Ruimtelijke strategie Utrecht: ruimte voor initiatief, subsidie aanvragen

Hebt u een idee voor gebiedsontwikkeling in Utrecht? Dan kunt u subsidie vragen voor uw initiatief of de gemeente vragen hier aan mee te werken. Het moet gaan om ‘gebiedsontwikkeling nieuwe stijl’, daarmee bedoelen wij kleinschalig en organisch. En het moet passen in onze ruimtelijke strategie.

Bekijk de ruimtelijke strategie

Voorbeelden

 • een stimuleringsbijdrage voor uw project of rol in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl
 • tijdelijke invulling van een locatie of gebouw
 • experimenten op het terrein van gebiedsontwikkeling nieuwe stijl
 • kennisontwikkeling over gebiedsontwikkeling nieuwe stijl

Voorwaarden

In de beleidsregel Ruimtelijke Strategie Utrecht: ruimte voor initiatief leest u alle eisen en voorwaarden voor deze subsidie. Deze nieuwe beleidsregel vervangt de oude beleidsregel ‘stedelijke herontwikkeling: ruimte voor initiatief’.

Wat stuurt u mee?

Upload de volgende bijlagen in het aanvraagformulier:

 • een activiteitenplan met:
  • aandacht voor de de doelstelling en de criteria in de beleidsregel;
  • informatie over het draagvlak;
  • informatie over de organisaties met wie u samenwerkt;
 • een sluitende begroting.

Vraagt u de subsidie aan als organisatie?

Vraagt u als organisatie voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Upload dan ook de volgende bijlagen:

 • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
 • kopie statuten van de organisatie
 • Kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.

Subsidie aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen tot 13 weken voor de start van de activiteiten.

Als inwoner kunt u de subsidie alleen aanvragen met DigiD. Als organisatie kunt u de subsidie alleen aanvragen met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben.

Vraag subsidie aan

Onder het kopje ‘Wat stuurt u mee?’ leest u welke bijlagen u moet uploaden.

Hulp of advies

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook

Naar boven