om vast te stellen welke gegevens niet kloppen.

U moet de gegevens kunnen bewijzen. Niet alleen de verkeerde, maar ook de juiste gegevens. Met een geboorteakte bewijst u bijvoorbeeld dat uw naam verkeerd is geregistreerd. Gaat de gemeente akkoord met uw voorstel tot aanpassing? Dan moeten de wijzigingen worden doorgevoerd.

Een overzicht van uw rechten en plichten in de BRP leest u in de brochure ‘Basisregistratie personen’ (pdf, 109 kB) van de Rijksoverheid.

Wilt u meer weten over geheimhouding van uw gegevens? Kijk dan bij het ‘verzoek tot geheimhouding van uw persoonsgegevens’.

Aanpassen van gegevens

Wilt u uw gegevens aanpassen? Stuur een schriftelijk verzoek naar Publiekszaken, t.a.v. Team 1, Postbus 5000, 3502 JA Utrecht.
Stuur het volgende mee:

  • een kopie van een geldig identiteitsbewijs,
  • het document met foutieve gegevens,
  • het bewijs van de juiste gegevens.

Hebt u een document uit het buitenland? Dan moet het document gelegaliseerd (en eventueel vertaald) zijn. Over het legaliseren van buitenlandse documenten kijkt u op de website van de Rijksoverheid.

Zijn de documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans? Dan moeten deze in het Nederlands vertaald worden door een beëdigde vertaler.

Hebt u een verzoek tot aanpassing (correctieverzoek) ingeleverd? De gemeente beslist binnen 4 weken na onderzoek van uw gegevens. Behalve bij gegevens over uw burgerlijke staat of nationaliteit. Dan kan de gemeente de termijn steeds met 8 weken verlengen.

Erkent de gemeente uw aanpassing niet? Dan kunt u in bezwaar gaan bij de gemeente. Bent u het na bezwaar nog steeds niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken beroep bij de rechtbank indienen.

Gegevens verwijderen

Soms kunt u ook gegevens laten verwijderen. Bijvoorbeeld bij adoptie of een geslachtsverandering. Dit kan alleen bij gegevens van vóór de afgeronde adoptie of geslachtsverandering gaat. U stuurt een brief naar de gemeente Utrecht ter attentie van Burgerzaken.

Wie mag een aanvraag doen om de gegevens te verwijderen?

Adoptie:

  • De adoptieouders als het kind jonger is dan 16 jaar.
  • Een adoptiekind van 16 jaar of ouder doet zelf de aanvraag.
  • De biologische ouders na de adoptie.

Geslachtsverandering:

  • De persoon die een geslachtsverandering heeft ondergaan doet zelf de aanvraag.
  • De ouders, voogden of verzorgers doen de aanvraag als de persoon die de geslachtsverandering heeft ondergaan jonger is dan 16 jaar.
  • Curatoren doen de aanvraag voor onder curatele gestelden.

De gemeente verwijdert binnen 4 weken de gegevens van vóór een adoptie of geslachtsverandering. Voor alle voorwaarden voor het wijzigen van gegevens na adoptie zie artikel 2.57 van de Wet basisregistratie personen.

Naar boven