Noodsteun corona voor sportaanbieders, subsidie aanvragen (niet beschikbaar)

Kan uw sportclub of sportbedrijf de rekeningen niet meer betalen door de coronamaatregelen? Mogelijk kunt u dan subsidie krijgen.

Wie kan deze subsidie aanvragen?

 • een vereniging, stichting of andere rechtspersoon, of
 • een ondernemer met een bedrijf voor groepssport. Denk bijvoorbeeld aan een yogaschool, vechtsportschool of verhuurbedrijf van sportruimtes.

Voorwaarden

 • U hebt financiële hulp nodig voor uw sportclub of sportbedrijf om te blijven bestaan.
 • Uw club of bedrijf is maatschappelijk belangrijk voor inwoners in de buurt, of in de stad.
 • U bent voor uw club of bedrijf al afhankelijk van bijdragen van de gemeente. Dit betekent dat u:
  • gebruikmaakt van een gemeentelijke sportlocatie tegen een lager tarief, of
  • subsidie ontvangt, of
  • ondersteuning krijgt van Sport Utrecht, of
  • een buurtsportcoach hebt gekregen.
  • Neem bij vragen hierover contact met ons op.

Wij kijken bij ons besluit over uw aanvraag ook naar de Nadere regel subsidie Noodsteun Covid19 voor sportclubs 2022 gemeente Utrecht.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

Met het subsidiebedrag kunt u zorgen dat uw organisatie het de komende 3 maanden financieel redt. De hoogte van de subsidie hangt af van het tekort in uw begroting. Dit is vanaf de datum van ons besluit over uw aanvraag.

Wat stuurt u mee?

 • Een begroting, maak een keuze:
 • Een overzicht van verwachte inkomsten en uitgaven van de afgelopen en komende maanden. Vul hiervoor het OpenDocument-bestand of Excel-bestand in.
 • Voor de vergelijking met eerdere jaren:
  • Begrotingen voor het seizoen 2019-2020 en 2020-2021, of van het kalenderjaar 2020 en 2021, zoals die in de Algemene Leden Vergadering (ALV) of door uw bestuur zijn vastgesteld.
  • Jaarrekeningen van het seizoen 2017-2018, 2018-2019 en 2019-2020, of van het kalenderjaar 2018, 2019 en 2020 als die beschikbaar is.
 • Bewijsstukken van andere aangevraagde regelingen en afwijzingen.
 • Eventueel een losse bijlage met aanvullingen als u nog een extra toelichting wilt geven.

U stuurt de documenten mee die beschikbaar zijn. We zoeken contact als er nog iets mist.

Aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen tot en met 30 juni 2022. Let op: het beschikbare subsidiegeld kan eerder op zijn. U kunt deze subsidie alleen met eHerkenning aanvragen. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben.

Deze subsidie kunt u niet meer aanvragen.

Vraagt u voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Voeg dan ook de volgende bijlagen toe:

 • Kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.
 • Kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.
 • Kopie statuten als u een aanvraag doet voor een sportclub. 

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet en op tijd? We behandelen alleen aanvragen die volledig zijn. U krijgt ons besluit zo spoedig mogelijk na uw complete.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Volg uw aanvraag in het subsidieportaal

Hulp of advies

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Sportclubs kunnen contact zoeken met Stichting Sport Utrecht voor ondersteuning bij het opstellen van de aanvraag: inlichtingen@sportutrecht.nl

Lees ook…

 • Subsidiehulp voor algemene regelgeving en voor andere subsidies van gemeente Utrecht.