Noodsteun corona voor sportclubs, subsidie aanvragen

Heeft u het als Utrechtse sportclub moeilijk door de corona? Dan kunt u ondersteuning aanvragen via deze subsidie.

Sinds corona staan sportclubs onder druk. Als gemeente willen we sportclubs in Utrecht ondersteunen om te zorgen dat Utrechters in de toekomst kunnen blijven sporten en bewegen.

Voorwaarden

De subsidie is gericht op sportaanbieders die al afhankelijk zijn van gemeentelijke bijdragen, die een grote maatschappelijke waarde hebben voor groepen, de buurt en/of stad en waarvan het voortbestaan in gevaar is. Een sportorganisatie kan ook in aanmerking komen voor subsidie als zij een belangrijke bijdrage levert aan de sportinfrastructuur in de vorm van sportruimte en/of sportaanbod gericht op de inwoners van de stad Utrecht en die is gevestigd in of van belang is voor een kwetsbare buurt/wijk in Utrecht.

Subsidie kan worden aangevraagd door een vereniging, stichting of andere rechtspersoon, of een natuurlijk persoon die sportactiviteiten aanbiedt gericht op groepsactiviteiten die behalve gezondheidsbevordering ook ontmoeting stimuleert, en voornamelijk wordt georganiseerd op vrijwillige basis.

Sportclubs kunnen Stichting Sport Utrecht benaderen voor ondersteuning bij het opstellen van de aanvraag: inlichtingen@sportutrecht.nl

Bij de beoordeling van uw subsidieaanvraag kijken we naar de eisen en voorwaarden in de Nadere regel subsidie Noodsteun Covid19 voor sportclubs gemeente Utrecht.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende stukken toe aan het aanvraagformulier:
 • Een ingevuld format met uw organisatiegegevens, maak een keuze:
  • Begroting op kalenderjaar. Download hiervoor het Opendocument-bestand of het Excel-bestand. Het ingevulde format stuurt u ook weer als OpenDocument-bestand (.ods) of als Excel-bestand (.xlsx) mee.
  • Begroting op sportseizoen. Download hiervoor het Opendocument-bestand of het Excel-bestand. Het ingevulde format stuurt u ook weer als OpenDocument-bestand (.ods) of als Excel-bestand (.xlsx) mee.
 • Een ingevuld format met liquiditeitsprognose. Download hiervoor het Opendocument-bestand of het Excel-bestand. Het ingevulde format stuurt u ook weer als OpenDocument-bestand (.ods) of als Excel-bestand (.xlsx) mee.
 • Uw begrotingen voor het seizoen 2019-2020 en 2020-2021, of van het kalenderjaar 2020 en 2021, zoals die in de Algemene Leden Vergadering (ALV) of door uw bestuur zijn vastgesteld.
 • Jaarrekeningen van het seizoen 2017-2018, 2018-2019 en 2019-2020, of van het kalenderjaar 2018, 2019 en indien beschikbaar 2020.
 • Bewijsstukken van andere aangevraagde regelingen en afwijzingen (zie format organisatiegegevens).
 • Eventueel een losse bijlage met aanvullingen, als u in het format onvoldoende ruimte vindt om uw toelichting te kunnen geven.
Vraagt u voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Voeg dan ook de volgende bijlagen toe:
 • Kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.
 • Kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.
 • Kopie statuten van de organisatie. 

Subsidie aanvragen

Subsidieaanvragen kunnen op elk moment ingediend worden. Klik hieronder op de link om via het formulier subsidie aan te vragen. U kunt de subsidie alleen als organisatie aanvragen. Dat doet u met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben.

Vraag subsidie aan

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het tekort in uw begroting. Uw subsidiebedrag wordt zo bepaald dat uw organisatie tot 3 maanden vanaf de datum van het besluit op peil wordt gehouden.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

Is uw aanvraag compleet? Dan ontvangt u binnen 4 weken na de datum van indiening een besluit. Er kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld.

Hulp of advies nodig?

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook…

Subsidiehulp voor algemene regelgeving en voor andere subsidies van gemeente Utrecht.

Naar boven