Leerlingenvervoer, wijzigen

Leerlingenvervoer is ondersteuning in het reizen van en naar school. Hier kunt u wijzigingen doorgeven in uw situatie. We kunnen geen éénmalige wijzigingen doorvoeren of voor een korte tijd.

Welke wijzigingen geeft u door?

 • u hebt een ander telefoonnummer, e-mailadres of rekeningnummer (IBAN)
 • u gaat verhuizen binnen of buiten de gemeente Utrecht
 • de gezinsomstandigheden veranderen:
  - u hebt wel/niet zorg voor andere kinderen (door geboorte, of ander kind kan zelfstandig naar school)
  - u hebt werk gevonden of andere werkdagen of u wordt werkloos
  - de medische situatie van ouder(s), verzorger(s) of leerling is beter of slechter geworden
 • de leerling gaat van school af of wisselt van school
 • op de dichtstbijzijnde school, welke eerst vol zat, komt een plek vrij
 • de leerling kan zelfstandig met openbaar vervoer of op de fiets naar school
 • u gaat scheiden of hebt een nieuwe partner

Wijziging door de gemeente

Soms veranderen de regels van het leerlingenvervoer of verhuist een school naar een ander adres. Dit kan invloed hebben op uw vergoeding of taxibusje.

Hoelang duurt het verwerken van de wijziging?

Het verwerken van een wijziging duurt minimaal 1 week en soms langer. Daarom geeft u een wijziging 2 weken van tevoren door.

Meer informatie

Hebt u hulp nodig? Neem dan contact met ons op. Dat kan via e-mail leerlingenvervoer@utrecht.nl of op telefoonnummer 030 – 286 26 35 op werkdagen tussen 8.30 en 12.00.
Meer informatie over leerlingenvervoer vindt u op Utrecht.nl/leerlingenvervoer.