Leerplicht, vrijstelling aanvragen

Ouders kunnen vrijstelling aanvragen van de leerplicht. Dit kan bijvoorbeeld omdat uw kind niet naar school kan door lichamelijke of psychische oorzaken.

Wanneer krijgt uw kind vrijstelling?

  • Uw kind kan niet naar school door een lichamelijke of geestelijke beperking. U hebt hiervoor een verklaring van een arts of andere deskundige nodig.
  • U vindt dat geen enkele school in uw omgeving past bij uw godsdienst- of levensovertuiging. U legt dan uit waarom niet.
  • Uw kind is ingeschreven op een school in het buitenland. U hebt een verklaring van de directeur van de buitenlandse school nodig.
  • Uw kind volgt onderwijs, maar op een andere manier dan dat in de leerplichtwet staat. U hebt een verklaring nodig van de werkgever of opleidingsaanbieder dat uw kind op een andere manier onderwijs volgt.

Wat stuurt u mee?

  • Documenten van een behandelend arts of andere specialist als u die hebt.
  • Gaat uw kind naar een medisch kinderdagverblijf? Stuur dan een verklaring mee van de instelling. Daarin staat waarom uw kind niet naar school kan.

Aanvragen

Na uw aanvraag

U krijgt binnen 2 weken een reactie.