Leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen aanvragen

Read this information in English

Читайте цю сторінку українською

Bent u Oekraïense vluchteling? En woont u in een opvang in Utrecht? Dan kunt u een afspraak maken voor het aanvragen van leefgeld.

Veranderingen doorgeven 

Krijgt u al leefgeld of hebt u dit aangevraagd? Geef dan veranderingen direct aan ons door. Bijvoorbeeld als u gaat werken, verhuizen of langer dan 14 dagen weggaat. 

Geef veranderingen door

Voorwaarden voor het krijgen van leefgeld

 • U bent gevlucht uit Oekraïne.
 • U woont in een opvang van een particulier of van de gemeente in de gemeente Utrecht.
 • U valt onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB).
 • U en uw mogelijke partner hebben geen betaald werk en krijgen geen Nederlandse uitkering.
 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Utrecht. Staat u nog niet in onze BRP ingeschreven? Maar hebt u wel een afspraak om dat te doen? Dan kunt u toch alvast leefgeld aanvragen.
  Kunt u zich niet inschrijven? Stuur een mail naar leefgeldoekraine@utrecht.nl

Wat neemt u mee als u leefgeld aanvraagt?

U en de andere leden van uw gezin moeten meenemen:

 • Een geldig identiteitsbewijs.
 • Uw bewijs van verblijf.
 • Een bewijs van uw opvang of woning (behalve als u in een opvangcentrum van de gemeente woont):
 • Een Nederlandse bankpas of een document met uw IBAN en naam. Dit geldt voor alle volwassenen, behalve (huwelijks)partners. Hebt u er geen? Open dan een rekening. Lukt dat niet snel? Dan krijgt u een BNG-pinpas voor maximaal 3 maanden.

Afspraak maken

U kunt een afspraak maken als:
 • u leefgeld wilt aanvragen.
 • u al leefgeld krijgt of aangevraagd hebt en vragen hebt. Bijvoorbeeld over teruggaan naar Oekraïne, tijdelijk weggaan uit de opvang, of bij geldzorgen.
 • u werkt of een uitkering hebt maar niet kunt rondkomen. Bijvoorbeeld omdat u minder verdient dan het leefgeld.
De afspraak is in het stadskantoor (Stadsplateau 1). Hiervoor hebt u een e-mailadres nodig.

Maak een afspraak

Hoeveel is het leefgeld?

Volwassenen en kinderen krijgen elke maand leefgeld. Het leefgeld bestaat uit:

 • Kleedgeld: dit is geld voor kleding en persoonlijke uitgaven.
 • Eetgeld: dit is geld voor maaltijden. U krijgt alleen eetgeld als u geen maaltijden krijgt in een opvanglocatie van de gemeente. Kleine gezinnen krijgen per persoon meer eetgeld dan grote gezinnen.
 • Extra bedrag: dit is geld voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, familiebezoek of sport. U krijgt alleen een extra bedrag als u bij een gastgezin woont. Dit bedrag heet ook wel 'wooncomponent'. Het extra bedrag kunt u ook gebruiken om bij te dragen aan de kosten van het gastgezin. Dit is niet verplicht.

In de tabel hieronder leest u de bedragen voor kleedgeld, eetgeld en het extra bedrag. De hoogte van de bedragen hangt af van de leeftijd van de aanvrager en van de grootte van het gezin.

Kleedgeld, eetgeld en extra bedrag per persoon per maand
Leeftijd en grootte van het gezin Kleedgeld Eetgeld Extra bedrag
Alle leeftijden, zonder gezin € 60,71 € 242,48 € 80,91
18+, gezin van 2 personen € 60,71 € 242,48 € 80,91
18+, gezin van 3 personen € 60,71 € 193,98 € 80,91
18+, gezin van 4 personen of meer € 60,71 € 169,74 € 80,91
18-, gezin van 2 personen € 60,71 € 200,65 € 80,91
18-, gezin van 3 personen € 60,71 € 160,64 € 80,91
18-, gezin van 4 personen of meer € 60,71 € 140,34 € 80,91

Hebt u langdurige zorg nodig? En verblijft u bijvoorbeeld in een kliniek of ziekenhuis? Dan krijgt u leefgeld voor kleding en persoonlijke uitgaven (€ 60,71 per maand). Om hiervoor in aanmerking te komen staat u ingeschreven op het adres van de zorginstelling.

Geen leefgeld bij werk of uitkering

Als u 18 jaar of ouder bent en gaat werken, wordt het leefgeld van het hele gezin stopgezet. Dit gebeurt ook als u 18 jaar of ouder bent en een uitkering ontvangt van de Nederlandse overheid. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. Werken levert meer op. Bij 3 dagen werken tegen het minimumloon, verdient u meer dan het leefgeld.

Verandert er iets in uw situatie? Geef dit aan ons door via het online formulier.

Veelgestelde vragen

Welke veranderingen moet ik doorgeven?

