Tozo bedrijfskrediet aanvragen

Tozo is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Bent u zelfstandig ondernemer en komt u door het coronavirus in liquiditeitsproblemen? Dan kunt u misschien Tozo 3 bedrijfskrediet krijgen.

Wilt u een tijdelijke aanvulling op uw inkomen tot het sociaal minimum aanvragen? Kijk dan of u in aanmerking komt voor Tozo3-levensonderhoud.

Wat is Tozo 3 bedrijfskrediet?

 • Tozo bedrijfskrediet is een lening voor bedrijfskapitaal.
 • Tozo 3 bedrijfskrediet kunt u aanvragen tot en met 30 juni 2021.
 • Tozo 1 kon u aanvragen tot en met 3 juni 2020 en Tozo 2 van 1 juli tot en met 30 september 2020.
 • U kunt voor Tozo 1, Tozo 2 en Tozo 3 samen maximaal € 10.157 lenen met een rente 2%.
  Hebt u al een deel geleend? Dan kunt u het resterende bedrag lenen onder de nieuwe voorwaarden.
 • De maximale looptijd (vanaf het moment dat u Tozo bedrijfskrediet hebt ontvangen) is 3,5 jaar. Tot 1 juli 2021 hoeft u niet terug te betalen. Over de maanden januari 2021 tot en met juni 2021 betaalt u geen rente. Kunt u vanaf juli 2021 niet terugbetalen? Dan kunt u mogelijk uitstel krijgen op basis van individuele omstandigheden (art. 4:94 Awb).
 • U kunt Tozo 3 ook aanvragen als u geen aanvraag hebt gedaan voor Tozo 1 en/of 2.

Wanneer kunt u gebruikmaken van Tozo 3 bedrijfskrediet?

U bent zelfstandig ondernemer of zzp’er en:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont in de gemeente Utrecht, Stichtse Vecht, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik en Nieuwegein
 • Uw inkomsten zijn door het coronavirus bijna helemaal weggevallen.
 • U werkt(e) minimaal 24 uur per week in uw bedrijf.
 • U bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor 18 maart 2020.
 • Uw bedrijf is in Nederland gevestigd en u werkt(e) vooral in Nederland.
 • U hebt alle vergunningen die nodig zijn voor het uitoefenen van uw bedrijf.
 • U ontvangt geen studiefinanciering.
 • U hebt van 2018 tot en met 2020 niet meer dan € 200.000 staatssteun ontvangen.
 • U hebt geen surseance van betaling of faillissement aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming, of 1 van de vennoten.
 • U hebt nog geen Tozo 1 en/of Tozo 2 bedrijfskrediet aangevraagd of
 • U hebt al wel Tozo 1 en/of Tozo 2 bedrijfskrediet aangevraagd, maar nog niet het maximale bedrag van € 10.157 als lening ontvangen.

Kunt u op alle punten ‘ja’ antwoorden? Dan kunt u Tozo 3-bedrijfskrediet aanvragen.

Woont u samen met een partner?

 • Bent u zelfstandige en uw partner niet? Dan vraagt u bedrijfskapitaal aan en uw partner tekent mee. Uw partner is medeaansprakelijk.
 • U bent beiden zelfstandige en werkt in hetzelfde bedrijf. U vraagt dan gezamenlijk bedrijfskapitaal aan en tekent beiden. Eén van u logt in, de ander tekent mee. Er kan slechts 1 keer het maximale bedrag van € 10.157 worden toegekend.
 • U bent beide zelfstandig ondernemer, maar u hebt beiden een eigen bedrijf (het gaat hier om 2 verschillende bedrijven). Dan kunt u allebei bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.157. U tekent beiden voor bedrijfskapitaal voor uw eigen bedrijf en dat van uw partner.
 • Binnen 1 bedrijf werken meerdere vennoten (vof) of maten (maatschap). Voor 1 bedrijf kan slechts 1 keer bedrijfskapitaal worden aangevraagd. Alle vennoten/maten tekenen mee voor het bedrijfskapitaal. Dit wijst zich in het aanvraagproces.

Tozo bedrijfskrediet aanvragen

U kunt een aanvraag doen met uw DigiD.

 • kopie geldig legitimatiebewijs van zowel u als uw levenspartner, bijvoorbeeld paspoort, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning (een rijbewijs is geen geldig legitimatiebewijs bij een uitkeringsaanvraag).
  • Kopie van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
 • kopie laatste afschrift van de zakelijke bankrekening waarop de lening bedrijfskrediet overgemaakt moet worden, met de tenaamstelling duidelijk zichtbaar.
 • wij willen weten of u het geld echt nodig hebt. Daarom geeft u inzicht in de hoogte van de maandelijkse bedrijfslasten in relatie tot de omzet. Dit is bijvoorbeeld een jaarrekening van een voorgaand jaar met bankafschriften.
 • bewijs dat u met uw huidige inkomsten en vermogen niet kunt voldoen aan uw financiële verplichtingen.
 • als u dit hebt een kopie van een recente jaarrekening.
 • andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u Tozo 3 bedrijfskrediet nodig hebt.
Hebt u al Tozo 1 en/of 2 bedrijfskrediet aangevraagd? Dan hoeft u minder gegevens in te vullen.

Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen

Staat uw vraag er niet tussen? Mail dan naar tozobedrijfskrediet@utrecht.nl en zet in het onderwerp uw zaaknummer of 'hulp bij aanvraag' als u nog geen zaaknummer hebt. Of bel naar 030 - 286 52 11.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

 • Wij proberen uw aanvraag binnen 8 weken te behandelen.
 • Wij hebben 2 organisaties ingeschakeld voor hulp bij het behandelen van de aanvragen. Dit zijn de FBA Adviesgroep en Friedeberg Consultancy. Het kan dus zijn dat een medewerker van een van deze organisaties contact met u opneemt.

Bijstand voor zelfstandigen

Niet getroffen door corona, maar wel hulp nodig? U kunt ook volgens de gewone regeling bijstand voor zelfstandigen aanvragen.

Naar boven