Werkgeverscheque

Wilt u iemand met een uitkering aannemen? Dan kunt u een werkgeverscheque aanvragen. Dat is een subsidie voor de (noodzakelijke) extra kosten die u daarvoor maakt.

Waar is de subsidie voor?

De subsidie is voor de extra kosten die u maakt, om speciaal iemand met een uitkering in dienst te kunnen nemen. In aanmerking komen bijvoorbeeld de kosten voor extra training of begeleiding, of de kosten voor aanpassing van een werkplek. Het moet gaan om kosten die niet op een andere manier kunnen worden vergoed en wel echt nodig zijn.

Voorwaarden

  • De werknemer werkt minstens 12 uur per week en heeft een arbeidsovereenkomst van minimaal 6 maanden
  • U krijgt geen andere subsidie voor het dienstverband.

Bij de beoordeling van uw aanvraag kijken wij naar de eisen en criteria in de nadere regel werkgeverscheque.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De hoogte hangt af van de duur en omvang van het dienstverband:

  • Maximaal € 3.000 bij een contract van 6 maanden
  • Maximaal € 5.000 bij een contract van 12 maanden
  • Bij een parttime dienstverband is de hoogte naar rato

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende bijlage toe:

  • kopie van de arbeidsovereenkomst

Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Of zijn uw gegevens veranderd?

Voeg dan ook toe:

  • kopie bankafschrift van de organisatie. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.
  • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel;
  • kopie statuten van de organisatie.

Aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen tot uiterlijk 30 dagen na de ingang van de arbeidsovereenkomst.

U kunt de subsidie alleen als organisatie of als zzp'er aanvragen. Dat doet u met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben. Lees meer over eHerkenning

Vraag subsidie aan

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet en op tijd? U krijgt ons besluit binnen 6 weken na uw aanvraag. We behandelen alleen aanvragen die op tijd en volledig zijn.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Bekijk uw aanvraag in het subsidieportaal

Hulp of advies

Neem dan contact met ons op via subsidie@utrecht.nl of 030 - 286 33 36.

Lees ook

  • Subsidiehulp voor alle subsidiemogelijkheden van de gemeente Utrecht. Ook vindt u hier de algemene regelgeving over subsidies.