Tozo bedrijfskrediet aanvragen

Tozo is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Bent u zelfstandig ondernemer en hebt u door het coronavirus liquiditeitsproblemen? Dan kunt u misschien Tozo 5 bedrijfskrediet krijgen.

Wilt u een tijdelijke aanvulling op uw inkomen tot het sociaal minimum? Kijk dan of u Tozo 5 levensonderhoud kunt krijgen.

Wat is Tozo 5 bedrijfskrediet?

 • Tozo bedrijfskrediet is een lening voor bedrijfskapitaal.
 • Tozo 5 bedrijfskrediet kunt u aanvragen van 1 juli tot en met 30 september 2021.
 • U kunt geen Tozo 1, 2, 3 of 4 meer aanvragen. Tozo 4 bedrijfskrediet kon u aanvragen tot en met 30 juni 2021.
 • U kunt voor Tozo 1, 2, 3, 4 en 5 samen maximaal € 10.157 lenen.
  Hebt u al een deel geleend? Dan kunt u een aanvraag doen voor het resterende bedrag.
 • De maximale looptijd is 5 jaar. Dit geldt vanaf het moment dat u Tozo bedrijfskrediet hebt ontvangen.
 • De rente is 2%. Over de maanden januari 2021 tot en met december 2021 betaalt u geen rente.
 • Tot 1 januari 2022 hoeft u niet terug te betalen. Kunt u vanaf januari 2022 niet terugbetalen? Dan kunt u mogelijk uitstel krijgen op basis van individuele omstandigheden (art. 4:94 Awb).
 • U kunt Tozo 5 ook aanvragen als u geen aanvraag hebt gedaan voor Tozo 1, 2, 3 of 4.

Voorwaarden Tozo 5 bedrijfskrediet

U bent zelfstandig ondernemer of zzp’er en:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont in de gemeente Utrecht, Stichtse Vecht, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik en Nieuwegein.
 • Uw inkomsten zijn door het coronavirus bijna helemaal weggevallen.
 • U hebt liquiditeitsproblemen. Dit betekent dat u (tijdelijk) onvoldoende direct beschikbaar geld hebt voor de financiële verplichtingen van uw bedrijf. Direct beschikbaar geld kan zijn:
  • omzet uit uw bedrijf
  • inkomsten uit loondienst en/of uitkering/pensioen van uzelf en/of uw partner
  • spaargeld van uzelf en/of gedeeld spaargeld met uw partner, op privé en zakelijke rekeningen
 • U werkt(e) minimaal 24 uur per week in uw bedrijf.
 • U bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor 18 maart 2020.
 • Uw bedrijf is in Nederland gevestigd en u werkt(e) vooral in Nederland.
 • U hebt alle vergunningen die nodig zijn voor het uitoefenen van uw bedrijf.
 • U ontvangt geen studiefinanciering.
 • U hebt van 2018 tot en met 2020 niet meer dan € 200.000 staatssteun ontvangen.
 • U hebt geen surseance van betaling of faillissement aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming, of 1 van de vennoten.
 • U hebt nog geen Tozo 1, 2, 3 of 4 bedrijfskrediet aangevraagd of
 • U hebt al wel Tozo 1, 2, 3 of 4 bedrijfskrediet aangevraagd, maar nog niet het maximale bedrag van € 10.157 als lening ontvangen.

Woont u samen met een partner?

 • Bent u zelfstandige en uw partner niet? Dan vraagt u Tozo bedrijfskrediet aan en uw partner tekent mee. Uw partner is medeaansprakelijk.
 • U bent beiden zelfstandige en werkt in hetzelfde bedrijf. U vraagt dan samen Tozo bedrijfskrediet aan en tekent beiden. 1 van u logt in, de ander tekent mee. U kunt samen met uw partner maar 1 keer het maximale bedrag van € 10.157 aanvragen.
 • U bent beide zelfstandig ondernemer, maar u hebt beiden een eigen bedrijf (het gaat hier om 2 verschillende bedrijven). Dan kunt u beiden Tozo bedrijfskrediet aanvragen van maximaal € 10.157. U tekent beiden voor Tozo bedrijfskrediet voor uw eigen bedrijf en dat van uw partner.
 • Binnen 1 bedrijf werken meerdere vennoten (vof) of maten (maatschap). Voor 1 bedrijf kunt u maar 1 keer Tozo bedrijfskrediet aanvragen. Alle vennoten/maten tekenen bij het aanvragen mee voor het Tozo bedrijfskrediet.

Tozo bedrijfskrediet aanvragen

U kunt Tozo bedrijfskrediet 5 aanvragen tot en met 30 september 2021.

Tozo 5 bedrijfskrediet aanvragen

Wat hebt u nodig bij uw aanvraag?

 • Kopie geldig legitimatiebewijs van u en uw partner, bijvoorbeeld paspoort, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning (geen rijbewijs).
 • Kopie van inschrijving bij de Kamer van Koophandel van al uw ondernemingen.
 • Kopie bankafschriften van zakelijke en privé betaal- en spaarrekeningen van de afgelopen 3 maanden van u en uw partner.
 • Bewijs van het saldi van de bankafschriften op het moment van aanvragen.
 • Kopie van uw aangifte inkomstenbelasting 2020 waaruit blijkt dat u zelfstandigenaftrek hebt.
 • Aangifte omzetbelasting over 2020 en het 1e en 2e kwartaal van 2021
 • Overzicht met opsomming van maandelijkse zakelijke vaste bedrijfskosten.
 • Kopie laatste afschrift van de zakelijke bankrekening waarop u Tozo bedrijfskrediet wilt ontvangen met uw naam en bankrekeningnummer duidelijk zichtbaar.
 • Bewijs dat u het geld echt nodig hebt. Daarom geeft u inzicht in de hoogte van de maandelijkse bedrijfslasten in relatie tot de omzet. Dit is bijvoorbeeld een jaarrekening van 2020 met bankafschriften.
 • Bewijs dat u met uw huidige inkomsten en vermogen niet kunt voldoen aan uw financiële verplichtingen.
 • Als u dit hebt een kopie van de jaarrekening 2020.
 • Andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u Tozo 5 bedrijfskrediet nodig hebt.
Hebt u al Tozo 1, 2, 3 of 4 bedrijfskrediet aangevraagd? Dan hoeft u minder gegevens in te vullen.

Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen

Staat uw vraag er niet tussen? Mail dan naar tozobedrijfskrediet@utrecht.nl en zet in het onderwerp uw zaaknummer of 'hulp bij aanvraag' als u nog geen zaaknummer hebt. Of bel naar 030 - 286 52 11.

Na uw aanvraag

 • Wij proberen uw aanvraag binnen 8 weken te behandelen.
 • De FBA Adviesgroep en Friedeberg Consultancy helpen ons bij het behandelen van de aanvragen. Het kan dus zijn dat een medewerker van 1 van deze organisaties contact met u opneemt.

Bijstand voor zelfstandigen

Niet getroffen door corona, maar wel hulp nodig? U kunt ook met de gewone regeling bijstand voor zelfstandigen aanvragen.

Naar boven