Dwangsom aanvragen bij te late beslissing gemeente

Nemen we te laat een besluit op uw aanvraag voor bijvoorbeeld een vergunning of ontheffing? Dan kunt u recht hebben op een dwangsom. Deze dwangsom is een boete die wij aan u betalen. U stuurt ons daarvoor eerst een ingebrekestelling.

Hoogte boete:
 • eerste 14 dagen € 23 per dag
 • de 14 dagen daarna € 35 per dag
 • de volgende dagen € 45 per dag
 • de dwangsom loopt maximaal 42 dagen en is maximaal € 1.442.

Voorwaarden

 • We hebben nog geen be­sluit ge­no­men op uw aan­vraag of be­zwaar.
 • U stuurt een schrif­te­lij­ke in­ge­bre­ke­stel­ling.
 • U stuurt de ingebrekestel­ling na­dat de be­slis­ter­mijn is ver­lo­pen.
 • U stuurt de in­ge­bre­ke­stel­ling niet veel te laat.
 • U bent be­lang­heb­ben­de. Het besluit gaat bijvoorbeeld over uw vergunningaanvraag.
 • Het was al snel duidelijk dat we uw aanvraag of bezwaar niet inhoudelijk konden behandelen (kennelijk niet-ontvankelijk) of direct konden afwijzen (kennelijk ongegrond).
 • Bij Woo-verzoeken gaat er geen dwangsom lopen.

Aanvragen

U geeft zelf bij ons aan dat wij niet op tijd zijn met het besluit. U gebruikt daarvoor onderstaand formulier. Het recht op de geldboete start 2 weken later. Is er meer dan 1 aanvrager? De boete verdelen we gelijk over de aanvragers.

Na uw aanvraag

We hebben na het ontvangen van de ingebrekestelling nog 2 weken om een besluit te nemen. Doen we dat niet? Dan gaat de dwangsom automatisch lopen.

Meer informatie