Studietoeslag, verandering doorgeven

Krijgt u studietoeslag? Of hebt u studietoeslag aangevraagd? En verandert er iets in uw situatie? Dan geeft u dit aan ons door.

Deze veranderingen geeft u aan ons door:

  • U krijgt een stagevergoeding. Dan stuurt u mee: uw loonstro(o)k(en).
  • U gaat werken. Dan stuurt u mee: uw arbeidsovereenkomst
  • U stopt met studeren. Dan stuurt u mee: einde studiebewijs.
  • U krijgt geen studiefinanciering meer. Dan stuurt u mee: brief einde studiefinanciering of WTOS van DUO.
  • Een andere verandering die u aan ons wilt doorgeven.

Verandering doorgeven

U hebt uw DigiD nodig om een verandering door te geven.

Gevolg van uw stagevergoeding voor uw studietoeslag

Is uw stagevergoeding € 197,15 of lager? Dan heeft dit geen gevolgen voor de hoogte van de studietoeslag. Is de stagevergoeding hoger dan € 197,15? Dan trekken wij het bedrag boven de € 197,15 van de studietoeslag af.

U geeft de stagevergoeding altijd aan ons door. Ook als de vergoeding € 197,15 of lager is.

Wilt u studietoeslag aanvragen?

Ga naar Studietoeslag aanvragen.