Aansprakelijkstelling gemeente

Hebt u schade opgelopen door de gemeente? Dan kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen.

Er zijn 3 soorten schades:

A. Schade als gevolg van rechtmatige overheidsdaad:

B. Schade als gevolg van onrechtmatige overheidsdaad:

  • Overige schade. Bijvoorbeeld schade veroorzaakt door een vuilniswagen of schade als gevolg van een gebrek aan de weg.

Meld schade (overig)

Wat zijn de voorwaarden?

U moet aantonen dat de gemeente aansprakelijk is voor de opgelopen schade. Dit doet u door te bewijzen dat: 

  • er sprake is van een gevaarlijke situatie op de locatie
  • de gemeente verwijtbaar heeft gehandeld of nalatig is geweest. Dit betekent dat de gemeente het ongeluk of de beschadiging had kunnen voorkomen
  • de opgelopen schade een direct gevolg is van die gevaarlijke situatie of het verwijtbaar handelen of nalaten van de gemeente

Uw bewijsmateriaal moet wettig en overtuigend zijn. U kunt denken aan: offertes, nota’s en foto’s van de schade, foto’s van de gevaarlijke situatie, ondertekende getuigenverklaringen (pdf, 240 kB), etc.

Schade door vuilniswagen of andere auto van de gemeente

Is de schade veroorzaakt door een vuilniswagen of een andere auto van de gemeente? Stuur dan een mail ‘ingediende schadeclaim’ naar sw.materieelbeheer@utrecht.nl en vermeld het volgende:

  • uw naam
  • uw telefoonnummer
  • datum veroorzaakte schade
  • locatie veroorzaakte schade
  • naam bestuurder veroorzaakte schade
  • kenteken auto veroorzaakte schade

Wanneer neemt de gemeente een besluit?

De gemeente beoordeelt uw aansprakelijkstelling volgens de wet en jurisprudentie (recht opvattend). De gemeente reageert binnen 4 weken. U hoort dan of er een beslissing is genomen, of dat hier meer tijd voor nodig is.

Naar boven