Tapontheffing aanvragen

Wilt u maximaal 12 dagen aaneengesloten drank schenken met minder dan 15% alcohol? Vraag dan een tapontheffing aan.

Aanvragen tapontheffing

Belangrijk vooraf:

 • u betaalt direct met iDeal
 • voeg een plattegrond toe van de exacte locatie met daarop duidelijk aangegeven hoe de tap in de openbare ruimte komt te staan. Met afmetingen van: terras, plein, trottoir, doorgang straat, gevel, pand(en), enzovoorts
Binnen 4 weken bericht, bij normale aanvraag
Binnen 6 weken bericht, bij aanvraag Koningsdag voor buiten de binnenstad
binnen 12 weken bericht, bij aanvraag Koningsdag voor binnenstad

Kosten 2023

€ 217,05 voor maximaal 12 aaneengesloten dagen.

Voorwaarden

 • U bent minimaal 21 jaar.
 • U hebt een diploma Sociale Hygiëne en staat ingeschreven in het Register Sociale Hygiëne.
 • U staat niet onder curatele.
 • U bent niet uit de ouderlijke macht of voogdij ontzet.
 • U voldoet aan de zedelijkheidseisen uit de alcoholwet. Dit betekent dat u geen of zo goed als geen boetes/veroordelingen op uw naam heeft. Om dit te toetsen screenen wij u bij de politie en bij justitie.
 • Zwak alcoholische dranken zijn wijn, port, sherry en vermout en dranken met minder dan 15% alcohol.
 • Zelf gemixte dranken, bestaande uit een deel sterke drank aangevuld met alcoholvrije drank, worden beschouwd als sterke drank!
 • Bij evenementen worden soms van tevoren bereide mixdranken vanuit recipiënten zoals (rug)tanks en dergelijke verstrekt. Deze alcoholhoudende mixdranken mogen worden beschouwd als zwak alcoholhoudende dranken onder voorwaarden dat:
     - de mixdrank van tevoren bereid is in een daarvoor bestemde ruimte
     - mengverhouding, alcoholgehalte en ingrediënten staan op (of bijgesloten bij) de recipiënt
 • Op de plaats waarvoor deze ontheffing is verleend is geen sterke drank aanwezig.
 • Op de locatie waarvoor deze ontheffing is verleend staat duidelijk voor het publiek aangegeven dat aan personen jonger dan 18 jaar geen zwak alcoholische drank wordt verstrekt.
 • Personen die de zwak alcoholische drank schenken moet minimaal 18 jaar oud zijn.
 • U bent verplicht om ook alcoholvrije dranken te schenken.
 • Hebt u een horecavergunning? Dan hebt u geen tapontheffing nodig zolang u zich aan de voorwaarden van de horecavergunning houdt.