Plan maken voor herstellen werfkelder, subsidie aanvragen

Bent u eigenaar van een werfkelder en wilt u uw kelder herstellen? U kunt subsidie aanvragen voor het maken van een herstelplan en de onderzoeken die daarbij horen.

Voorwaarden

 • U bent eigenaar van een kelder in het wervengebied.
 • Uw kelder ligt onder de openbare weg.
 • Er is sprake van:
  • ernstige lekkage
  • gebreken in de constructie of
  • er wordt een project voorbereid aan de walmuur, werfmuur of kluismuur
 • U wilt samen met buren 3 of meer naast elkaar gelegen kelders herstellen.

U vindt meer informatie op de pagina Subsidie kelders wervengebied.

Lees alle eisen en voorwaarden in de ‘Nadere regel subsidie kelders wervengebied pilotfase 2022-2024 gemeente Utrecht’

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

U krijgt maximaal € 5.000 subsidie per adres. Als u herstelplan maakt voor meerdere adressen (en dus meerdere kelders), dan krijgt u meer subsidie.

Wat stuurt u mee?

U vult het aanvraagformulier in door middel van de onderstaande link. Voeg de volgende bijlagen toe:

 • Foto’s en een inspectierapport (optioneel) die aantonen dat herstel nodig is.
 • Offerte voor het opstellen van een herstelplan
 • Offerte voor het uitvoeren van extra onderzoek voor het maken van het herstelplan, als dat nodig is.
 • Een machtiging om namens uw buren voor 3 of meer kelders 1 herstelplan op te stellen. Een voorbeeld van een machtiging vraagt u op bij werven@utrecht.nl.

Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Of zijn uw gegevens veranderd? Voeg dan ook toe:

 • kopie bankafschrift met IBAN, wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer
 • als u subsidie aanvraagt als organisatie: kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
Vraagt u subsidie namens een organisatie en is dit de eerste keer? Of zijn er wijzigingen in de gegevens van uw organisatie? Stuur dan ook de volgende bijlagen mee:
 • kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.
 • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
 • kopie statuten van de organisatie of de oprichtingsakte

Aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen tot en met 31 december 2024. Let op: het beschikbare subsidiegeld kan eerder op zijn.

Inwoners

Als inwoner vraagt u de subsidie aan met DigiD.

Organisaties

Organisaties vragen de subsidie aan met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben.

Vraag subsidie aan

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet en op tijd? U krijgt ons besluit binnen 4 weken na uw aanvraag. We behandelen alleen aanvragen die volledig zijn.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Bekijk uw aanvraag in het subsidieportaal

Aanleveren na uw aanvraag

Binnen 2 maanden na afloop van uw activiteiten, stuurt u deze bewijsstukken naar ons op:

 • het opgestelde herstelplan
 • bijbehorende onderzoeken
 • een overzicht van alle inkomsten en uitgaven

U leest in ons besluit over de subsidie waar u deze stukken naar toe kunt sturen.

Hulp of advies

Neem contact met ons op via subsidie@utrecht.nl of telefoon 14 030.

Lees ook...

 • Subsidiehulp voor alle subsidiemogelijkheden van de gemeente Utrecht. Ook vindt u hier de algemene regelgeving over subsidies.