Garantstelling en particuliere logiesverstrekking aanvragen

Komt er iemand uit het buitenland bij u logeren? En heeft deze persoon een visum voor Nederland nodig? Dan heeft uw gast misschien een (bewijs van) particuliere logiesverstrekking of garantstelling nodig. Met dit bewijs staat u (financieel) garant voor uw gast.

Information in English

Voorwaarden

U vraagt een garantstelling aan als:

  • uw gast niet alle kosten van het bezoek (maximaal 90 dagen) kan betalen
U vraagt particuliere logiesverstrekking aan als:
  • uw gast een nationaliteit heeft waarvoor dit nodig is

U leest de voorwaarden op IND.nl. U vult eerst de nationaliteit in van de persoon die u wilt uitnodigen. U ziet nu de voorwaarden.

Wat neemt u mee? 

  • Het ingevulde formulier 'bewijs garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking' (onder kopje 'Extra documenten vakantie of familiebezoek').
  • Geldig identiteitsbewijs.
  • Hebt u een partner? Dan komt u samen naar de afspraak. Staat u naast logiesverstrekking ook financieel garant voor uw gast? Dan tekent uw partner ook mee.
  • U en eventueel uw partner zetten dan aan onze balie uw handtekening op het formulier. Het formulier is 90 dagen geldig.

Aanvragen

Voor het aanvragen van de particuliere logiesverstrekking of garantstelling maakt u een afspraak bij ons. Wij ondertekenen het formulier 'bewijs van garantstelling en particuliere logiesverstrekking'. Daarmee maken we het garantstellen of verstrekken van logies hiermee legaal. 

Maak een afspraak

Bij het maken van een afspraak kiest u voor 'Legalisatie handtekening'.

Kosten 2023

Legalisatie van een handtekening op het formulier kost per handtekening € 18,70.

Na de aanvraag

U stuurt het formulier samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar uw gast. Stuur ook een kopie mee van uw loonstrookje, uitkeringsspecificaties of bankafschriften als bewijs van een regelmatig inkomen.

Uw gast gaat met dit formulier, de kopie van uw identiteitsbewijs en het bewijs van inkomen naar de Nederlandse ambassade om een Nederlands visum aan te vragen. Meer informatie krijgt uw gast bij de Nederlandse ambassade in het eigen land.