Achternaam veranderen om slavernijverleden, subsidie aanvragen

Bent u een nazaat van tot slaaf gemaakte mensen en heeft u last van uw achternaam omdat deze verwijst naar het pijnlijke verleden van uw voorouders?

Het is mogelijk om uw achternaam te wijzigen. U kunt daarvoor een aanvraag doen bij Justis. Dit is de organisatie die in Nederland de verzoeken voor naamswijziging ontvangt en beoordeelt. U moet kunnen aantonen dat u psychische hinder heeft van uw achternaam. Daarvoor heeft u een verklaring psychische hinder nodig van bijvoorbeeld een psycholoog of uw huisarts.

De kosten die Justis rekent voor de aanvraag zijn 835 euro. Hoe u een naamswijziging kunt aanvragen bij Justis leest u op de website van Justis. U kunt bij de gemeente Utrecht een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten van Justis en voor de kosten van het psychologisch onderzoek.

Voorwaarden

 • U woont in de gemeente Utrecht.
 • U wilt uw achternaam wijzigen omdat uw achternaam verbonden is met het Nederlands Slavernijverleden. Daarmee bedoelen we de hele periode dat de Nederlandse overheid het tot slaaf maken van mensen, de handel in en het bezit van tot slaafgemaakte mensen toestond en mogelijk maakte én de periode waarin de slavernij werd afgeschaft in de Nederlandse koloniën.
 • U heeft een aanvraag voor achternaamswijziging ingediend bij Justis op grond van categorie C1: Naamswijziging vanwege psychische hinder. Of u bent van plan om dat te gaan doen.
 • Misschien heeft u kosten gemaakt voor het psychologisch onderzoek om een verklaring Psychische hinder te krijgen. Voor deze kosten kunt u een tegemoetkoming aanvragen als uw zorgverzekering deze niet heeft vergoed.

Lees alle eisen en voorwaarden in de Nadere regel subsidie naamswijziging slavernijverleden.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

U krijgt maximaal 835 euro voor de kosten van de aanvraag van Justis. Voor de kosten van het psychologisch onderzoek kunt u maximaal 300 euro krijgen. U kunt de subsidie aanvragen nadat u de naamswijziging heeft aangevraagd. U kunt ook de subsidie aanvragen voordat u de naamswijziging aanvraagt. U krijgt dan een voorschot van 90% van de kosten. Let op: Als de werkelijke kosten lager zijn, moet u misschien een deel van de subsidie terugbetalen.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende bijlagen toe:

 • Als u de naamswijziging al heeft aangevraagd:
  • een kopie van de facturen
  • een kopie van de bankafschriften waaruit blijkt dat u de facturen heeft betaald
 • Als u de naamswijziging nog niet heeft aangevraagd: een inschatting van de kosten

Vraagt u voor het eerst subsidie aan bij de gemeente Utrecht? Of zijn uw gegevens veranderd? Voeg dan ook toe:

 • Kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.

Wat stuurt u later?

Heeft u een voorschot gekregen? Dan moet u ná de aanvraag naamswijziging nog de volgende bewijsstukken naar ons opsturen:

 • Een kopie van de facturen
 • een kopie van uw bankafschrift waaruit blijkt dat u de facturen heeft betaald

Let op: Als de werkelijke kosten lager zijn dat het voorschot, moet u misschien een deel van de subsidie terugbetalen.

Aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen tot en met 31 december 2022. Let op: het beschikbare subsidiegeld kan eerder op zijn.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Volg uw aanvraag in het subsidieportaal

Hulp of advies

Neem contact met ons op via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook…

 • Subsidiehulp voor alle subsidiemogelijkheden van de gemeente Utrecht. Ook vindt u hier de algemene regelgeving over subsidies.