Ruimtelijke strategie Utrecht: ruimte voor initiatief, subsidie aanvragen

Hebt u een idee voor gebiedsontwikkeling in Utrecht? Dan kunt u subsidie vragen voor uw initiatief of de gemeente vragen hier aan mee te werken. Het moet gaan om ‘gebiedsontwikkeling nieuwe stijl’, daarmee bedoelen wij kleinschalig en organisch. En het moet passen in onze ruimtelijke strategie.

Voorbeelden

 • een stimuleringsbijdrage voor uw project of rol in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl
 • tijdelijke invulling van een locatie of gebouw
 • experimenten op het terrein van gebiedsontwikkeling nieuwe stijl
 • kennisontwikkeling over gebiedsontwikkeling nieuwe stijl

U kunt de subsidie aanvragen tot 13 weken voor de start van de activiteiten .

Onder het kopje ‘Wat stuurt u mee?’ leest u welke bijlagen u moet uploaden.

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Eisen en voorwaarden

In de beleidsregel Ruimtelijke Strategie Utrecht: ruimte voor initiatief leest u alle eisen en voorwaarden voor deze subsidie. Deze nieuwe beleidsregel vervangt de oude beleidsregel ‘stedelijke herontwikkeling: ruimte voor initiatief’.

Wat stuurt u mee?

Upload de volgende bijlagen in het aanvraagformulier:

 • een activiteitenplan met:
  • aandacht voor de de doelstelling en de criteria in de beleidsregel;
  • informatie over het draagvlak;
  • informatie over de organisaties met wie u samenwerkt;
 • een sluitende begroting.

Vraagt u de subsidie aan als organisatie?

Vraagt u als organisatie voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Upload dan ook de volgende bijlagen:

 • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
 • kopie statuten van de organisatie.

Lees ook

Naar boven