Leerplicht, vrijstelling aanvragen

Ouders kunnen beroep doen op vrijstelling van de leerplicht. Dit kan in 4 gevallen. Bijvoorbeeld omdat uw kind niet naar school kan door lichamelijke of psychische oorzaken.

Vraag vrijstelling leerplicht aan (zonder Digid)

Nadat u het formulier hebt opgestuurd, ontvangt binnen 2 weken een reactie van de gemeente.

Uw kind kan vrijstelling krijgen van de leerplicht in 4 gevallen:
  • Uw kind kan niet naar school door een lichamelijke of geestelijke beperking.
    U hebt hiervoor een verklaring van een arts of andere deskundige nodig.
  • U vindt dat geen enkele school past bij uw godsdienst- of levensovertuiging.
    U moet uitleggen waarom geen van de scholen in de omgeving past bij uw godsdienst- of levensovertuiging.
  • Uw kind is ingeschreven op een school in het buitenland. U hebt een verklaring van de directeur van de buitenlandse school nodig.
  • Uw kind volgt onderwijs, maar  op een andere manier dan dat het omschreven is in de leerplichtwet. U hebt een verklaring nodig van de werkgever en/of opleidingsaanbieder dat uw kind op een andere wijze onderwijs volgt.