Noodsteun cultuur- en erfgoedinstellingen, subsidie aanvragen

Utrechtse instellingen in de cultuur- en erfgoedsector die in 2020 financiële schade hebben opgelopen door COVID-19 kunnen compensatie aanvragen bij de gemeente. De noodsteun geldt voor instellingen die van groot belang zijn voor de stad. Met de steun kunnen zij vanaf 1 januari 2021 doorgaan met hun (aangepaste) activiteiten.

Voorwaarden

 • De subsidie kan worden aangevraagd door cultuur- en erfgoedinstellingen die van groot belang zijn voor de cultuur en het erfgoed in Utrecht.
  De subsidie is voor:
  • instellingen die in 2021 een meerjarige subsidie krijgen
  • instellingen die in 2021 geen meerjarige subsidie krijgen, maar die wel steun van andere partijen krijgen. Deze steun moet minstens 25% van de netto schade opvangen. U moet dit kunnen aantonen.
 • De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid.
 • De aanvrager dient met haar kernactiviteiten het algemeen belang.
 • De aanvrager heeft geen winstoogmerk met het geheel van haar activiteiten die het algemeen belang dienen. Winst uit commerciele taken van de aanvrager komen ten goede aan de kernactiviteit.
Alle eisen en criteria aan de aanvrager staan in de nadere regel noodsteun cultuur- en erfgoedinstellingen.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende stukken toe aan het aanvraagformulier:

 • volledig ingevuld 'format compensatie tekort COVID-19'. Download hiervoor het OpenDocument-bestand of het Excel-bestand. Het ingevulde format stuurt u ook weer als OpenDocument-bestand (.odf) of als Excel-bestand (.xlsx) mee.
 • jaarrekening 2019 (inclusief cijfers 2018)
 • schriftelijke bevestiging(en) van de co-financieringsbijdragen

Vraagt u voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Voeg dan ook de volgende stukken toe:

 • kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • kopie van de statuten van uw vereniging of stichting
 • kopie van een bankafschrift of bankpas met IBAN. Bij toekenning van uw aanvraag maken wij de subsidie over naar dit rekeningnummer.

Subsidie aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen tot en met 22 november 2020. U kunt de subsidie alleen als organisatie aanvragen. Dat doet u met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben.

Vraag subsidie aan

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De subsidie bedraagt maximaal het financiële tekort over de periode 12 maart 2020 tot en met 31 december 2020, met aftrek van maximaal 25% van de vrij besteedbare reserves eind 2019.

Instellingen die geen meerjarensubsidie ontvangen in 2021 ontvangen maximaal € 300.000 subsidie.

In de nadere regel noodsteun cultuur- en erfgoedinstellingen leest u meer over hoe de hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld.

Er is een maximum aan het bedrag dat beschikbaar is voor subsidies voor noodsteun COVID-19 aan cultuur en erfgoed.

Wat kunt u verwachten

U ontvangt uiterlijk 13 weken na de sluitingsdatum een besluit over uw aanvraag.

Verantwoording

In het besluit staat informatie over de financiële verantwoording van de activiteiten. Meer informatie over de financiële verantwoording leest u bij de regels voor subsidies.

Hulp of advies nodig?

Neem gerust contact op met het subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook…

 • Subsidiehulp voor de algemene regelgeving en voor andere subsidies van de gemeente Utrecht.

Naar boven