MER-beoordeling aanvragen (milieueffectrapportage)

Aanvullende maatregelen door coronavirus

We hebben maatregelen genomen om bezoekers en medewerkers te beschermen.

Voor een groot aantal projecten (zoals de bouw van woningen, kantoren, parkeerplaatsen, winkels, bedrijven en parken) moet de gemeente een MER-beoordeling uitvoeren. MER is de afkorting van milieueffectrapportage. U leest hier meer over de MER-beoordeling en hoe u een MER-beoordeling kunt aanvragen.

Wat is een MER-beoordeling?

In een MER-beoordeling kijkt de gemeente Utrecht of een project mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen heeft. Als dat zo is, moet een MER-procedure worden doorlopen. In een MER-procedure worden de milieugevolgen nader onderzocht. Er wordt bekeken of er alternatieve invullingen voor een project mogelijk zijn waarbij milieugevolgen zoveel mogelijk beperkt kunnen worden.

Wel of geen MER-beoordeling voor uw project?

Om te bekijken of voor uw project of bouwaanvraag een MER-beoordeling noodzakelijk is, kunt u deze vragenlijst doorlopen. Met het doorlopen van de vragenlijst ziet u direct of voor uw project een MER-beoordeling uitgevoerd moet worden. Als dit het geval is (of u twijfelt nog), dan kunt u een MER-beoordeling voor uw project bij de gemeente aanvragen.

MER-beoordeling aanvragen

Er zijn verschillende manieren om de MER-beoordeling aan te vragen bij de gemeente.

Meer informatie

Hebt u vragen over het aanvragen van de MER-beoordeling dan kunt u contact opnemen via mer@utrecht.nl.

Voor meer informatie over de milieueffectrapportage en daarbij behorende regelgeving verwijzen we u naar het Kenniscentrum Infomil.

Naar boven