Tozo, verandering in uw situatie doorgeven

Hebt u een Tozo 1 en/of Tozo 2 uitkering (aangevraagd) en verandert er iets in uw situatie? Dan geeft u dit aan ons door. Het gaat om veranderingen in uw financiële, persoonlijke of woonsituatie. U kunt ook een verandering doorgeven van de periode waarover u Tozo wilt ontvangen.

Voorwaarden

  • Tozo 1 is voor de maanden maart tot en met augustus, maar maximaal voor 3 aaneengesloten maanden.
  • Tozo 2 is voor de maanden juni, juli, augustus en september.
  • U kunt niet tegelijk gebruik maken van deel 1 en deel 2 van de Tozo-uitkering. Tozo 2 kan pas beginnen als Tozo 1 voor u is afgelopen. Voorbeeld: u hebt Tozo 1 voor mei, juni en juli. Dan kunt u Tozo 2 alleen krijgen voor augustus en september.

Veranderingen doorgeven

Voorbeelden van veranderingen die u door kunt geven:

• voor Tozo 1: uw werkelijke inkomen is anders dan verwacht
• voor Tozo 2: uw werkelijke inkomen en dat van uw eventuele partner is anders dan verwacht
• u wilt voor een andere periode Tozo ontvangen
• u heeft een nieuw adres
• u gaat samenwonen
• u gaat alleen wonen
• u of uw partner start een studie en ontvangt studiefinanciering

Naar boven