Dwangsom aanvragen bij te late beslissing gemeente

Als de gemeente te laat een beslissing neemt op uw aanvraag voor een vergunning of ontheffing, kunt u recht hebben op een dwangsom. Deze dwangsom is een boete die de gemeente aan u moet betalen.

Per dag dat de beslissing te laat is, wordt de boete opgelegd. Tot maximaal 42 dagen. De hoogte van de boete is voor de eerste 14 dagen € 23 per dag. De 14 dagen daarna € 35 per dag en de overige dagen € 45 per dag. De dwangsom bedraagt maximaal € 1.442.

Aanvragen

U moet de gemeente zelf op de hoogte stellen van het niet op tijd nemen van de verplichte beslissing. U kunt hiervoor gebruik maken van onderstaand formulier. Het recht op de geldboete start 2 weken later. Is er meer dan 1 aanvrager? De verschuldigde boete wordt gelijk verdeeld over de aanvragers.

Voorwaarden

U hebt geen recht op de dwangsom als:

  • de gemeente door u veel te laat op de hoogte is gesteld
  • de aanvrager geen betrokkene is
  • de aanvraag niet volledig is
  • er geen goede reden is

Meer informatie

Wetgeving

Overig