Bouwen en verbouwen melden

Wilt u bouwen of verbouwen? Dan hebt u meestal een omgevingsvergunning nodig. U geeft het (ver)bouwen vooraf door aan ons. Dit doet u minimaal 7 dagen voordat het werk begint. Onze inspecteur voor bouw- en woningtoezicht controleert de kwaliteit van de bouw.

Lees meer over de omgevingsvergunning en (ver)bouwen

Melden

Meld start (ver)bouw

Na uw melding

Het besluit staat vast 6 weken nadat u de omgevingsvergunning kreeg. In deze 6 weken kunnen anderen nog bezwaar maken tegen de vergunning. Liggen uw bouwplannen gevoelig in de buurt? Dan kunt u het beste beginnen als uw vergunning vaststaat.

Wat doet de inspecteur?

De inspecteur controleert:

  • of u bouwt volgens uw vergunning
  • de manieren voor de bouw (bijvoorbeeld veiligheid)
  • of de aan- en afvoer van materiaal, bouwmaterialen en afval goed gebeurt

De inspecteur bouw- en woningtoezicht kan het werk stilleggen als u zich niet aan de voorwaarden houdt.

Bouwwerk afmelden

Bent u klaar bent met het (ver)bouwen van uw woning? Dan meldt u dit af bij ons. Dit doet u voordat u de woning weer gaat gebruiken.

U meldt de verbouwing of de bouw klaar bij de inspecteur Toezicht en handhaving bebouwde omgeving. Deze inspecteur staat in de verleende omgevingsvergunning.

Inspecteur meldt het werk af

Is alles goed afgewerkt? Dan melden we het bouwwerk af. Een nieuw gebouw komt dan op de lijst met onze woningen (woningcartotheek). Pas daarna kunt u zich op dat adres inschrijven in het bevolkingsregister. Verder informeren we onder andere de gemeentelijke belastingdiensten.

Meer informatie