Aansprakelijk stellen gemeente, schade melden

Hebt u in de openbare ruimte schade gekregen aan uw spullen? En is dat onze schuld? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen en een vergoeding vragen. Denk dan bijvoorbeeld aan kapot asfalt, een omgevallen boom of schade door een van onze auto's.

Voorwaarden

  • U kunt laten zien dat de gemeente verantwoordelijk is voor uw schade.
  • U hebt geen rechtsbijstandsverzekering en u bent niet verzekerd voor de schade. Denk bijvoorbeeld aan een autoverzekering, zorgverzekering, particuliere aansprakelijkheidsverzekering en telefoonverzekering. Bent u wel verzekerd? Ga dan naar uw verzekeringsmaatschappij.

Wat stuurt u mee?

Stuur alle gevraagde bewijsstukken mee. Zo kunnen we uw aanvraag sneller en beter beoordelen.

  • Foto’s van het voorwerp of de situatie die de schade veroorzaakte
  • Foto’s van de plek waar de schade ontstond
  • Foto’s van de schade
  • Ondertekende getuigenverklaringen (pdf, 240 kB) (alleen nodig als er getuigen waren)
  • Herstelofferte of reparatienota
  • Veroorzaakte een auto of een ander voertuig van de gemeente de schade? Dan is een compleet ingevuld Europees schadeformulier (aanrijdingsformulier) verplicht.
Verder kunt u denken aan:
  • een rapport van een schade-expert
  • een proces-verbaal van de politie

Melden

Meld schade

Hulp nodig bij het invullen? Bel ons dan via telefoonnummer 14 030.

Kreeg u schade tijdens vrijwilligerswerk voor een vrijwilligersorganisatie of vrijwilligersinitiatief die aangesloten is bij de gemeente Utrecht? Geef dit aan in het formulier. Vul ook de naam in van de vrijwilligersorganisatie of het vrijwilligersinitiatief. Twijfelt u of de vrijwilligersorganisatie of vrijwilligersinitiatief bij de gemeente Utrecht aangesloten is? Vraag dit dan op bij de betreffende organisatie.

Na uw melding

Binnen 4 weken krijgt u een bericht. U hoort dan of wij vinden dat de gemeente aansprakelijk is voor de opgelopen schade. Of u hoort of wij hier meer tijd voor nodig hebben.

Meer informatie