Ontvangt u leefgeld of hebt u dat aangevraagd? Geef deze veranderingen dan direct door via het online formulier:

 • U of uw partner krijgt een betaalde baan. Of een uitkering. Bijvoorbeeld voor werkloosheid of bij arbeidsongeschiktheid. Dan stopt het leefgeld voor uw hele gezin op de 1e dag van de volgende maand. Dit geldt niet voor een vrijwilligersvergoeding. Lees meer over werk en stage.
 • U verhuist naar een nieuw adres binnen of buiten de gemeente. Of uit uw opvang. Lees wat er voor u verandert en wat u nog meer moet doen op de pagina over verhuizen.
 • U gaat langer dan 14 dagen tijdelijk weg. Lees wat dit voor u betekent en wat u nog meer moet doen op de pagina over Tijdelijk afwezig.
 • U krijgt een nieuwe bankrekening. Geef uw nieuwe IBAN door.

Wat telt als particuliere opvang?

Een kamer of verdieping in een gasthuishouden zijn voorbeelden van particuliere opvang. Het telt als particuliere opvang als:

 • een particulier deze aanbiedt (dus niet een bedrijf of de overheid)
 • de eigenaar of vaste bewoner u een ingevulde Verklaring van inwoning (pdf, 65 kB) meegeeft.
 • u geen huur betaalt. U mag wel meebetalen als uw gasthuishouden hogere kosten heeft door de opvang. Omdat zij bijvoorbeeld meer geld uitgeven aan elektriciteit of boodschappen.
Huurt u of uw familielid een woning? Of hebt u of uw familielid er 1 gekocht? Dan telt deze woning niet als particuliere opvang.

Wat telt als gezin?

De hoogte van uw leefgeld hangt af van de grootte van uw gezin. In de regels staat dat een gezin bestaat uit:

• Gehuwden of geregistreerde partners.
• Hun ongetrouwde kinderen onder 18 jaar.
• Een ouder of voogd die verantwoordelijk is voor ongetrouwde kinderen onder 18 jaar.

Opa's, oma's, ooms, tantes, getrouwde kinderen onder 18 jaar en kinderen van 18 jaar en ouder tellen niet mee als deel van het gezin. Zij tellen apart of als een ander gezin.

Waar is het leefgeld voor? 

Het leefgeld is voor eten, kleding en andere uitgaven zoals sport of andere activiteiten. Of om te helpen bij de kosten van uw gasthuishouden. Bijvoorbeeld voor gas, elektriciteit en water. Het bedrag bestaat uit verschillende delen. Hoeveel u krijgt, hangt af van uw soort opvang en uw leeftijd en hoe groot uw gezin is.

Is leefgeld genoeg om rond te komen?

Het Nibud rekent uit welke bedragen voldoende zijn voor het belangrijkste wat u nodig hebt. Voor opvang hoeft u niet te betalen. Voor voedsel, kleding en andere persoonlijke kosten zijn de bedragen voldoende. Lukt het u toch niet om rond te komen? Maak dan een afspraak met ons.

Waarom is het extra bedrag naast eetgeld en kleedgeld vanaf 1 oktober 2023 lager?

Als u bij een gastgezin woont, krijgt u een extra bedrag naast uw eetgeld en kleedgeld. Vanaf 1 oktober 2023 is het extra bedrag € 80,91. Dat bedrag is lager dan voor 1 oktober 2023, omdat de gemiddelde maandelijkse kosten voor gas, water en elektra zijn gedaald. Deze kosten zijn berekend door het Nibud.

Wanneer krijgt u uw leefgeld?

U krijgt leefgeld vanaf de datum dat u online de afspraak voor aanvraag maakt. Dat is dus meestal eerder dan de datum van die afspraak zelf. U krijgt binnen 1 of 2 werkdagen het leefgeld voor de maand waarin u de aanvraag doet. Daarna krijgt u het leefgeld rond de eerste van de maand.

Ik ben gestopt met werken. Kan ik weer leefgeld aanvragen?

Hebt u geen nieuw contract gekregen van uw werkgever? En hebt u 6 maanden of langer in Nederland gewerkt? Dan hebt u mogelijk recht op een WW-uitkering. Kijk voor meer informatie op de website van UWV.

Hebt u korter dan 6 maanden in Nederland gewerkt? Vraag dan opnieuw leefgeld aan. Maak hiervoor een afspraak.

Kan ik vrijwilligerswerk doen? Heeft dit gevolgen voor mijn leefgeld?

Ja. U krijgt nog gewoon hetzelfde leefgeldbedragen.

Andere organisaties beheren de opvanglocaties van de gemeente. Zij regelen zelf het personeel. Wilt u in of rond uw opvanglocatie (vrijwilligers)werk doen? Geef dat dan aan bij de beheerder.

Landelijke regels voor opvang en leefgeld

We volgen de landelijke regels voor opvang en leefgeld. Bekijk hiervoor de informatie van de Rijksoverheid:

Meer informatie

Hebt u nog vragen over leefgeld? Stuur dan een e-mail naar leefgeldoekraine@utrecht.nl of maak een afspraak op het stadskantoor.