Groen dak, subsidie aanvragen

Wilt u een groen dak aan (laten) leggen op een gebouw dat in Utrecht staat? Dan kunt u subsidie aanvragen als het groene dak groter is dan 10 m2. U mag ook samen met anderen een aanvraag doen.

Waar is de subsidie voor?

De subsidie is voor het aanleggen van een groen dak op bestaande gebouwen, woningen, woonboten en bijgebouwen. U kunt voor 1 gebouw of voor meerdere gebouwen in de gemeente Utrecht samen een aanvraag doen.

Voorwaarden

 • De totale oppervlakte van het groene dak (of daken) moet minstens 10 m2 zijn.
 • U mag samen met anderen een aanvraag doen. Bijvoorbeeld als uw dak kleiner dan 10 m2 is. De daken hoeven niet naast elkaar te liggen.
 • De daken liggen in de gemeente Utrecht.
 • U kunt vooraf of achteraf subsidie aanvragen. Achteraf aanvragen moet binnen 3 maanden na aanleg.
Lees alle eisen en voorwaarden in de nadere regel subsidie groene daken.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het type dak. 

Type dak
Intensief dak Extensief dak Biodivers dak
maximaal 50% mossen en sedum, minimaal 50% bomen/struiken en grassen mossen en sedum Sedum en kruiden (minimaal 30% kruiden en bloemen)
weegt nat meer dan 200 kg per m2 Geen minimaal gewicht Geen minimaal gewicht
bergt minimaal 70 liter per m2 bergt minimaal 15 liter per m2 bergt minimaal 50 liter per m2
Per aanvraag verlenen wij maximaal € 20.000 subsidie.

Wat stuurt u mee?

In artikel 6 van de nadere regel subsidie groene daken kunt u uitgebreid lezen welke documenten met het aanvraagformulier meegestuurd moeten worden.

Vraagt u voor het plaatsen van het groene dak subsidie aan? Dan stuurt u de volgende bijlagen mee:

 • gegevensformulier (pdf, 161 kB)
 • zelfgemaakte schets dak
 • foto dak zonder groen
 • overzicht verwachte kosten
 • van elk adres waarvan u niet de eigenaar bent: het toestemmingsformulier (pdf, 639 kB)

Vraagt u na het plaatsen van het groene dak subsidie aan? Dan stuurt u de volgende bijlagen mee:

 • gegevensformulier (pdf, 161 kB)
 • zelfgemaakte schets dak
 • foto dak met groen
 • kopie factuur/facturen
 • bewijs van betaling
 • pakbon (als u het groene dak zelf hebt aangelegd)
 • van elk adres waarvan u niet de eigenaar bent: het toestemmingsformulier (pdf, 639 kB)

Vraagt u voor het eerst als organisatie subsidie aan? Of zijn uw gegevens veranderd? Voeg dan ook toe:

 • kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer
 • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
 • kopie statuten van de organisatie

Aanvragen

Let op: het beschikbare subsidiegeld kan eerder op zijn.

Als particulier kunt u de subsidie alleen aanvragen met DigiD. Als organisatie of zzp'er kunt u de subsidie alleen aanvragen met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben.

Vraag subsidie aan

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet en op tijd? U krijgt ons besluit binnen 13 weken na uw aanvraag. We behandelen alleen aanvragen die op tijd en volledig zijn.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Bekijk uw aanvraag in het subsidieportaal

Aanleveren na uw aanvraag

Hebt u de subsidie aangevraagd voordat het groene dak is gelegd? Binnen 3 maanden na afloop van uw activiteiten stuurt u deze bewijsstukken naar ons op:
 • een foto van het dak met groen
 • een kopie van de factuur/facturen
 • een bewijs van betaling
 • een pakbon (als u het groene dak zelf hebt aangelegd)
Hebt u de subsidie aangevraagd nadat het groen dak is gelegd? Na uw aavraag ontvangt u binnen 13 weken een definitief besluit.

Hulp of advies

Neem gerust contact op met het subsidiebureau via groenedaken@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook ...