Garantstelling en particuliere logiesverstrekking

Komt er iemand uit het buitenland bij u logeren? En heeft deze persoon een visum voor Nederland nodig? Dan heeft uw gast misschien een (bewijs van) particuliere logiesverstrekking en/of garantstelling nodig. Op dit formulier moet uw gelegaliseerde handtekening op staan. De gemeente zorgt voor de legalisatie van deze handtekening.

Information in English

U vraagt een garantstelling of particuliere logiesverstrekking aan als:
  • uw gast een nationaliteit heeft waarvoor dit nodig is
  • uw gast niet alle kosten van het bezoek (max. 90 dagen) kan betalen

Voorwaarden

U leest de voorwaarden op Ind.nl. U vult eerst de nationaliteit in van de persoon die u wilt uitnodigen. U ziet nu de voorwaarden. Bij procedure en kosten staat bij ‘documenten verzamelen’ het formulier ‘Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking'. Deze print u uit, vult u in en neemt u mee naar de afspraak.

Wat moet u weten?

  • Heeft uw gast zelf genoeg geld tijdens het verblijf? Dan is een garantstelling niet nodig. U vraagt dan alleen een particuliere logiesverstrekking aan. U laat dan alleen uw handtekening legaliseren.
  • Heeft uw gast zelf niet voldoende geld tijdens het verblijf? Dan moet u ook garant staan voor uw gast. Bij garantstelling bent u financieel verantwoordelijk voor uw gast. Als u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, dan is ook uw partner financieel verantwoordelijk.
  • Uw gast mag niet langer dan 90 dagen in Nederland verblijven.

Aanvragen

Voor het aanvragen van de particuliere logiesverstrekking en/of garantstelling maakt u een afspraak.

Maak een afspraak

Bij het maken van een afspraak kiest u voor 'Legalisatie handtekening'.

Wat neemt u mee? 

  • Het ingevulde formulier ‘bewijs garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking’
  • Geldig identiteitsbewijs
  • Contant geld of uw pinpas
  • U en eventueel uw partner komen samen naar de afspraak. Staat u naast logiesverstrekking ook financieel garant voor uw gast? Dan tekent uw partner ook mee
  • U en eventueel uw partner zetten dan aan onze balie uw handtekening op het formulier. Het formulier is 90 dagen geldig

Kosten 2022

Legalisatie van een handtekening op het formulier kost per handtekening € 18,10.

Na de aanvraag

U stuurt het formulier samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar uw gast. Stuur ook een kopie mee van uw loonstrookjes/uitkeringsspecificaties of bankafschriften als bewijs van een regelmatig inkomen.

Uw gast gaat met dit formulier, de kopie van uw identiteitsbewijs en het bewijs van inkomen naar de Nederlandse ambassade om een Nederlands visum aan te vragen. Meer informatie krijgt uw gast bij de Nederlandse ambassade in het eigen land.