MER-beoordeling aanvragen (milieueffectrapportage)

Voor een groot aantal projecten (zoals de bouw van woningen, kantoren, parkeerplaatsen, winkels, bedrijven en parken) moet de gemeente een MER-beoordeling uitvoeren. MER is de afkorting van milieueffectrapportage. U leest hier meer over de MER-beoordeling en hoe u een MER-beoordeling kunt aanvragen.

Wat is een MER-beoordeling?

In een MER-beoordeling kijkt de gemeente Utrecht of een project mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen heeft. Als dat zo is, moet een MER-procedure worden doorlopen. In een MER-procedure worden de milieugevolgen nader onderzocht. Er wordt bekeken of er alternatieve invullingen voor een project mogelijk zijn waarbij milieugevolgen zoveel mogelijk beperkt kunnen worden.

Wel of geen MER-beoordeling voor uw project?

Om te bekijken of voor uw project of bouwaanvraag een MER-beoordeling noodzakelijk is, kunt u deze vragenlijst doorlopen. Met het doorlopen van de vragenlijst ziet u direct of voor uw project een MER-beoordeling uitgevoerd moet worden. Als dit het geval is (of u twijfelt nog), dan kunt u een MER-beoordeling voor uw project bij de gemeente aanvragen.

MER-beoordeling aanvragen

Er zijn verschillende manieren om de MER-beoordeling aan te vragen bij de gemeente.

Meer informatie

Hebt u vragen over het aanvragen van de MER-beoordeling dan kunt u contact opnemen via mer@utrecht.nl.

Voor meer informatie over de milieueffectrapportage en daarbij behorende regelgeving verwijzen we u naar het Kenniscentrum Infomil.