Bouwstoffen, melding

Bouwbedrijven moeten een melding maken van de bouwstoffen die zij gebruiken voor bijvoorbeeld de bouw van een weg of brug.

 Het gaat om bouwstoffen zoals:

  • Primaire (geen afval) stoffen (grond en bouwstoffen) bijvoorbeeld:
    • betonproducten zoals cellenbeton, klinkers en kalkzandsteen, of
    • klei- en zandachtige materialen zoals baggerspecie, grind, ophoogzand en grond.
  • Secundaire (wel afval) stoffen, bijvoorbeeld:
    • brekerzand, zeefzand, slakken of menggranulaat.

Deze bouwstoffen moeten aan regels voldoen, die staan in het Besluit bodemkwaliteit. Dit is bedoeld om de bodem en grond schoon te houden. Bovendien wordt het hergebruik van afvalstoffen aangemoedigd.

Wat te doen

Als u bouwstoffen wilt gebruiken, neem dan eerst contact op met de gemeente. De melding doet u bij het landelijke Meldpunt Bodemkwaliteit.

Grondbank

De Grond- en Reststoffenbank Utrecht draagt zorg voor een goede afstemming tussen vraag en aanbod van grond- en reststoffenstromen (secundaire bouwmaterialen), zodat hergebruiksmogelijkheden optimaal kunnen worden benut.

Meer informatie