Persoonsgegevens opvragen of aanpassen (BRP)

U kunt uw persoonsgegevens in de Basisregistratie personen (BRP) bekijken, laten aanpassen of verwijderen.

Aanpassen van de adresgegevens is alleen mogelijk als de gemeente of een andere instantie een fout heeft gemaakt. Niet als u uw verhuizing zelf te laat hebt gemeld.

Uw persoonsgegevens bekijken

U kunt uw persoonsgegevens in de BRP bekijken op de website mijnoverheid.nl. Hiervoor hebt u DigiD nodig.

Bekijk uw gegevens op mijnoverheid.nl (met DigiD)

Uw gegevens aanpassen of verwijderen

Het is alleen mogelijk om adresgegevens te laten wijzigen als de gemeente of een andere instantie een fout heeft gemaakt. Niet als u uw verhuizing zelf te laat hebt gemeld.

Wat stuurt u mee?

 • Bewijsstukken van de juiste gegevens
 • Een uitleg van wat u gewijzigd wilt hebben en waarom (alleen bij aanpassing per post)
 • Een kopie van uw geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) (alleen bij aanpassing per post)

Hoe past u uw gegevens aan?

Dit kan op 2 manieren: online of per post.

Online gegevens aanpassen

Per post gegevens aanpassen

Stuur een schriftelijk verzoek naar:

Gemeente Utrecht
T.a.v. afdeling Publiekszaken, Team 1
Postbus 5000
3502 JA Utrecht

Wilt u uw persoonsgegevens (naam, geslacht en geboortedatum) aanpassen? Dit kan alleen schriftelijk of via een afspraak.

Gegevens bewijzen

U moet de gegevens kunnen bewijzen. Niet alleen de verkeerde, maar ook de juiste gegevens. Met een geboorteakte bewijst u bijvoorbeeld wat uw juiste naam of geboortedatum is.

Wat stuurt of neemt u mee?

 • Geboorteakte.
 • Indien van toepassing de rechterlijke uitspraak over het aangepaste gegeven.
 • Andere aanvullende documenten die relevant zijn voor de aanpassing.
 • Kopie geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart).

Documenten uit het buitenland

Buitenlandse document moeten gelegaliseerd en vertaald zijn door een beëdigd vertaler. Alleen Engelse, Duitse en Franse akten accepteren wij zonder vertaling. Lees meer over het legaliseren van buitenlandse documenten op de website van de Rijksoverheid.

Hoe laat u uw persoonsgegevens aanpassen?

U kunt de persoonsgegevens op 2 manieren laten aanpassen: persoonlijk aan de balie of schriftelijk.

Persoonlijk aan de balie

Per post gegevens aanpassen

Stuur een schriftelijk verzoek naar:

Gemeente Utrecht
T.a.v. afdeling Publiekszaken, Team 1
Postbus 5000
3502 JA Utrecht

Soms kunt u ook gegevens laten verwijderen, bijvoorbeeld gegevens van voor een adoptie of een geslachtsverandering. Dit kan alleen schriftelijk. Stuur uw verzoek naar:

Gemeente Utrecht
T.a.v. afdeling Publiekszaken, Team 1
Postbus 5000
3502 JA Utrecht

Wie mag een aanvraag doen om de gegevens te verwijderen?

Bij adoptie

 • Adoptieouders als het kind jonger is dan 16 jaar
 • Adoptiekind zelf als het 16 jaar of ouder is.
 • Biologische ouders na de adoptie.

Bij geslachtsverandering

Bij een geslachtsverandering laat de persoon die de verandering heeft ondergaan zelf de gegevens verwijderen, behalve:

 • als deze jonger is dan 16 jaar. Dan laten de ouders, voogden of verzorgers de gegevens verwijderen.
 • als deze onder curatele staat. Dan laat de curator de gegevens verwijderen.

Antwoord gemeente

U krijgt binnen 4 weken een besluit. Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u in bezwaar gaan.

Privacy, rechten en plichten en persoonsgegevens

Naar boven