Persoonsgegevens opvragen of aanpassen (BRP)

U zorgt er zelf voor dat uw gegevens bij de Basisregistratie personen (BRP) kloppen. De BRP heette vroeger de Gemeentelijke basisadministratie (GBA). Als uw gegevens niet kloppen, kunt u ze laten aanpassen.

Uw gegevens bekijken

U kunt uw gegevens eenvoudig bekijken op de website mijnoverheid.nl. Hiervoor hebt u DigiD nodig.

Bekijk uw gegevens op mijnoverheid.nl (met DigiD)

Uw gegevens aanpassen

Kloppen uw gegevens niet en wilt u ze aanpassen? Stuur een schriftelijk verzoek naar de afdeling Publiekszaken van de gemeente. Het adres is:

Gemeente Utrecht
T.a.v. afdeling Publiekszaken, Team 1
Postbus 5000
3502 JA Utrecht

Stuur het volgende mee:

Bewijzen van gegevens

U moet de gegevens kunnen bewijzen. Niet alleen de verkeerde, maar ook de juiste gegevens. Met een geboorteakte bewijst u bijvoorbeeld dat uw naam verkeerd is geregistreerd.

Documenten uit het buitenland

Hebt u een document uit het buitenland? Dan moet het document gelegaliseerd (en eventueel vertaald) zijn. Over het legaliseren van buitenlandse documenten kijkt u op de website van de Rijksoverheid.

Zijn de documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans? Dan moeten deze in het Nederlands vertaald worden door een beëdigde vertaler.

Antwoord van de gemeente

De gemeente voldoet binnen 4 weken aan uw verzoek. Behalve bij gegevens over uw burgerlijke staat of nationaliteit. Dan kan de gemeente de termijn steeds met 8 weken verlengen.

Past de gemeente uw gegevens niet aan? Dan kunt u daartegen in bezwaar gaan. Bent u het na bezwaar nog steeds niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken beroep bij de rechtbank indienen.

Gegevens verwijderen

Soms kunt u ook gegevens laten verwijderen. Bijvoorbeeld bij adoptie of een geslachtsverandering. Dit kan alleen bij gegevens van vóór de afgeronde adoptie of geslachtsverandering. Ook hiervoor stuurt u een brief naar de gemeente Utrecht ter attentie van de afdeling Burgerzaken, team 1.

Wie mag een aanvraag doen om de gegevens te verwijderen?

Bij adoptie:

  • de adoptieouders als het kind jonger is dan 16 jaar
  • een adoptiekind van 16 jaar of ouder doet zelf de aanvraag
  • de biologische ouders na de adoptie

Bij een geslachtsverandering doet de persoon die de verandering heeft ondergaan zelf de aanvraag. Behalve:

  • als deze jonger is dan 16 jaar. Dan doen de ouders, voogden of verzorgers de aanvraag.
  • als deze onder curatele staat. Dan doet de curator de aanvraag.

De gemeente verwijdert binnen 4 weken de gegevens van vóór een adoptie of geslachtsverandering. Alle voorwaarden voor het wijzigen van gegevens na adoptie staan in artikel 2.57 van de Wet basisregistratie personen.

Meer informatie

Een overzicht van uw rechten en plichten in de BRP leest u in de brochure 'Basisregistratie personen' van de Rijksoverheid.

Wilt u meer weten over geheimhouding van uw gegevens? Kijk dan op de pagina Verzoek tot geheimhouding van uw persoonsgegevens.

Naar boven