Bouw en verbouw, gemeentelijk toezicht

U kunt starten met de bouw of verbouwing, zodra u een omgevingsvergunning heeft ontvangen. U moet dit wel vooraf aan de gemeente melden. De inspecteur bouw- en woningtoezicht moet namelijk toezien op de kwaliteit van de werkzaamheden.

Meld de start van de bouw minimaal 7 dagen van tevoren.

Meld start bouw en of sloopwerkzaamheden


Let op!
6 weken nadat de gemeente uw omgevingsvergunning heeft verleend, is het besluit onherroepelijk. In deze 6 weken kunnen anderen nog bezwaar maken tegen de vergunning. Liggen uw bouwplannen gevoelig in de buurt? Dan kunt u het beste starten als uw vergunning onherroepelijk is.

Wat doet de inspecteur

  • controleert of u bouwt, zoals staat beschreven in uw vergunning. 
  • controleert op bouwmethoden (bijvoorbeeld veiligheid)
  • controleert op de aan- en afvoer van materieel, bouwmaterialen en afval

De inspecteur bouw- en woningtoezicht kan het werk stilleggen als u zich niet aan de voorwaarden houdt.

Meer informatie