Nederlandse nationaliteit verkrijgen, optieprocedure

Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Dat kan op 2 manieren: de optieprocedure en de naturalisatieprocedure.

De snelste manier is de optieprocedure. De optieprocedure is goedkoper en u bent niet verplicht in te burgeren. Of u de optieprocedure mag doorlopen, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden.

Voldoet uw situatie aan de eisen? Dan hoeft u alleen maar een verklaring af te leggen dat u Nederlander wilt worden. Dit heet de optieverklaring.

Daarna controleert de gemeente of u voldoet aan alle eisen. Zo ja, dan stuurt zij een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. U krijgt daar een optiebevestiging uitgereikt. En u moet de verklaring van verbondenheid afleggen. Daardoor wordt u Nederlander.

Komt u niet in aanmerking voor de optieprocedure? U kunt ook Nederlander worden door de naturalisatieprocedure.

Wat te doen

Hebt u minderjarige kinderen? Dan komen zij misschien ook in aanmerking voor de Nederlandse nationaliteit. 

De gemeente kan u vertellen aan welke voorwaarden u moet voldoen en welke documenten u zou moeten tonen. Informeer daarom eerst bij uw gemeente hiernaar.

U moet in ieder geval meenemen:

 • een geldig paspoort
 • een geldig verblijfsdocument

Hebt u nooit eerder een geboorteakte laten zien?
Dan neemt u die ook mee. Deze (gelegaliseerde) geboorteakte mag niet ouder zijn dan 12 maanden. Dient u een optieverzoek in voor uw minderjarige kind(eren) dat/die niet in Nederland is/zijn geboren? Neemt u ook dan van deze een geboorteakte mee als u die nooit eerder heeft getoond. U gaat persoonlijk naar de gemeente en legt daar schriftelijk de verklaring af dat u Nederlander wilt worden.

Contactgegevens

Tel: 14 030
E-mail: burgerzaken@utrecht.nl
Locatie: zie www.utrecht.nl/bz

Bezwaar

Tegen de beslissing van de gemeente kunt u schriftelijk bezwaar maken.  
Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Hoe u bezwaar kunt maken leest u in de brief die u thuis krijgt.

Voorwaarden

U moet altijd voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • u hebt uw hoofdverblijf in Nederland
 • u bent in het bezit van een geldige verblijfsvergunning

Daarnaast voldoet u in ieder geval aan 1 de volgende voorwaarden:

 • U bent meerderjarig, in Nederland geboren en u hebt altijd hier gewoond.
 • U bent in Nederland geboren, woont tenminste 3 jaar met een verblijfsvergunning onafgebroken hier en bent sinds uw geboorte staatloos.
 • U bent meerderjarig, woont sinds uw vierde jaar met een verblijfsvergunning onafgebroken in Nederland en heeft altijd hier gewoond.
 • U bent meerderjarig, oud-Nederlander en woont minimaal 1 jaar zonder onderbreking in Nederland op basis van een niet-tijdelijke verblijfsvergunning.
 • U bent tenminste 3 jaar getrouwd met uw Nederlandse partner en woont tenminste vijftien jaar met een verblijfsvergunning onafgebroken in Nederland.
 • U bent vijfenzestig jaar of ouder en woont tenminste vijftien jaar met een verblijfsvergunning onafgebroken in Nederland.

In tegenstelling tot iemand die een aanvraag doet voor naturalisatie hoeft u geen afstand te doen van uw eigen nationaliteit. Ook hoeft u geen kennis te hebben van de Nederlandse taal.

Iedereen die na 1 maart 2009 een verzoek indient om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen en ten tijde van dat verzoek 16 jaar of ouder is, moet bij de naturalisatieceremonie de verklaring van verbondenheid gaan afleggen.
U leest meer informatie in de brochure Verklaring van verbondenheid (pdf).
Bij het indienen van het verzoek wordt u gevraagd een verklaring te ondertekenen dat u bereid bent om de verklaring van verbondenheid af te leggen, en dat tijdens de ceremonie ook daadwerkelijk te gaan doen.
Zonder het ondertekenen van de schriftelijke bereidverklaring en het mondeling afleggen tijdens de ceremonie kunt u geen Nederlander worden. 

Er is een kans dat uw optieverklaring wordt afgewezen als u niet van onbesproken gedrag bent. Bijvoorbeeld als u in de afgelopen 5 jaar een hoge geldboete (wegens een misdrijf) of een gevangenis-, leer- of taakstraf heeft gekregen. Ook is het afleggen van een optieverklaring niet mogelijk als er een strafzaak tegen u openstaat.

Als uw papieren in orde zijn dan nodigen wij u uit om een optieverklaring af te leggen. Binnen 13 tot 26 weken ontvangt u thuis een brief waarin staat of uw verzoek is ingewilligd. Zo ja, dan krijgt u een uitnodiging voor een naturalisatieceremonie. Tijdens deze feestelijke ceremonie ontvangt u de bevestiging waarin staat dat u Nederlander bent. Let op: u maakt pas aanspraak op de Nederlandse nationaliteit als u bij de ceremonie aanwezig bent geweest en daar de verklaring van verbondenheid hebt afgelegd.

Kosten 2020

 • € 191 verzoek optieprocedure voor u alleen
 • € 326 verzoek optieprocedure meervoudig (echtpaar of geregistreerde partners)
 • €   21  verzoek optieprocedure voor een medeopterende minderjarige

Meer informatie

Wetgeving

Overig

Naar boven