Bedrijf aan huis

Wilt u een bedrijf aan huis beginnen? De gemeente heeft een aantal regels voor een bedrijf aan huis. Kijk via bestemmingsplan wat de regels voor uw woning zijn.

Voorwaarden

Voldoen uw plannen aan het bestemmingsplan? U moet ook rekening houden met de volgende voorwaarden:

  • het vloeroppervlak van de woonfunctie blijft groter dan het vloeroppervlak van het bedrijf. Bekijk het vloeroppervlak percentage in het bestemmingsplan
  • degene die het bedrijf uitoefent, woont zelf in de woning
  • bij huurwoningen is toestemming nodig van de eigenaar van de woning
  • bij bedrijven die schade kunnen veroorzaken aan het milieu, is een milieumelding nodig
  • de woning hoeft niet verbouwd te worden voor uw bedrijf
  • het bedrijf veroorzaakt geen overlast
  • reclame is niet toegestaan als hiervoor een omgevingsvergunning/reclame en/of omgevingsvergunning/bouw nodig is.

Hulp nodig?

Wilt u zeker weten of uw bedrijf of praktijk binnen de voorwaarden valt? Neem dan contact met ons op.

Voldoet u niet aan de voorwaarden?

Als u niet aan de voorwaarden voldoet, dan kunt u in sommige gevallen een omgevingsvergunning om af te wijken van de bestemming aanvragen.

Bijzondere vormen van ondernemingen

Er zijn enkele bijzondere vormen van bedrijven aan huis:

  • Kleinschalige gastouderopvang. U vangt maximaal 6 kinderen op naast uw eigen kinderen. Wel moet u voldoen aan een aantal eisen. Lees meer over het starten van een kinderopvang
  • Bed & Breakfast. Hierbij mag u 2 kamers (maximaal 5 bedden) beschikbaar stellen. De gemeente kan in bepaalde situaties (met name in de binnenstad) vergunning verlenen om de voorwaarden voor een Bed & Breakfast te verruimen. Voor voorschriften voor de brandveiligheid, neemt u contact op met de Brandweer. Ook moet u toeristenbelasting betalen. 

 

Naar boven