Sportclubs sterker uit de coronacrisis, subsidie aanvragen

Heeft uw sportclub of sportbedrijf het moeilijk gehad door de coronamaatregelen? Vraag dan subsidie aan.

De subsidie kunt u gebruiken om sport- en beweegactiviteiten weer op te starten na sluiting of aanpassing door corona. Ook kunt u de subsidie gebruiken voor het werven van nieuwe leden en vrijwilligers.

Vraag de subsidie aan voor 1 november 2021.

Voorwaarden

 • U hebt een sportclub (een vereniging, stichting of ander rechtspersoon). Of u bent een kleine ondernemer met een bedrijf voor groepssport. Zoals yoga of vecht- en verdedigingsport.
 • 1 (of meer) van deze situaties geldt voor u:
  • u hebt minimaal 5 unieke U-pasleden
  • u bezit een eigen verenigingsruimte of kantine
  • u bezit een eigen sportruimte
  • u huurt een ruimte en hebt geen huurcompensatie gekregen van de verhuurder

We kijken bij ons besluit over uw aanvraag naar de eisen en voorwaarden in de Nadere regel Sportclubs duurzaam uit de coronacrisis.

Wat stuurt u mee?

Vraagt u als organisatie voor het eerst subsidie aan? Of zijn uw gegevens anders dan de laatste keer dat u subsidie kreeg? Voeg dan de volgende bijlagen toe:

 • Kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.
 • Kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.
 • Kopie statuten van de organisatie.

Subsidie aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen met e-Herkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben.

Let op! Vul bij 'aangevraagd bedrag' een fictief bedrag van € 50.000 in. Het echte bedrag bepalen we aan de hand van de informatie die u aanlevert. De hoogte hangt ook af van het totale aantal aanvragen. In de beschikking staat het bedrag dat u krijgt.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

In de Nadere regel Sportclubs duurzaam uit de coronacrisis staat de berekening van het subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

Zorg dat uw aanvraag compleet is. Dan krijgt u binnen 13 weken na de sluiting van de indieningstermijn een besluit over uw aanvraag.

Hulp of advies nodig?

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook…

 • Subsidiehulp voor algemene regelgeving en voor andere subsidies van gemeente Utrecht.

Naar boven