Noodsteun corona voor sportaanbieders, subsidie aanvragen

Kan uw sportclub of sportbedrijf de rekeningen niet meer betalen door de coronamaatregelen? Mogelijk kunt u dan subsidie krijgen.

Met het subsidiebedrag kunt u zorgen dat uw organisatie het de komende 3 maanden financieel redt. De hoogte van de subsidie hangt af van het tekort in uw begroting. Dit is vanaf de datum van ons besluit over uw aanvraag.

Wie kan deze subsidie aanvragen?

 • een vereniging, stichting of andere rechtspersoon, of
 • een ondernemer met een bedrijf voor groepssport. Denk bijvoorbeeld aan een yogaschool, vechtsportschool of verhuurbedrijf van sportruimtes.

Voorwaarden

 • U hebt voor uw club of bedrijf financiële hulp nodig om te blijven bestaan.
 • Uw club of bedrijf is maatschappelijk belangrijk voor inwoners in de buurt, of in de stad.
 • U bent voor uw club of bedrijf al afhankelijk van bijdragen van de gemeente. Dit betekent dat u:
  • gebruikmaakt van een gemeentelijke sportlocatie tegen een lager tarief, of
  • subsidie ontvangt, of
  • ondersteuning krijgt van Sport Utrecht, of
  • een buurtsportcoach hebt gekregen.
  • Neem bij vragen hierover contact met ons op.

Wij kijken bij ons besluit over uw aanvraag ook naar de Nadere regel subsidie Noodsteun Covid19 voor sportclubs gemeente Utrecht.

Wat stuurt u mee?

 • Een begroting, maak een keuze:
 • Een overzicht van verwachte inkomsten en uitgaven van de afgelopen en komende maanden. Vul hiervoor het OpenDocument-bestand of Excel-bestand in.
 • Voor de vergelijking met eerdere jaren:
  • Begrotingen voor het seizoen 2019-2020 en 2020-2021, of van het kalenderjaar 2020 en 2021, zoals die in de Algemene Leden Vergadering (ALV) of door uw bestuur zijn vastgesteld.
  • Jaarrekeningen van het seizoen 2017-2018, 2018-2019 en 2019-2020, of van het kalenderjaar 2018, 2019 en 2020 als die beschikbaar is.
 • Bewijsstukken van andere aangevraagde regelingen en afwijzingen.
 • Eventueel een losse bijlage met aanvullingen als u nog een extra toelichting wilt geven.
Vraagt u voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Voeg dan ook de volgende bijlagen toe:
 • Kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.
 • Kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.
 • Kopie statuten als u een aanvraag doet voor een sportclub. 

U stuurt de documenten mee die beschikbaar zijn. We zoeken contact als er nog iets mist.

Subsidie aanvragen

U kunt deze subsidie alleen met eHerkenning aanvragen. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben.

Vraag subsidie aan

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet? Dan ontvangt u binnen 4 weken na de datum van uw aanvraag een besluit.

Hulp of advies

Sportclubs kunnen contact zoeken met Stichting Sport Utrecht voor ondersteuning bij het opstellen van de aanvraag: inlichtingen@sportutrecht.nl

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook…

Subsidiehulp voor algemene regelgeving en voor andere subsidies van gemeente Utrecht.

Naar boven