Tozo bedrijfskrediet aanvragen

Tozo is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Bent u zelfstandig ondernemer en komt u door het coronavirus in liquiditeitsproblemen? Dan kunt u misschien de verlengde Tozo bedrijfskrediet aanvragen. U kunt nu een aanvraag doen voor Tozo 2 bedrijfskrediet. Dit kan tot en met 30 september 2020. Vanaf oktober kunt u een aanvraag doen voor Tozo 3 bedrijfskrediet.

Wilt u een tijdelijke aanvulling op uw inkomen tot het sociaal minimum aanvragen? Kijk dan of u in aanmerking komt voor Tozo2-levensonderhoud.

Tozo 3 loopt van oktober 2020 tot en met juni 2021. Begin oktober staat het aanvraagformulier online. Wij weten nog niet precies de datum. Wilt u meer weten? Kijk dan op Vragen en antwoorden bedrijfskrediet.

Wat is Tozo bedrijfskrediet?

 • Tozo bedrijfskrediet is een lening voor bedrijfskapitaal.
 • Tozo 1 kon u aanvragen tot en met 3 juni 2020
 • Tozo 2 kunt u aanvragen van 1 juli tot en met 30 september 2020.
  U kunt voor Tozo 1 en Tozo 2 samen maximaal € 10.157 lenen met een rente 2%.
  Hebt u al een deel geleend? Dan kunt u het resterende bedrag lenen onder de nieuwe voorwaarden.
 • De maximale looptijd van de lening is 3 jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft u niet af te lossen. Kunt u vanaf deze datum de rente of aflossing niet betalen? Dan kunt u mogelijk uitstel krijgen op basis van individuele omstandigheden (art. 4:94 Awb).
 • U kunt Tozo 2 ook aanvragen als u geen aanvraag hebt gedaan voor Tozo 1.

Wanneer kunt u gebruikmaken van Tozo 2 bedrijfskrediet?

U bent zelfstandig ondernemer of zzp’er en:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont in de gemeente Utrecht, Stichtse Vecht, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik en Nieuwegein
 • Uw inkomsten zijn door het coronavirus in één klap (grotendeels) weggevallen.
 • U werkt(e) minimaal 24 uur per week in uw bedrijf.
 • U bent ingeschreven bij de KVK voor 18 maart 2020.
 • Uw bedrijf is in Nederland gevestigd en u werkt(e) grotendeels in Nederland.
 • U hebt alle vergunningen die nodig zijn voor het uitoefenen van uw bedrijf.
 • U ontvangt geen studiefinanciering.
 • U hebt van 2018 tot en met 2020 niet meer dan € 200.000 staatssteun ontvangen.
 • U hebt geen surseance van betaling of faillissement aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming, of één van de vennoten.
 • Ik heb nog geen Tozo 1 bedrijfskrediet aangevraagd of 
  Ik heb al wel Tozo 1 bedrijfskrediet aangevraagd, maar nog niet het maximale bedrag van € 10.157 als lening ontvangen.

Kunt u op alle punten ‘ja’ antwoorden? Dan kunt u Tozo-bedrijfskrediet aanvragen.

Woont u samen met een partner?

 • Bent u zelfstandige en uw partner niet? Dan vraagt u bedrijfskapitaal aan en uw partner tekent mee. Uw partner is medeaansprakelijk.
 • U bent beiden zelfstandige en werkt in hetzelfde bedrijf. U vraagt dan gezamenlijk bedrijfskapitaal aan en tekent beiden. Eén van u logt in, de ander tekent mee. Er kan slechts 1 keer het maximale bedrag van € 10.157 worden toegekend.
 • U bent beide zelfstandig ondernemer, maar u hebt beiden een eigen bedrijf (het gaat hier om 2 verschillende bedrijven). Dan kunt u allebei bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.157. U tekent beiden voor bedrijfskapitaal voor uw eigen bedrijf en dat van uw partner.
 • Binnen 1 bedrijf werken meerdere vennoten (vof) of maten (maatschap). Voor 1 bedrijf kan slechts 1 keer bedrijfskapitaal worden aangevraagd. Alle vennoten/maten tekenen mee voor het bedrijfskapitaal. Dit wijst zich in het aanvraagproces.

Tozo bedrijfskrediet aanvragen

Wij hebben bewijs nodig dat u het geld echt nodig hebt. U geeft inzicht in de hoogte van de maandelijkse bedrijfslasten in relatie tot de omzet. Dit is bijvoorbeeld een jaarrekening van een voorgaand jaar met bankafschriften. Ook laat u zien dat u met uw huidige inkomsten en vermogen niet kunt voldoen aan uw financiële verplichtingen. Hebt u al Tozo 1 bedrijfskrediet aangevraagd? Dan hoeft u minder gegevens in te vullen.

Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen

Staat uw vraag er niet tussen? Mail dan naar tozobedrijfskrediet@utrecht.nl en zet in het onderwerp uw zaaknummer of 'hulp bij aanvraag' als u nog geen zaaknummer hebt. Of bel naar 030 - 286 52 11. Door de drukte kan het langer duren dan normaal voordat u antwoord op uw vraag krijgt.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

 • Wij proberen uw aanvraag binnen 8 weken te behandelen.
 • Wij hebben 2 organisaties ingeschakeld voor hulp bij het behandelen van de aanvragen. Dit zijn de FBA Adviesgroep en Friedeberg Consultancy. Het kan dus zijn dat een medewerker van een van deze organisaties contact met u opneemt.

Bijstand voor zelfstandigen

Niet getroffen door corona, maar wel hulp nodig? U kunt ook volgens de gewone regeling bijstand voor zelfstandigen aanvragen.

Naar boven