Hulp aan ondernemer via Ondernemer Centraal, subsidie aanvragen

Deze subsidie is voor organisaties die ondernemers helpen via Ondernemer Centraal. Het doel van de hulp is dat ondernemers werk en inkomen hebben en houden.

Ondernemers en zzp’ers uit de gemeente kunnen bij Ondernemer Centraal terecht voor coaching en advies van ervaren ondernemers en specialisten. Zij kunnen doorverwezen worden voor meer hulp en ondersteuning. Daarvoor mogen zij kiezen uit een aantal organisaties. Dit zijn organisaties waarmee wij een samenwerkingsafspraak hebben. Geldt dat voor uw organisatie? En komt een ondernemer bij u voor hulp via Ondernemer Centraal? Dan kunt deze subsidie aanvragen.

Waar is de subsidie voor

U kunt subsidie krijgen voor deze hulp aan ondernemers:

 • Het sterker maken van de onderneming. Of het verbeteren van de vaardigheden van de ondernemer.
 • Begeleiding bij het overstappen naar werk in loondienst. Of begeleiding als het bedrijf overgaat naar andere producten, andere diensten of een andere markt.
 • Hulp bij geldzaken. Bijvoorbeeld een beeld krijgen van de financiële situatie, advies hierover, schulddienstverlening of hulp bij de administratie.

Voorwaarden

 • U hebt een samenwerkingsafspraak met de gemeente voor Ondernemer Centraal.
 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • U vraagt de subsidie aan als organisatie (rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid).
De ondernemer die u gaat begeleiden, heeft eerst een toekomstgesprek. Dit is een gesprek met een organisatie die de gemeente Utrecht hiervoor heeft aangewezen. Meestal is dit een andere organisatie dan uw organisatie. Deze organisatie adviseert de ondernemer om hulp te krijgen. Bureau Zelfstandigen van de gemeente keurt het advies goed.

U krijgt de subsidie als u de hulp uit het advies van Bureau Zelfstandigen helemaal aan de ondernemer hebt gegeven.

Lees alle eisen en voorwaarden in de Nadere regel stimulering inkomens- en bestaanszekerheid ondernemers.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende bijlagen toe:

 • Kopie van de aanmelding van de ondernemer voor uw traject, die u van Bureau Zelfstandigen hebt gehad.

Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Of zijn uw gegevens veranderd? Voeg dan ook toe:

 • Kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.
 • Kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.
 • Kopie statuten van de organisatie.

Aanvragen

Vraag de subsidie niet later dan 2 maanden na het starten van de hulp aan. U kunt de subsidie aanvragen tot en met 31 oktober 2022. Let op: het beschikbare subsidiegeld kan eerder op zijn.

U kunt de subsidie alleen als organisatie aanvragen. Dat doet u met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben. Lees meer over e-Herkenning.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

U krijgt de kosten van het traject dat de ondernemer bij u volgt. U krijgt de subsidie in 2 delen.

Zodra u een aanmelding van een ondernemer via Bureau Zelfstandigen hebt ontvangen, kunt u het eerste deel van de subsidie aanvragen. Dit is 50% van de totale subsidie.

Het laatste deel krijgt u nadat u het evaluatierapport hebt ingeleverd bij Bureau Zelfstandigen.

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet en op tijd? U krijgt ons besluit binnen 13 weken na uw aanvraag. We behandelen alleen aanvragen die op tijd en volledig zijn.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Bekijk uw aanvraag in het subsidieportaal

Hulp of advies

Neem contact met ons op via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook…

 • Subsidiehulp voor alle subsidiemogelijkheden van de gemeente Utrecht. Ook vindt u hier de algemene regelgeving over subsidies.

Naar boven