Groene daken, subsidie aanvragen

Wilt u een groen dak aan (laten) leggen op een gebouw? Dan kunt u subsidie aanvragen als het groene dak groter is dan 10 m2. U mag ook samen met anderen een aanvraag doen.

Aanvragen subsidie 2021 niet meer mogelijk

We hebben veel aanvragen ontvangen voor de groene daken. Hierdoor is het beschikbare geld voor 2021 op. Na het behandelen van alle lopende aanvragen, controleren wij of er nog geld over is. Zo wel, dan kunt u weer subsidie aanvragen voor een groen dak. Mocht er geen geld meer over zijn, dan kunt u vanaf 1 januari 2022 weer subsidie aanvragen. Alle binnengekomen aanvragen nemen we in behandeling.

Waar is de subsidie voor?

De subsidie is voor het aanleggen van een groen dak op bestaande gebouwen, woningen, woonboten en bijgebouwen. U kunt voor 1 gebouw of voor meerdere gebouwen in de gemeente Utrecht samen een aanvraag doen. De totale oppervlakte van het groene dak moet meer dan 10 m2 zijn.

In de nadere regels groene daken leest u alle eisen en criteria.

Wat stuurt u mee?

Upload de volgende bijlagen in het aanvraagformulier. Dit mag een scan zijn of een duidelijke foto:
 • Een ingevuld formulier Gegevens groen dak.
 • Een offerte van het bedrijf dat het groene dak aanlegt of de begroting op het 'formulier Gegevens groen dak'.
 • Een schets van elk deelnemend dak waarop het adres, eventuele obstakels en alle maten staan.
 • Een foto van elk deelnemend dak. Er mogen meerdere daken op 1 foto staan, zolang maar duidelijk is welk dak bij welk adres hoort.
 • Als u het dak extra moet verstevigen: het rapport van een bouwkundig expert.
 • Als u niet de eigenaar bent: een ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier eigenaar. Als u met meerdere personen subsidie aanvraagt, moeten alle eigenaren een toestemmingsformulier tekenen.

Vraagt u de subsidie aan als organisatie of vereniging van eigenaren (VvE)?

Vraagt u voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Upload dan ook de volgende bijlagen:

 • kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer
 • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
 • kopie statuten van de organisatie

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het type dak. 

Type dak
Intensief dak Extensief dak
maximaal 50% mossen en sedum mossen en sedum
weegt nat meer dan 200 kg per m2 weegt nat tussen de 40 – 200 kg per m2
bergt minimaal 45 liter per m2 bergt minimaal 15 liter per m2
 • Bij een intensief groen dak is de subsidie 50% van de kosten maar niet meer dan € 50 per m2. Bij een extensief groen dak is de subsidie 50% van de kosten maar niet meer dan € 25 per m2.
 • Kosten van een bouwkundig expert worden tot € 250 per dak vergoed, met een maximum van €1.000 per aanvraag.
 • De totale subsidie is maximaal € 20.000 per aanvraag.

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Wat kunt u verwachten?

Als u de subsidieaanvraag compleet en op tijd hebt ingediend, krijgt u binnen 8 weken een besluit. In dit besluit staat hoelang u hebt om het groene dak aan te leggen en hoeveel subsidie u maximaal kunt krijgen. Ook staat er in welke bewijstukken u ons stuurt als het dak klaar is. Nadat wij de bewijsstukken hebben beoordeeld berekenen wij de definitieve subsidie en maken wij het bedrag over.

Meer informatie

 

Naar boven