Noodsteun corona voor sportaanbieders, subsidie aanvragen

Heeft uw sportclub of sportbedrijf het moeilijk door de coronamaatregelen? Mogelijk kunt u dan subsidie krijgen.

De hoogte van de subsidie hangt af van het tekort in uw begroting. Met het subsidiebedrag kunt u zorgen dat uw organisatie het de komende 3 maanden financieel redt. Dit is vanaf de datum van ons besluit over uw aanvraag.

Wie kan deze subsidie aanvragen?

 • een vereniging, stichting of andere rechtspersoon, of
 • een ondernemer met een bedrijf voor groepssport. Denk bijvoorbeeld aan een yogaschool, vechtsportschool of verhuurbedrijf van sportruimtes.

Voorwaarden

 • U hebt voor uw club of bedrijf financiële hulp nodig om te blijven bestaan.
 • Uw club of bedrijf is maatschappelijk belangrijk voor inwoners in de buurt, of in de stad.
 • U bent voor uw club of bedrijf al afhankelijk van bijdragen van de gemeente. Dit betekent dat u:
  • gebruikmaakt van een gemeentelijke sportlocatie tegen een lager tarief, of
  • subsidie ontvangt, of
  • ondersteuning krijgt van Sport Utrecht, of
  • een buurtsportcoach hebt gekregen.
  • Neem bij vragen hierover contact met ons op.

Wij kijken bij ons besluit over uw aanvraag ook naar de Nadere regel subsidie Noodsteun Covid19 voor sportclubs gemeente Utrecht.

Wat stuurt u mee?

 • Een begroting, maak een keuze:
 • Een overzicht van verwachte inkomsten en uitgaven van de afgelopen en komende maanden. Vul hiervoor het OpenDocument-bestand of Excel-bestand in.
 • Voor de vergelijking met eerdere jaren:
  • Begrotingen voor het seizoen 2019-2020 en 2020-2021, of van het kalenderjaar 2020 en 2021, zoals die in de Algemene Leden Vergadering (ALV) of door uw bestuur zijn vastgesteld.
  • Jaarrekeningen van het seizoen 2017-2018, 2018-2019 en 2019-2020, of van het kalenderjaar 2018, 2019 en 2020 als die beschikbaar is.
 • Bewijsstukken van andere aangevraagde regelingen en afwijzingen.
 • Eventueel een losse bijlage met aanvullingen als u nog een extra toelichting wilt geven.
Vraagt u voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Voeg dan ook de volgende bijlagen toe:
 • Kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.
 • Kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.
 • Kopie statuten als u een aanvraag doet voor een sportlclub. 

U stuurt de documenten mee die beschikbaar zijn. We zoeken contact als er nog iets mist.

Subsidie aanvragen

U kunt deze subsidie alleen met eHerkenning aanvragen. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben.

Vraag subsidie aan

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

Is uw aanvraag compleet? Dan ontvangt u binnen 4 weken na de datum van uw aanvraag een besluit.

Hulp of advies nodig?

Sportclubs kunnen contact zoeken met Stichting Sport Utrecht voor ondersteuning bij het opstellen van de aanvraag: inlichtingen@sportutrecht.nl

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook…

Subsidiehulp voor algemene regelgeving en voor andere subsidies van gemeente Utrecht.

Naar boven